Normy z sieci i instalacji c.o.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badań

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badań

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania

PN-EN 253+A2:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 253+A2:2015-12 Wersja niemiecka Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

PN-EN 303-2:2017-09 – wersja angielska Kotły grzewcze — Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi

 PN-EN 303-1:2017-10 – wersja angielska Kotły grzewcze — Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie 

PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze — Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe — Konstrukcje zespolone — Kocioł i palnik

PN-EN 303-3:2002/A2:2005 Kotły grzewcze — Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe — Konstrukcje zespolone — Kocioł i palnik

PN-EN 303-3:2002/AC:2007 Kotły grzewcze — Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe — Konstrukcje zespolone — Kocioł i palnik

PN-EN 303-4:2002 Kotły grzewcze — Część 4: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Wymagania specjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar — Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie

PN-EN 303-5:2012 Wersja polska Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

PN-EN 303-6:2002 Kotły grzewcze — Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW

PN-EN 303-7 Kotły grzewcze — Część 7: Gazowe kotły grzewcze wyposażone w palniki nadmuchowe o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1000 kW

PN-EN 303-7:2006 Kotły grzewcze — Część 7: Kotły grzewcze na paliwa gazowe, z palnikami nadmuchowymi, o nominalnej mocy do 1000 kW

PN-EN 303-7:2008 Kotły grzewcze — Część 7: Gazowe kotły grzewcze wyposażone w palniki nadmuchowe o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1000 kW

PN-EN 303-2:2000/A1 Kotły grzewcze. Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi (Zmiana A1)

PN-EN 304:1996 Kotły grzewcze — Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi

PN-EN 304:1996/A1:2001 Kotły grzewcze — Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi

PN-EN 304:1996/A2 Kotły grzewcze. Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi (Zmiana A2)

PN-EN 304:1996/A2:2005 Kotły grzewcze — Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi

PN-EN 419-1:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 1: Bezpieczeństwo

PN-EN 419-2:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 2: Racjonalne zużycie energii
PN-EN 442-1:2015-02/Ap1:2018-05  – wersja polska Grzejniki i konwektory — Część 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Wersja angielska Grzejniki i konwektory– Część 2: Moc cieplna i metody badań

PN-EN 448:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Kształtki – zespoły ze stalowej rury

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 483 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Kotły typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

PN-EN 483:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

PN-EN 483:2002/AC:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

PN-EN 488+A1:2014-03 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplna z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

PN-EN 525:2013 Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW

PN-EN 621:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

PN-EN 621:2010/Ap1:2013-08 Wersja angielska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

PN-EN 625:2002 Kotły gazowe centralnego ogrzewania — Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

PN-EN 656:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Kotły typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW

PN-EN 656:2002/A1:2006 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Kotły typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 300 kW

PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania — Budynki mieszkalne

PN-EN 832:2001/AC:2006 Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania — Budynki mieszkalne

PN-EN 834:2013-12 Wersja angielska Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki — Przyrządy zasilane energia elektryczną

PN-EN 834:2013-12/AC:2015-07 Wersja angielska Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki — Przyrządy zasilane energią elektryczną

PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki — Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego

PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki — Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego

PN-EN 1020:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin

PN-EN 1264-2+A1:2013 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia — Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej

PN-EN 1264-2:2005 Ogrzewanie podłogowe — System i jego części składowe — Część 2: Określenie mocy cieplnej

PN-EN 1264-3:2005 Ogrzewanie podłogowe — System i jego części składowe — Część 3: Wymiarowanie

PN-EN 1264-4:2005 Ogrzewanie podłogowe — System i jego części składowe — Część 4: Instalowanie

PN-EN 1264-5:2008 Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia — Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany — Określanie mocy cieplnej

PN-EN 1319:2010 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszona konwekcja do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW

PN-EN 1319:2010/Ap1:2013-08 Wersja angielska Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z

wymuszoną konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW

PN-EN 1397:2016-01 Wersja angielska Wymienniki ciepła — Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki — Procedury badawcze wyznaczania wydajność

PN-EN 1434-1:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1434-2:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze — Część 2: Wymagania konstrukcyjne

PN-EN 1434-3:2016-02 Wersja angielska Ciepłomierze — Czesc 3: Wymiana danych i interfejsy

