Normy dla pomp ciepła

PN-EN 378-1:2017-03 – wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;  

PN-EN 378-2:2017-03 – wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;  

PN-EN 378-3:2017-03 – wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista; (oryg.); (gr. cen. K)

PN-EN 378-4:2017-03 – wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska — Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk; 

PN-EN 12102-1:2018-03 – wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
PN-EN 12178:2017-03 – wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Przyrządy wskazujące poziom cieczy — Wymagania, badanie i znakowanie

PN-EN 12309-1:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 1: Terminy i definicje

PN-EN 12309-2:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 2: Bezpieczeństwo

PN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02 – wersja polska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 2: Bezpieczeństwo

PN-EN 12309-7:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 7: Szczegółowe przepisy dla urządzeń hybrydowych

PN-EN 12309-3:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 3: Warunki badania

PN-EN 12309-4:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 4: Metody badania

PN-EN 12309-5:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 5: Wymagania

PN-EN 12309-6:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o

obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW — Część 6: Obliczanie sprawności sezonowej

PN-EN 13136:2014-03 Wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Ciśnieniowe przyrządy

bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe — Metody obliczeń

PN-EN 13215:2017-02 – wersja angielska Ziębnicze zespoły skraplające — Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta

PN-EN 13771-1:2017-02 – wersja angielska Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych — Badanie charakterystyk i metody badań — Część 1: Sprężarki ziębnicze

PN-EN 13771-2:2018-01 – wersja angielska Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych — Badanie charakterystyk i metody badań — Część 2: Agregaty skraplające

PN-EN 14511-1:2018-08 – wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Część 1: Terminy i definicje 

PN-EN 14511-2:2018-08 – wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Część 2: Warunki badań

 PN-EN 14511-3:2018-08 – wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Część 3: Metody badań

 PN-EN 14511-4:2018-08 – wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Część 4: Wymagania

PN-EN ISO 14903:2017-10 – wersja angielskaInstalacje ziębnicze i pompy ciepła — Kwalifikowanie szczelności elementów i połączeń

PN-EN 16147:2017-04  – wersja angielska Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

PN-EN 16147:2017-04/AC:2017-06  – wersja angielska Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

PN-EN 16905-1:2017-04  – wersja angielska Endotermiczne pompy ciepła napędzane silnikami zasilanymi gazem — Część 1: Terminy i definicje

 PN-EN 16905-3:2017-04  – wersja angielska Endotermiczne pompy ciepła napędzane silnikami zasilanymi gazem — Część 3: Warunki badania

 PN-EN 16905-4:2017-04  – wersja angielska Endotermiczne pompy ciepła napędzane silnikami zasilanymi gazem — Część 4: Metody badania

 PN-EN 16905-5:2017-04  – wersja angielska Endotermiczne pompy ciepła napędzane silnikami zasilanymi gazem — Część 5: Obliczanie sprawności sezonowej w trybie grzania i chłodzenia

PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Cześć 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy