Maszyny do przemieszczania poziomego gruntu i pionowego (ładowarki)

Ładowarki jednonaczyniowe

 

Zadaniem ładowarek jednonaczyniowych jest nabieranie materiału usypanego na placu składowym lub na hałdach powstałych przy urabianiu górniczym w kamieniołomach i przenoszenie go następnie na środki transportowe czy na inne usypisko.

Różnica miedzy pracą koparki jednonaczyniowej i ładowarki polega głównie na tym, że koparka odspaja grunt rodzimy powyżej lub poniżej poziomu, na którym stoi, zaś pracuje przez wysuwanie łyżki na poziomie, na którym stoi. W celu napełnienia łyżki koparki należy wykonać łukowy ruch ramienia z łyżką lub łukowy ruch samej łyżki. W ładowarce głównym ruchem przy napełnianiu jest ruch poziomy, a obracanie łyżki jest ruchem dodatkowym.

Ponieważ ładowarki mają dużą siłę poziomą, wykorzystuje się je coraz bardziej do poziomego lub pochyłego skrawania w robotach ziemnych. Ładowarka może wykonywać wykop wjeżdżając po pochyłości do coraz głębszego wykopu, aż do uzyskania pochyłości 30°.

Ładowarki jednonaczyniowe dzielimy:

a) ze względu na konstrukcję podwozia na:

– kołowe sztywne i przegubowe

– gąsienicowe

– kołowo-gąsienicowe

b) ze względu na umieszczenie osprzętu w stosunku do podwozia na:

– obrotowe

– nieobrotowe

c) ze względu na kinematykę osprzętu na ładowarki:

– z regulacją ruchu łyżki przy opuszczaniu

– z samoczynnym ustawianiem się łyżki przy opuszczaniu

PRZYKŁADY:

Ładowarki krajowe:

– ładowarka Ł-1C

– ładowarka Ł-2

– ładowarka Ł-3

Ładowarki zagraniczne:

– ładowarka L-5

Fot. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa.

Fot. Ładowarka teleskopowa.

Fot. Ładowarka gąsienicowa.