Inne normy

PN-EN ISO/IEC 13273-1:2016-03 Wersja angielska Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii —

Wspólna międzynarodowa terminologia — Część 1: Efektywność energetyczna

PN-EN ISO/IEC 13273-2:2016-03 Wersja angielska Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii —

Wspólna międzynarodowa terminologia — Część 2: Odnawialne źródła energii

PN-EN 50604-1:2017-02 – wersja angielska Akumulatory litowe do zastosowań w lekkich pojazdach EV (pojazdy elektryczne) — Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 62282-3-201:2018-03 – wersja angielska Technologie ogniw paliwowych — Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych — Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy
PN-EN 62282-4-102:2017-10 – wersja angielskaTechnologie ogniw paliwowych — Część 4-102: Systemy zasilania dla przemysłowych pojazdów elektrycznych — Metody badania wydajności
PN-EN 62282-6-200:2017-02 – wersja angielska Technologie ogniw paliwowych — Część 6-200: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych — Metody badania wydajności