Normy z sieci i instalacji gazu

PN-EN 88-1+A1:2016-06 Wersja angielska Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia

zabezpieczające do urządzeń gazowych — Część 1: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do 50 kPa włącznie

PN-EN 125+A1:2016-02 Wersja angielska Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających paliwa gazowe — Termoelektromagnetyczne urządzenia nadzoru płomienia

PN-EN 257:2013 Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających paliwa gazowe; (gr. cen. R)

2. PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1: Stale (oryg)

PN-EN 298:2012 Automatyczne układy sterowania przeznaczone do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe; (oryg.); (gr. cen. U)
PN-EN 331:2016-04

 – wersja polska Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 Wersja polska Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

PN-EN 416-1:2012 Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 1: Bezpieczeństwo; (gr. cen. XB) 

4. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg)

5. PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady ogólne

6. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Część 1: Zasady ogólne

7. PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe (oryg)

8. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje typów armatury

9. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje elementów armatury

10. PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje terminów

11. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo – Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

PN-EN 969:2012 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów — Wymagania i metody badań

12. PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe

13. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 2: Kołnierze żeliwne

14. PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi (oryg)

15. PN-EN 1092-4:2005 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium 

16. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Pojęcia podstawowe i metodyka (oryg)

PN-EN 1196:2011 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych — Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza

17. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo – Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba łamania

18. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo – Badania niszczące metalowych złączy spawanych – Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

19. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN

20. PN-EN 1349:2010 Armatura sterująca procesami przemysłowymi (oryg)

PN-EN 1359:2017-11 – wersja angielska Gazomierze — Gazomierze miechowe

23. PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 1440:2016-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) — Kontrola okresowa 

24. PN-EN 1473:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego – Projektowanie instalacji lądowych

25. PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 1: Stale określone w normach europejskich

26. PN-EN 1503-2:2003 Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 2: Stale nie określone w normach europejskich

27. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

28. PN-EN 1514-1:2001/Ap:2002 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

29. PN-EN 1514-2:2008 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych

30. PN-EN 1514-3:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką PTFE

31. PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

32. PN-EN 1514-4:2001/Ap1:2002 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

33. PN-EN 1515-1 : 2002 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 1: Dobór śrub i nakrętek

34. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN

35. PN-EN 1515-3:2005 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 3: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy (oryg)

36. PN-EN 1515-4:2010 Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (oryg)

37. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania ogólne (oryg)

PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki

40. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura (oryg)

41. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

42. PN-EN 1562:2012 Odlewnictwo – Żeliwo ciągliwe (oryg)

43. PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne (oryg)

44. PN-EN 1591-1+A1:2009 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

45. PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

46. PN-EN 1591- 1+A1:2009/AC:2011 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)

47. PN-EN 1591-2:2008 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 2: Parametry uszczelek (oryg)

PN-EN 1594:2014-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar — Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1643:2014-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe — Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających

49. PN-EN 1759-1:2005 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 1: Kołnierze stalowe NPS od ¼ do 24 (oryg)

50. PN-EN 1759-3:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe dorur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

51. PN-EN 1759-4:2008 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem klasy – Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

52. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar - Zalecenia funkcjonalne

53. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu – Stacje pomiarowe gazu ziemnego – Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1854:2010 Wersja polska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe

PN-EN 1854:2010/Ap1:2013-06 Wersja angielska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń

spalających gaz

54. PN-EN 1918- 5:2001 Systemy dostawy gazu – Podziemne magazynowanie gazu – Zalecenia funkcjonalne dotyczące urządzeń powierzchniowych

55. PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa – Kurki kulowe stalowe

56. PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne (oryg)

57. PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

58. PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

59. PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi

60. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

61. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A

62. PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań B

63. PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem

64. PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej

65. PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej

66. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości

67. PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

68. PN-EN 10222-1:2000/A1:2004 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

69. PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne – Wymiary, tolerancje i oznaczenie

70. PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie – Część 2: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty stożkowe wewnętrzne – Wymiary, tolerancje i oznaczenie

