Normy dotyczące energetyki solarnej

PN-EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12975-1:2004 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12975-1:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12975-2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 2: Metody badań

PN-EN 12975-2:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 2: Metody badań

PN-EN 12975-2:2002/AC:2004 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 2: Metody badań

PN-EN 12975-2:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 2: Metody badań

PN-EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Kolektory słoneczne — Część 2: Metody badań

PN-EN 12976-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urządzenia wykonywane fabrycznie — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12976-1:2017-03 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urządzenia wykonywane fabrycznie — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12976-2:2017-03 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urządzenia wykonywane fabrycznie — Część 2: Metody badań

PN-EN 12977-1:2018-05

 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 1: Wymagania ogólne dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych

 PN-EN 12977-2:2018-05

 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 2: Metody badań dla słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych
PN-EN 12977-3:2008 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy instalowane przez użytkowników — Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne

PN-EN 12977-4:2018-06 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych

 PN-EN 12977-5:2018-06 – wersja angielska Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy wykonywane na zamówienie — Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego

PN-EN 15316-4-3:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-3: Źródła ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne, Moduł M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia – Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

PN-EN ISO 22975-1:2016-11 – wersja polska Energia słoneczna — Elementy kolektora i materiały — Część 1: Rury próżniowe — Trwałość i wydajność

PN-EN ISO 22975-3:2014-10 – wersja polska Energia słoneczna — Elementy kolektora i materiały — Część 3: Trwałość powierzchni absorbera
PN-EN 50380:2018-04  – wersja angielska Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów fotowoltaicznych
PN-EN 50461:2007 Ogniwa słoneczne — Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych

PN-EN 50513:2009 Płytki do ogniw słonecznych – Karta wyrobu i informacje techniczne dotyczące płytek z krystalicznego krzemu stosowanych do wytwarzania ogniw słonecznych

PN-EN 50530:2010/A1:2013-07 Wersja angielska Całkowita sprawność falowników fotowoltaicznych

PN-EN 50548:2011/A1:2014-02 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych

PN-EN 50548:2011/A2:2015-05 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych

PN-EN 50583-1:2016-02 Wersja angielska Fotowoltaika w budownictwie — Część 1: BIPV moduły

PN-EN 50583-2:2016-02 Wersja angielska Fotowoltaika w budownictwie — Część 2: BIPV systemy
PN-EN 50618:2015-03 – wersja polska Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych

PN-EN 50625-2-4:2018-03 – wersja angielska Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE — Część 2-4: Wymagania dotyczące obróbki paneli fotowoltaicznych

PN-EN 60891:2002 Postępowanie zapewniające korekturę temperatury i natężenia promieniowania do pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych krystalicznych urządzeń krzemowo-fotowoltaicznych

PN-EN 60904-1:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 1: Określanie fotowoltaicznych charakterystyk prądowo-napięciowych

PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne — Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych

PN-EN 60904-10:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 10: Metody pomiaru liniowości

PN-EN 60904-2 Elementy fotowoltaiczne — Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych ogniw słonecznych

PN-EN 60904-2:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 2: Wymagania dla wzorcowych ogniw słonecznych

PN-EN 60904-2:2015-07 Wersja angielska Elementy fotowoltaiczne — Część 2: Wymagania dotyczące

fotowoltaicznych elementów wzorcowych

PN-EN 60904-2:2008 Elementy fotowoltaiczne — Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego

PN-EN 60904-3:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego

PN-EN 60904-3:2006 Elementy fotowoltaiczne — Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego

PN-EN 60904-3:2008 Elementy fotowoltaiczne — Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego

PN-EN 60904-5:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 5: Określanie równoważnej temperatury ogniwa (ETC) urządzeń fotowoltaicznych (PV) metodą napięcia przy otwartym obwodzie

PN-EN 60904-7 Elementy fotowoltaiczne — Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego

PN-EN 60904-7:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 7: Obliczanie błędu mieszaniny widmowej wprowadzanej przy badaniu urządzenia fotowoltaicznego

PN-EN 60904-7:2007 Elementy fotowoltaiczne — Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego

PN-EN 60904-8 Elementy fotowoltaiczne — Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu fotowoltaicznego (PV)

PN-EN 60904-8:2002 Elementy fotowoltaiczne — Część 8: Pomiar właściwości widmowej urządzenia fotowoltaicznego (PV)

PN-EN 60904-8:2014-12 Wersja angielska Elementy fotowoltaiczne — Część 8: Pomiar odpowiedzi widmowej elementu fotowoltaicznego (PV)

PN-EN 60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne — Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego

PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik

PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV)

PN-EN 61215-1:2017-01 – wersja angielska. Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu — Część 1: Wymagania dotyczące badań
PN-EN 61215-2:2017-05/AC:2018-05

 – wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu — Część 2: Metody badań

PN-EN 61215-1-2:2017-07  – wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu — Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)
PN-EN 61215-1-3:2017-08 – wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu — Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie krzemu amorficznego
PN-EN 61215-1-4:2017-08 – wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu — Część 1-4: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie Cu(In,Ga)(S,Se)  
PN-EN 61277:2002 Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy — Uwagi ogólne i przewodnik

