Przykłady zastosowań

Wstęp

 

Zawory antyskażeniowe mają szereg zastosowań w instalacjach. Miejsca ich aplikacji wynikają z występujących lokalnych zagrożeń pogorszenia jakości wody pitnej. Typy zaworów, ich budowę i zasadę działania omówiłem w osobnym artykule. Poniżej przedstawię praktyczne przykłady ich użycia. Materiał powstał na podstawie rysunków i danych firmy Caleffi.

 

Zawory wersji EA dla drugiej kategorii płynów

siecwo197.jpg

Rys.1 Zawór antyskażeniowy wersji EA w instalacji ciepłej wody z obiegiem cyrkulacji

siecwo198.jpg

Rys.2 Zawór EA w instalacji c.w.u. bez cyrkulacji.

 

Z drugą kategorią płynów mamy do czynienia w instalacjach w których nie ma substancji szkodliwych dla zdrowia, ale następuje zmiana jakości wody w postaci jej smaku, barwy, zapachu, czy temperatury. Dotyczy to w szczególności instalacji ciepłej wody użytkowej. Zawory antyskażeniowe powinny być tutaj instalowane zarówno w systemach z cyrkulacją c.w.u., jak i bez cyrkulacji. Zawór należy instalować na dopływie wody zimnej, przed mieszaczem.

 

Zawory CA dla trzeciej kategorii płynów

siecwo199.jpg

Rys. 3 Uzupełnianie zładu c.o. bez dodatku inhibitorów korozji.

siecwo200.jpgsiecwo201.jpg

Rys. 4 i 5 Uzupełnianie zładu c.o. w kotle dwufunkcyjnym lub w węźle cieplnym mieszkaniowym.

siecwo202.jpg

Rys.6 Zawór antyskażeniowy na zasilaniu zmywarki do naczyń.

 

Każda instalacja grzewcza musi być zabezpieczona przed wtórnym przepływem wody. Instalacja taka traktowana jest jako oddzielny obieg, a cofający się płyn zaliczany jest do kategorii 3, jeśli nie są wykorzystywane środki do ochrony przed korozją (inhibitory) lub jako kategoria 4, z inhibitorami korozji. 

 

Zawory BA dla płynów kategorii 4

siecwo203.jpg

Rys.7. Uzupełnianie wody w zładzie przy użyciu stacji uzdatniania wody (zmiękczacz, demineralizator).

siecwo204.jpg

Rys.8 Instalacja tryskaczowa z systemem antyzamrożeniowym.

siecwo205.jpg

Rys.9 Myjnia samochodowa

siecwo206.jpg

Rys.10 Myjka ciśnieniowa

 

Czwarta kategoria płynów stanowi zagrożenia dla zdrowia z uwagi na swoją toksyczność. Przykładem tego typu instalacji mogą być:

– instalacje c.o. z inhibitorami korozji lub zasilane poprzez urządzenia preparujące chemicznie wodę (zmiękczacze, demineralizatory, stacje odwróconej osmozy, itp.)

– myjnie samochodowe lub ciśnieniowe z detergentami

– instalacje gaśnicze stosujące płyny antyzamrożeniowe

– pralnie przemysłowe

– instalacje napełniania wody w basenach, itp.

 Zawory antyskażeniowe w tego typu instalacjach są z rodziny BA