71. PN-EN 10250-1:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania – Część 1: Wymagania ogólne

72. PN-EN 10250-2:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania – Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne

73. PN-EN 10253-1:2006 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 1: Stal węglowa do przeróbki plastycznej ogólnego przeznaczenia bez specjalnych wymagań dotyczących kontroli

74. PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

75. PN-EN 10288:2003 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Zewnętrznie wytłaczane, dwuwarstwowe powłoki polietylenowe

76. PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym

77. PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym

78. PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Materiały bitumiczne nanoszone na gorąco na powłoki zewnętrzne

79. PN-EN 10301:2006 Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie i przybrzeżne – Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji

80. PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

81. PN-EN 10329:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki zewnętrzne złącz montażowych

82. PN-EN 10339:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Powłoki wewnętrzne z żywicy epoksydowej nanoszonej w stanie ciekłym dla ochrony przed korozją

 PN-EN 12007-1:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym

do 16 bar włącznie — Cześć 1: Ogólne wymagania funkcjonalne

 PN-EN 12007-2:2013-02/Ap1:2014-05 Wersja angielska Systemy dostawy gazu — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 2: Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)

 PN-EN 12007-3:2015-09 – wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali

 PN-EN 12007-4:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Cześć 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji

PN-EN 12007-5:2014-07 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu

roboczym do 16 bar włącznie — Część 5: Przyłącza — Specyficzne wymagania funkcjonalne

87. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych – Taśmy i materiały kurczliwe

 PN-EN 12186:2015-02 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji — Wymagania funkcjonalne

 PN-EN 12261:2018-06 – wersja angielska Gazomierze — Gazomierze turbinowe

91. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe (oryg)

92. PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej – Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania dodatkowe (oryg)

  94. PN-EN 12279:2004/A1:2007 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – Wymagania funkcjonalne

95. PN-EN 12308:2007 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego (LNG) – Badania przydatności uszczelek przeznaczonych do połączeń kołnierzowych używanych w rurociągach LNG

PN-EN 12327:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa — Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

97. PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze – Przeliczniki – Część 1: Przeliczanie objętości (oryg)

98. PN-EN 12405-2:2012 Gazomierze – Przeliczniki – Część 2: Przeliczanie energii (oryg)

PN-EN 12405-3:2016-04 Wersja angielska Gazomierze — Przeliczniki — Część 3: Komputer przepływu

99. PN-EN 12474:2009 Ochrona katodowa rurociągów podmorskich

PN-EN 12480:2015-07- wersja polska Gazomierze — Gazomierze rotorowe 

102. PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych

103. PN-EN 12516-1:2010 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 1: Metoda tabelaryczna do obudów stalowych armatury

104. PN-EN 12516-2:2009 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów stalowych armatury

105. PN-EN 12516-3:2007 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 3: Metoda doświadczalna

106. PN-EN 12516-4:2010 Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy – Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

107. PN-EN 12560-1:2002 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

108. PN-EN 12560-2:2002 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych

109. PN-EN 12560-3:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką z PTFE

110. PN-EN 12560-4:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe metalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych

111. PN-EN 12560-5:2003 Kołnierze i ich połączenia – Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy – Część 5: Metalowe pierścienie uszczelniające do kołnierzy stalowych

112. PN-EN 12567:2004 Armatura przemysłowa – Armatura zaporowa do ciekłego gazu ziemnego (LNG) – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

113. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa – Metoda ustalania wielkości elementu napędowego

PN-EN 12583:2014-06 Wersja angielska Infrastruktura gazowa — Tłocznie — Wymagania funkcjonalne

115. PN-EN 12627:2002 Armatura przemysłowa – Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

116. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu – Spawanie stalowych układów rurowych – Wymagania funkcjonalne

117. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów

118. PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego (oryg)

PN-EN 13175:2015-03 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

119. PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

120. PN-EN 13463-1:2010 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

121. PN-EN 13463-3:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

122. PN-EN 13463-5:2011 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c” (oryg)

123. PN-EN 13463-6:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”

124. PN-EN 13480–3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia (oryg)

PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04 Wersja angielska Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 4: Wykonanie i montaż

