Rury z PVC-U

1. Rury z PVC-U – wstęp

Produkowane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu metodą wytłaczania. Systemy ciśnieniowe posiadają kielich z uszczelką o wytrzymałości na ciśnienie  do kilkunastu barów. Szeregi PN6, PN10, PN12,5. Zakres średnic waha się w zależności od producenta od 90-630mm. Rury z PVC-U ciśnieniowego mogą być stosowane w sieciach wody pitnej, sieciach kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej, sieciach wody przemysłowej i innych , w których właściwości chemiczne nie oddziaływają na gumową uszczelkę. Uszczelnienie kielicha może stanowić:

 

– uszczelka wargowa z elastomeru EPDM

siecwo1.jpgsiecwo2.jpgsiecwo3.jpg

Fot. Rury PVC-U firmy Kaczmarek po lewej z uszczelką z EPDM, w środku   uszczelka systemu ANGER-lock, po prawej system Power-Lock firmy Pipelife

 

–  uszczelka ANGER-Lock lub Power-Lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. Ponadto charakteryzują się zwiększoną szczelnością zarówno na nadciśnienie jak i podciśnienie.

 

Tabela. Właściwości fizyko-chemiczne rur PVC-U (rury Pipelife)

 

Charakterystyka rur firmy Kaczmarek

Rury PN6

Rury PN10

Rury PN12,5

 

Transport i składowanie
Rury należy transportować w położeniu poziomym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby rury nie zostały uszkodzone. Nie powinno się używać lin stalowych i łańcuchów. Rury nie powinny być rzucane i przeciągane lecz przenoszone.

Rury należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i rozmieszczonych w odstępach od 1m do 2m. Przy ułożeniu warstwowym należy stosować drewniane przekładki między warstwami. Rury i kształtki powinny być składowane pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Kształtki na placu budowy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych.

Dopuszcza się przechowywanie rur i kształtek na otwartych placach magazynowych, jednakże czas przechowywania nie powinien przekraczać dwóch lat. Powstałe w tym okresie odbarwienia nie mają wpływu na parametry i żywotność rur. W przypadku dłuższego składowania, można zwrócić się do producenta o wydanie, na podstawie badań, opinii o możliwości ich zastosowania.

 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30C.