PN-EN 1434-4:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze — Część 4: Badania do zatwierdzenia typu

PN-EN 1434-5:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze — Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej

PN-EN 1434-6:2016-01 Wersja angielska Ciepłomierze — Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja

PN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11 Wersja angielska Kominy — Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe — Część 1: Przewody kominowe pracujące w stanie suchym — Wymagania i metody badań

PN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11 Wersja angielska Kominy — Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 2: Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym — Wymagania i metody badań

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawór odpowietrzający

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną — Wymagania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawory przelotowe proste

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne

PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Głowice zaworów przelotowych

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo stałe — Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogólne wymagania i badania

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przyłączeniowe

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych — Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych — Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych — Wymagania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne — Wymagania i badania

PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie — Grzejniki członowe odlewane — Uszczelki

PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie — Grzejniki członowe odlewane — Korki i złączki

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Złączki do grzejników

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwo stałe — Wymagania

PN-B-02412:1975 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną — Wymagania

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych — Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych — Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych — Wymagania

PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo — Węzły ciepłownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Ciepłownictwo — Węzły ciepłownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 — Wymagania

PN-B-02870:2017-10 – wersja polska Badania ogniowe — Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
PN-EN ISO 6946:2017-10 – wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metody obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2017-10 – wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 10077-2:2017-10 – wersja angielskaCieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo — Sieci ciepłownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepła — Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych — Procedury badawcze wyznaczania wydajności

PN-EN 1148:2003/A1:2005 Wymienniki ciepła — Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych — Procedury badawcze wyznaczania wydajności

PN-EN ISO 11855-1:2015-09 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie — Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu

PN-EN ISO 11855-2:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie — Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia

PN-EN ISO 11855-3:2015-09 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie — Część 3: Projektowanie i wymiarowanie

PN-EN ISO 11855-4:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie — Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej z termoaktywnymi systemami budynku „Thermo Active Building Systems” (TABS)

PN-EN ISO 11855-5:2015-10 Wersja angielska Projektowanie środowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie — Część 5: Instalacja

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi — Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi — Część 2: Optymalne start-stopowe urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą

PN-EN 12098-3 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 3: Urządzenia sterujące kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej w elektrycznych systemach ogrzewania

PN-EN 12098-3:2003 Sterowanie systemów grzewczych. Część 3: Urządzenia kompensujące wpływ temperatury zewnętrznej dla elektrycznych systemów grzewczych

PN-EN 12098-3:2005 Sterowanie systemami ogrzewania — Część 3: Urządzenia sterujące kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej w elektrycznych systemach ogrzewania

PN-EN 12098-4:2005 Sterowanie systemami ogrzewania — Część 4: Zoptymalizowane start-stopowe urządzenia sterujące uwzględniające wpływ taryf rozliczeniowych dla elektrycznych systemów grzewczych

PN-EN 12098-5:2017-07  – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Sterowanie systemami ogrzewania — Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania — Moduły M3-5,6,7,8
PN-EN 12098-1:2017-07  – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Sterowanie systemami ogrzewania — Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą — Moduły M3-5, 6, 7, 8

PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi — Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi — Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

PN-EN 12449:2012 Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia

PN-EN 12451:2012 Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)

PN-EN 12452:2012 Miedź i stopy miedzi — Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła; (oryg.); (gr. cen. L)

PN-EN ISO 12631:2017-10 – wersja angielskaCieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła  

PN-EN 12809:2002/AC:2014-09 Wersja polska Kotły grzewcze na paliwa stałe — Nominalna moc cieplna do 50 kW — Wymagania i badania

PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12828+A1:2014-05 Wersja angielska Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną

PN-EN 12831-1:2017-08 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego — Część 1: Obciążenie cieplne, 

PN-EN 12831-3:2017-08 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego — Część 3: Obciążenie domowych instalacji ciepłej wody użytkowej i charakterystyka zapotrzebowania

PN-EN 12952-1:2015-12 Wersja angielska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 1:

Postanowienia ogólne

PN-EN 12952-7:2013-03 Wersja polska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów

PN-EN 12952-5:2011 Wersja polska Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

PN-EN 12952-18:2013 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 18: Instrukcje obsługi

PN-EN 12953-3:2016-06 Wersja angielska Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

PN-EN 12953-4:2018-05

 – wersja angielska Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

PN-EN 13084-7:2013-06 Wersja angielska Kominy wolno stojące — Cześć 7: Wymagania dotyczące

cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny

PN-EN ISO 13370:2017-09 – wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody obliczania 

PN-EN 13384-1:2015-05 Wersja angielska Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych — Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem

PN-EN 13384-2:2015-05 Wersja angielska Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych — Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami

PN-EN 13445-3:2009/A1:2012 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 3: Projektowanie; (oryg.); (gr. cen. F)

PN-EN 13445-2:2009/A2:2012 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 2: Materiały; (oryg.); (gr. cen. B)

PN-EN 13611+A2:2011 Wersja polska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe — Wymagania ogólne

PN-EN ISO 13706:2012 Wersja polska Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy — Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem

PN-EN ISO 13786:2017-09 – wersja angielska Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych — Dynamiczne charakterystyki cieplne — Metody obliczania 

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Obliczanie zużycia energii do ogrzewania

PN-EN 13831:2007 Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną przeponą instalowane w systemach wodnych

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych

PN-EN 14037-1:2004 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania

PN-EN 14037-2:2004 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 2: Metody badań mocy cieplnej

PN-EN 14037-2:2006 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C — Część 2: Metody badań mocy cieplnej

PN-EN 14037-3:2004 Sufitowe taśmy grzewcze zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C. Część 3: Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej oddawanej przez promieniowanie

PN-EN 14037-3:2006 Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C — Część 3: Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej oddawanej przez promieniowanie

PN-EN 14241-1:2013-12 Wersja angielska Kominy — Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiałowe i metody badan — Część 1: Uszczelki w przewodach wewnętrznych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-EN 14337:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie i montaż elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń

PN-EN 14394:2006 Kotły grzewcze — Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. o mocy nominalnej do 10MW i maksymalnej temperaturze pracy 110 stopni C

PN-EN 14394+A1:2008 Kotły grzewcze — Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Nominalna moc do 10 MW i maksymalna temperatura pracy 110 C

PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych

PN-EN 14471+A1:2015-02 Wersja angielska Kominy — Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych — Wymagania i badania

PN-EN 14597:2012 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła; (oryg.); (gr. cen. R) 

PN-EN ISO 14683:2017-09 – wersja angielska Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości 

PN-EN 15035:2007 Kotły grzewcze — Wymagania dotyczące kotłów z zamkniętą komorą spalania, o mocy do 70kW

PN-EN 15232 Energetyczne właściwości budynków — Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami

PN-EN 15232:2008 Energetyczne właściwości budynków — Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami
PN-EN 15316-1:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
PN-EN 15316-2:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5
PN-EN 15316-3:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji — Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)

PN-EN 15316-4-1:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1
PN-EN 15316-4-2:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2
PN-EN 15316-4-3:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-3: Źródła ciepła, instalacje solarne i fotowoltaiczne, Moduł M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
PN-EN 15316-4-4:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-4: Źródła ciepła, wbudowane instalacje kogeneracyjne, Moduł M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
PN-EN 15316-4-5:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-5: Ogrzewanie i chłodzenie zdalaczynne, Moduł M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
PN-EN 15316-4-8:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-8: Źródła ciepła w układach ogrzewania pomieszczeń, ogrzewanie powietrzne, instalacje grzewcze promiennikowe z uwzględnieniem pieców (miejscowych), Moduł M3-8-8
PN-EN 15316-4-10:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 4-10: Wiatrowe źródła energii, Moduł M11-8-7
PN-EN 15316-5:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 5: Ogrzewanie pomieszczeń i instalacje magazynowania c.w.u. (bez chłodzenia), Moduł M3-7, M8-7

PN-EN 15332:2008 Kotły grzewcze — Ocena energetyczna zasobników ciepłej wody

PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia — Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia — Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

PN-EN 15378-1:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach — Część 1: Kontrola kotłów, systemów grzewczych i c.w.u., Moduł M3-11, M8-11
PN-EN 15378-3:2017-05  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach — Część 3: Pomiar zużycia energii, Moduł M3-10, M8-10