PN-EN 61345:2002 Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV)

PN-EN 61427:2002 Ogniwa i baterie wtórne dla fotowoltaicznych systemów energii słonecznej. Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 61427:2005 Ogniwa i baterie wtórne dla fotowoltaicznych systemów energii słonecznej (PVES) — Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 61427-1:2013-12 Wersja angielska Wtórne ogniwa i akumulatory wykorzystywane w celu magazynowania energii w systemach energetyki odnawialnej — Wymagania ogólne i metody badan — Część 1: Zastosowanie w systemach fotowoltaicznych nie podłączonych do publicznej sieci energetycznej

PN-EN 61646:2002 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z cienkimi warstwami — Kwalifikacja konstrukcji i badanie typu

PN-EN 61683:2002 Układy fotowoltaiczne — Stabilizatory mocy — Procedura pomiaru sprawności

PN-EN 61701:2002 Badanie korozyjne modułów fotowoltaicznych (PV) mgłą solną

PN-EN 61702:2002 Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów pompujących

PN-EN 61721:2002 Podatność modułów fotowoltaicznych na zniszczenie na skutek przypadkowego uderzenia (badanie odporności na uderzenie)

PN-EN 61724-1:2017-10 – wersja angielska Wydajność systemu fotowoltaicznego — Część 1: Monitorowanie 
PN-EN 61725:2003 Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych

PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych

PN-EN IEC 61730-1:2018-06/AC:2018-07 – wersja angielska Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

 PN-EN IEC 61730-2:2018-06/AC:2018-07 – wersja angielska Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań

PN-EN 61829:2016-04 Wersja angielska Panel modułów fotowoltaicznych (PV) — Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji

PN-EN 61853-2:2017-02 – wersja angielska Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej — Część 2: Pomiary czułości widmowej, kąta padania i temperatury pracy modułów
PN-EN 62093:2005 Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych — Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego

PN-EN 62108:2017-02 – wersja angielska Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) — Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

PN-EN 62116:2014-11 Wersja angielska Falowniki fotowoltaiczne włączone do publicznej sieci energetycznej –Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia

PN-EN 62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące — Weryfikacja projektu

PN-EN 62670-1:2014-09 Wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) — Badanie wydajności — Część 1: Warunki standardowe

PN-EN 62670-2:2015-11 Wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) — Badanie wydajności — Część 2: Pomiar energii

PN-EN 62670-3:2017-08 – wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) — Badanie wydajności — Część 3: Pomiar wydajności i mocy znamionowej 

PN-EN IEC 62688:2018-04

 – wersja angielska Moduły i osprzęt koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) – Ocena bezpieczeństwa

PN-EN 62716:2014-02 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) — Badanie korozji w atmosferze amoniaku

PN-EN 62716:2014-02/AC1:2015-04 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) — Badanie korozji w atmosferze amoniaku

PN-EN 62759-1:2015-11 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) — Kontrola warunków transportu — Część

1: Transport i przewóz opakowań zawierających moduły

PN-EN 62788-1-4:2017-02 – wersja angielska Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych — Część 1-4: Enkapsulanty — Pomiar przepuszczalności optycznej i obliczenia przepuszczalności fotonów, wskaźnika zażółcenia i odcięcia długości fali UV

PN-EN 62788-1-5:2017-01 – wersja angielska. Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych — Część 1-5: Enkapsulanty — Pomiar zmiany wymiarów liniowych arkuszy materiału enkapsulancyjnego wynikających z zastosowanych warunków termicznych

PN-EN 62788-1-6:2017-08 – wersja angielska Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych — Część 1-6: Enkapsulanty — Metody badań w celu określenia stopnia obróbki cieplnej octanu etylenowo-winylowego 

PN-EN 62790:2015-05 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych — Wymagania

bezpieczeństwa i badania

PN-EN 62805-1:2018-03 – wersja angielska Metoda pomiaru szyb fotowoltaicznych (PV) — Część 1: Pomiar współczynnika całkowitego zamglenia oraz jego rozkładu widmowego
PN-EN 62805-2:2018-03 – wersja angielska Metoda pomiaru szyb fotowoltaicznych (PV) — Część 2: Pomiar transmitancji oraz współczynnika odbicia
PN-EN 62979:2018-03 – wersja angielska Moduł fotowoltaiczny — Dioda bocznikująca — Test na przebicie cieplne
 

PN-EN 62817:2015-05/A1:2018-02 – wersja angielska Systemy fotowoltaiczne — Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących położenie słońca

PN-EN 62852:2015-05 Wersja angielska Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania

bezpieczeństwa i badania

PN-EN 62920:2018-02 – wersja angielska Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną — Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych

PN-EN 62925:2017-08 – wersja angielska Koncentratory modułów fotowoltaicznych (CPV) — Badanie cyklicznych zmian temperatury w celu oceny podwyższonej wytrzymałości na zmęczenie cieplne 
PN-HD 60364-7-712:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Słoneczne fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

PN-EN ISO 22975-3:2014-10 Wersja angielska Energia słoneczna — Elementy kolektora i materiały — Część 3: Trwałość powłoki absorbera