126. PN-EN 13480–5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania (oryg)

127. PN-EN 13480–6:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych (oryg)

128. PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej

PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne — Wymagania ogólne

129. PN-EN 13645:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego – Projektowanie instalacji lądowych ze zbiornikami magazynowymi o ładowności od 5 t do 200 t

130. PN-EN 13709:2010 Armatura przemysłowa – Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne (oryg)

PN-EN 13774:2013-07   Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar — Wymagania eksploatacyjne

132. PN-EN 13787:2009 Elastomery stosowane w reduktorach ciśnienia gazu i współpracujących urządzeniach zabezpieczających o ciśnieniu wejściowym do 100 bar

133. PN-EN 13942:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Zawory na rurociągach (oryg)

PN-EN 14129:2014-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG

PN-EN 14141:2013-11 Wersja angielska Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego — Wymagania eksploatacyjne i badania Data publikacji: 2013-11-14

135. PN-EN 14161:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Rurociągowe systemy przesyłowe (oryg)

136. PN-EN 14163:2005 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Spawanie rurociągów

137. PN-EN 14163:2005/AC:2006 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych – Spawanie rurociągów

138. PN-EN 14236:2010 Gazomierze domowe ultradźwiękowe

PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji — Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07 Wersja polska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji — Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

PN-EN 14459:2016-03 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne — Funkcje sterujące w systemach elektronicznych — Metody klasyfikacji i oceny 

142. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych

PN-EN 14570:2014-08 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Osprzęt naziemnych i podziemnych zbiorników do LPG

143. PN-EN 14870-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych – Część 1: Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego (oryg)

144. PN-EN 14870-2:2007 Przemysł naftowy i gazowniczy – Odprowadzenia, połączenia oraz kołnierze systemów rurociągów przesyłowych – Część 2: Połączenia

145. PN-EN 14870-3:2009 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łączniki doprowadzające, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych – Część 3: Kołnierze

146. PN-EN 15001-1:2009 Infrastruktura gazowa – Układy rurowe instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 1 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla projektowania, materiałów, budowy, kontroli (oryg)

147. PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa – Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji

148. PN-EN 15233:2009 Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem

149. PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej

150. PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par (oryg)

PN-EN 16125:2016-04 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG — Układy rurociągów i ich mocowania — Faza ciekła i faza gazowa LPG

PN-EN 16348:2013-10 Wersja polska Infrastruktura gazowa — System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla infrastruktury przesyłowej gazu i System Zarządzania Integralnością Rurociągu (PIMS) dla gazociągów przesyłowych — Wymagania funkcjonalne

PN-EN 16436-1+A1:2016-04 Wersja angielska Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do

stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej — Część 1: Węże i rury

PN-EN 16617:2015-07 Wersja angielska Przewody rurowe — Zespoły falistych przewodów giętkich metalowych

do gazu palnego — Wymagania eksploatacyjne, badania i cechowanie

PN-EN 16830:2017-05  – wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe lub płynne — Funkcje sterujące w systemach elektronicznych — Funkcja sterująca temperaturą

151. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu stałego

152. PN EN 50443:2012 Skutki zakłóceń elektromagnetycznych w rurociągach wywoływane oddziaływaniem wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i/lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego (oryg)

PN-EN 50465:2015-08 Wersja angielska Urządzenia gazowe — Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW

153. PN-EN 50495:2010 Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem (oryg)

154. PN-EN 60079-0:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Sprzęt – Podstawowe wymagania (oryg)

155. PN-EN 60079-1:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

156. PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”

157. PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”

158. PN-EN 60079-6:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

159. PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

160. PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1 Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe (oryg)

161. PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i” (oryg)

162. PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)

163. PN-EN 60079-17:2008/AC:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)

164. PN-EN 60079-18:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

165. PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe Część 25: Systemy iskrobezpieczne (oryg)

166. PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych

167. PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych (oryg)

168. PN-EN 60534-1:2005 Przemysłowe zawory regulacyjne – Część 1 Terminologia i postanowienia ogólne (oryg)

169. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (oryg)

170. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem (oryg)

171. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach (oryg)

172. PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie – Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

173. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

174. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości

175. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości

176. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości

177. PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

178. PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

179. PN-EN ISO 4126-1:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 1: Zawory bezpieczeństwa

180. PN-EN ISO 4126-2:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa

181. PN-EN ISO 4136:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych (oryg)

182. PN-EN ISO 5167-1:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne

183. PN-EN ISO 5167-2:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 2: Kryzy

184. PN-EN ISO 5167-3:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 3: Dysze i dysze Venturiego

185. PN-EN ISO 5167-4:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego.

PN-EN ISO 5172:2008/A1:2012 Sprzęt do spawania gazowego — Palniki do spawania, podgrzewania i cięcia gazowego — Wymagania techniczne i badania; (oryg.); (gr. cen. C)

186. PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)

187. PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)

188. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

189. PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

190. PN-EN ISO 6141:2010 Analiza gazu – Wymagania dotyczące certyfikatów dla gazów wzorcowych i gazowych mieszanin

191. PN-EN ISO 6143:2010 Analiza gazu – Metody porównawcze do określania i sprawdzania składu gazowych mieszanin wzorcowych

192. PN-EN ISO 6145-1:2011 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 1:Metody oznaczania

193. PN-EN ISO 6145-5:2012 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 5: Kapilarne urządzenia do wzorcowania

194. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów – Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)

195. PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

196. PN-EN ISO 6974-1:2012 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 1: ogólne wytyczne i obliczanie składu (oryg)

197. PN-EN ISO 6974-2:2012 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 2: Statystyczne opracowanie wyników (oryg)

198. PN-EN ISO 6974-5:2006 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 5: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z trzema kolumnami

199. PN-EN ISO 6976:2008 Gaz ziemny – Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu

200. PN-EN ISO 8491:2005 Metale Rury – Próba zginania

201. PN-EN ISO 8492:2005 Metale Rury – Próba spłaszczania

202. PN-EN ISO 8493:2005 Metale Rury – Próba roztłaczania

203. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

204. PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok (oryg)

205. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni

206. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związanej z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

207. PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

208. PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

209. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

210. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących (oryg)

211. PN-EN ISO 10101-1:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 1: Wprowadzenie (oryg)

212. PN-EN ISO 10101-2:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 2: Metoda miareczkowa (oryg)

213. PN-EN ISO 10101-3:2011 Gaz ziemny – Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera – Część 3: Metoda kulometryczna (oryg)

214. PN-EN ISO 10497:2010 Badania armatury – Wymagania dotyczące próby ogniowej (oryg)

PN-EN ISO 11623:2016-04 Wersja angielska Butle do gazów — Butle kompozytowe — Okresowa kontrola i badanie

215. PN-EN ISO 10715:2005 Gaz ziemny – Wytyczne pobierania próbek

216. PN-EN ISO 10723:2005 Gaz ziemny – Ocena działania procesowych układów analitycznych

217. PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej (oryg)

218. PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

219. PN-EN ISO 10893-3:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

220. PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 6 Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

221. PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)

222. PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień (oryg)

223. PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 10 Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

224. PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)

PN-EN ISO 10961:2012 Butle do gazów — Wiązki butli — Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola;

PN-EN ISO 11299-1:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część1: Postanowienia ogólne

PN-EN ISO 11299-3:2013-07 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi 

225. PN-EN ISO 12213-1:2011 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 1: Wprowadzenie wytyczne

226. PN-EN ISO 12213-2:2010 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 2: Obliczenia z zastosowaniem składu molowego (oryg)

227. PN-EN ISO 12213-3:2011 Gaz ziemny – Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 3: Obliczenia z zastosowaniem właściwości fizycznych

228. PN-EN ISO 13443:2008 Gaz ziemny – Standardowe warunki odniesienia

229. PN-EN ISO 13686:2010 Gaz ziemny – Określanie jakości

PN-EN ISO 13734:2014-04 Wersja angielska Gaz ziemny — Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające — Wymagania i metody badań