PN-EN 15417:2012 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem — Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW lecz nieprzekraczającym 1 000 kW

PN-EN 15456:2008 Kotły grzewcze — Pobór mocy elektrycznej przez generatory ciepła — Ograniczenia — Pomiary

PN-EN 15459-1:2017-07  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach — Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 – wersja angielska Kotły grzewcze opalane gazem — Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW

PN-EN 15502-1+A1:2015-10 Wersja angielska Kotły grzewcze opalane gazem — Część 1: Ogólne wymagania i badania

PN-EN 15502-2-2:2014-12 Wersja angielska Gazowe kotły centralnego ogrzewania — Część 2-2: Norma szczegółowa dla urządzeń typu B1

 PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych rur giętkich — Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 15632-2+A1:2015-02 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych rur giętkich — Część 2: Zespolone plastykowe rury przewodowe — Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 15632-3+A1:2015-03 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych rur giętkich –Część 3: Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 15698-2:2015-11 Wersja angielska Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych

podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie — Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 15821:2013 Piece do saun z okresowym zasypem paliwa opalane szczapami surowego drewna — Wymagania i metody badań

PN-EN 16247-1:2012 Audity energetyczne — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 16247-2:2014-06 Wersja polska Audity energetyczne — Część 2: Budynki

PN-EN 16430-2:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła — Część 2: Metody badań i oceny wydajności cieplnej

PN-EN 16430-1:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła — Część 1: Specyfikacje techniczne i wymagania

PN-EN 16430-3:2015-02 Wersja angielska Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła — Część 3: Metody badań i oceny wydajności chłodniczej

PN-EN 16475-2:2017-04  – wersja angielska Kominy — Akcesoria — Część 2: Wentylatory kominowe — Wymagania i metody badań

PN-EN 16475-3:2016-06 Wersja angielska Kominy — Akcesoria — Część 3: Regulatory ciągu działające samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszane — Wymagania i metody badań

PN-EN 16475-7:2016-03 Wersja angielska Kominy — Akcesoria — Część 7: Osłony przeciwdeszczowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 16497-1:2015-04 Wersja angielska Kominy — Systemy kominowe z betonu — Część 1: Zastosowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia

PN-EN 16497-2:2017-04  – wersja angielska Kominy — Systemy kominowe z betonu — Część 2: Zastosowania urządzeń nie pobierających powietrza z pomieszczenia

PN-EN 16583:2016-01 Wersja angielska Wymienniki ciepła — Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

PN-M-34452:1999 Kotły grzewcze — Kotły grzewcze na paliwa stałe z cyklicznym zasypem paliwa — Wymagania i badania

PN-EN 50156-1:2015-10 Wersja angielska Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych — Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji

PN-EN 50156-2:2015-10 Wersja angielska Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych — Część 2: Wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i homologacji urządzeń i podsystemów bezpieczeństwa

PN-EN 50193-1:2013-06 Wersja angielska Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody — Cześć 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50559:2013-09 Wersja angielska Elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie podłogowe, charakterystyki pracy — Definicje, metody badan, obliczanie parametrów i wymiarów oraz symbole stosowane we wzorach

PN-EN ISO 52003-1:2017-09 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja — Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych
PN-EN ISO 52010-1:2017-09 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Zewnętrzne warunki klimatyczne — Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych
PN-EN ISO 52016-1:2017-09 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne — Część 1: Procedury obliczania
PN-EN ISO 52017-1:2017-10 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne — Część 1: Ogólne procedury obliczania
PN-EN ISO 52018-1:2017-10 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli — Część 1: Przegląd opcji
PN-EN ISO 52022-1:2017-10 – wersja angielskaEnergetyczne właściwości użytkowe budynków — Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów — Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem 
PN-EN ISO 52022-3:2017-09 – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku — Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem   

PN-EN 60704-2-5:2005/A1:2015-04 Wersja angielska Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki członowe odlewane — Uszczelki

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki członowe odlewane — Korki i złączki

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogólne wymagania i badania

PN-M-75005:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawory przelotowe proste

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne — Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przyłączeniowe

PN-M-75012:1970 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Zawór odpowietrzający

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

PN-M-75041:1977 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania — Głowice zaworów przelotowych

PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Złączki do grzejników