231. PN-EN ISO 14224:2010 Przemysł naftowy petrochemiczny i gazowniczy – Gromadzenie i wymiana danych dotyczących niezawodności i konserwacji sprzętu

232. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność

233. PN-EN ISO 15403-1:2010 Gaz ziemny – Gaz ziemny jako sprężone paliwo do pojazdów – Część 1 Określenie jakości

234. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne

235. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna spawania – Część 1 Spawanie łukowe,

236. PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu

237. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu

238. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A2:2012 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu (oryg)

239. PN-EN ISO 15761:2005 Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego

240. PN-EN ISO 16664:2008 Analiza gazu – Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi – Wytyczne (oryg)

PN-EN ISO 16960:2015-01 – wersja polska Gaz ziemny — Oznaczanie związków siarki — Oznaczanie całkowitej siarki metodą mikrokulometrii oksydacyjnej
PN-ISO 17089-2:2017-06  – wersja polska Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych — Gazomierze ultradźwiękowe — Część 2: Gazomierze do zastosowań przemysłowych

241. PN-EN ISO 17273:2011 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne

242. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie wizualne złączy spawanych (oryg)

PN-EN ISO 17778:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Kształtki, zawory i wyposażenie pomocnicze — Określenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu gazu a spadkiem ciśnienia

243. PN-EN ISO 19739:2010 Gaz ziemny – Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej

PN-EN ISO 21007-2:2013-07 Wersja angielska Butle do gazów — Identyfikacja i znakowanie z użyciem

technologii częstotliwości radiowych — Cześć 2: Schematy liczbowe używane w identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych

244. PN-EN ISO 21809-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 1 Powłoki poliolefinowe (3 warstwowe PE i 3 warstwowe PP) (oryg)

245. PN-EN ISO 21809-2:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe

PN-EN ISO 21809-3:2016-05 Wersja angielska Przemysł naftowy i gazowniczy — Powłoki zewnętrzne

rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych — Część 3: Powłoki złączy polowych

246. PN-EN ISO 21809-5:2010 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe (oryg)

PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05 Wersja angielska Butle do gazów — Kontrola i konserwacja zaworów do butli

247. PN-EN ISO-22825:2012 Badanie nieniszczące spoin – Badanie ultradźwiękowe – Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu (oryg)

PN-EN ISO 23553-1:2014-07 Wersja angielska Urządzenia sterujące i zabezpieczające palników olejowych –Wymagania szczegółowe — Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne

248. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania

249. PN-ISO 9843:2012 Schłodzone lekkie węglowodory płynne – Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego – Metody ciągłe i okresowe

PN-ISO 17089-1:2013 Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych — Gazomierze ultradźwiękowe — Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych; (gr. cen. XA) 

250. PN-ISO 20765-1:2010 Gaz ziemny – Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych – Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych

251. PN-ISO 23874:2012 Gaz ziemny – Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów

252. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

253. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

254. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

255. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne

256. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 2: Dokumentacja wspomagająca

257. PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34 Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg)

258. PKN-ISO/TS 16922:2012 Gaz ziemny – Wytyczne nawaniania gazów

259. PKN-ISO/TR 11150:2012 Gaz ziemny – Temperatura punktu rosy węglowodorów i zawartość węglowodorów

260. PN-B-01530:1969 Gazownictwo – Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie – Oznaczenie na planach i mapach

261. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe – Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

262. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny – Ocena jakości 

263. PN-C-04752:2011 Gaz ziemny – Jakość gazu w sieci przesyłowej

264. PN-C-04753:2011 Gaz ziemny – Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

265. PN-E -05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne

266. PN-E -05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona obostrzona

267. PN-E -05003-05:1986 Ochrona przed korozją – Ochrona katodowa – Anody galwaniczne – Wymagania i badania

268. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby rurociągów

269. PN-M-34511:1994 Gazociągi i instalacje gazownicze – Reduktory o przepustowości do 60 m3/h na ciśnienie średnie – Wymagania i badania