Normy z wentylacji i klimatyzacji

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania

PN-87/B-03433 Wentylacja — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej — Wymagania

PN-B-03433:1987 Wentylacja — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelność — Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Określanie parametrów filtracyjnych;
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym — Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym — Wymiary
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym — Wymiary
PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym — Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym — Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN ISO 10211:2017-09 – wersja angielska Mostki cieplne w budownictwie — Strumienie ciepła i temperatury powierzchni — Obliczenia szczegółowe 

PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN-EN 12101-2:2017-05  – wersja angielska Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła — Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

PN-EN 12101-3:2015-10 Wersja angielska Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła — Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

 PN-EN 12102:2014-01 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania — Pomiary hałasu — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków — Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych — Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 12237:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków — Elementy końcowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków — Elementy końcowe — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach — Nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2013 Wentylacja budynków — Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; (oryg.); (gr. cen. X)
PN-EN 12735-1:2016-08  – wersja polska Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07  – wersja angielska Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 1: Rury do instalacji rurowych

 PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07  – wersja angielska Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 2: Rury do oprzyrządowania

PN-EN ISO 12759:2015-09 Wersja angielska Wentylatory — Klasyfikacja sprawności wentylatorów

PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach — Elementy końcowe — Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13053 Wentylacja budynków — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynków — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 13141-1:2004 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych — Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

PN-EN 13141-10:2008 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza

PN-EN 13141-2:2004 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych — Część 2: Nawiewne i wywiewne urządzenia końcowe

PN-EN 13141-2:2006 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
PN-EN 13141-3:2017-07  – wersja angielska Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach

PN-EN 13141-5 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

PN-EN 13141-5:2005 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych — Część 5: Zewnętrzne urządzenia dachowe

PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

PN-EN 13141-6:2015-01 Wersja angielska Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

PN-EN 13141-7:2004 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych — Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych

PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów do wentylacji budynków mieszkalnych — Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń

PN-EN 13141-9:2008 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 9: Nawiewniki powietrza zewnętrznego regulowane w zależności od poziomu wilgotności

PN-EN 13141-11:2015-07 Wersja angielska Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów

do wentylacji mieszkań — Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej

PN-EN 13142:2013-08 Wersja angielska Wentylacja budynków — Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej — Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich

PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynków — Elementy końcowe — Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków — Nawiewniki i wywiewniki podłogowe — Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN ISO 13350:2015-11 Wersja angielska Wentylatory — Badanie właściwości użytkowych wentylatorów strumieniowych 

PN-EN 13403:2004 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonana z płyt izolacyjnych

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków — Przewody niemetalowe — Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych

PN-EN 13465:2004 Wentylacja budynków — Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach

PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków — Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach

PN-EN 13771-1:2017-02 – wersja angielska Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych — Badanie charakterystyk i metody badań — Część 1: Sprężarki ziębnicze

PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14134 Wentylacja budynków — Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań

PN-EN 14134:2004 Wentylacja budynków — Badanie właściwości i prawidłowości działania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych

PN-EN 14134:2008 Wentylacja budynków — Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań

PN-EN 14239:2004 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Pomiar pola powierzchni sieci przewodów

PN-EN 14240:2004 Wentylacja budynków — Sufity chłodzące — Badanie i wzorcowanie

PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynków — Nawiewniki i wywiewniki — Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych

PN-EN 14511-3:2013-12 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia — Część 3: Metody badań

PN-EN 14518:2005 Wentylacja budynków — Belki chłodzące — Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących

PN-EN 14799:2007 Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza — Terminologia

PN-EN 14986:2017-02 – wersja angielska Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych

PN-EN 15116:2008 Wentylacja budynków — Belki chłodzące — Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących

PN-EN 15218:2013-12 Wersja angielska Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń — Terminy, definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków — Charakterystyka energetyczna budynków — Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji

PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków — Charakterystyka energetyczna budynków — Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji

PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków — Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków — Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji

PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków — Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń

PN-EN 15316-3:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6

 PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków — Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach 

PN-EN 15500-1:2017-07  – wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji — Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego — Moduły M3-5, M4-5, M5-5

PN-EN 15665:2012 Wentylacja budynków — Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań

PN-EN 16211:2015-08 Wersja angielska Wentylacja budynków — Pomiar przepływu powietrza w warunkach polowych — Metody

PN-EN 16282-1:2017-09 – wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych — Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych — Część 1: Ogólne wymagania włącznie z metodą obliczeń  

PN-EN 16282-5:2017-09 – wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych — Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych — Część 5: Kanały wentylacyjne; Projektowanie i wymiarowanie  

PN-EN 16282-7:2017-09 – wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych — Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych — Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych  i

PN-EN 16282-8:2017-09 – wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych — Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych — Część 8: Instalacje do oczyszczania oparów z gotowania; Wymagania i badania 

PN-EN 16573:2017-03 – wersja angielska Wentylacja budynków — Badania właściwości elementów składowych budynków mieszkalnych — Wielofunkcyjne urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne do budynków jednorodzinnych zawierające pompę ciepła

PN-EN 16798-3:2017-09 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji

PN-EN 16798-5-1:2017-07  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie

PN-EN 16798-5-2:2017-09 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie 

PN-EN 16798-7:2017-07  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)

 PN-EN 16798-9:2017-07  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 9: Metody obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-9) — Postanowienia ogólne

PN-EN 16798-13:2017-07  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Część 13: Moduł M4-8 — Obliczenia systemów chłodzących — Wytwarzanie

PN-EN 16798-15:2017-07 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 15: Obliczenia systemów chłodzących (Moduł M4-7) — Magazynowanie

PN-EN 16798-17:2017-07 – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)

PN-EN 1751:2014-03 Wersja angielska Wentylacja budynków — Urządzenia wentylacyjne końcowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Właściwości mechaniczne

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Właściwości mechaniczne

PN-EN 60335-2-88:2003 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

PN-EN 779 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych

PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Określanie parametrów filtracyjnych

PN-EN 810:2001 Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym — Badania w warunkach znamionowych, znakowanie, wymagania eksploatacyjne i arkusz danych technicznych

PN-EN ISO 12759:2015-09 Wersja angielska Wentylatory — Klasyfikacja sprawności wentylatorów

PN-EN ISO 5801:2017-12 – wersja angielska Wentylatory — Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem stanowisk znormalizowanych

 PN-EN ISO 5802:2008/A1:2015-07 Wersja angielska Wentylatory przemysłowe — Badania charakterystyk

działania w miejscu zainstalowania

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo — Wyrażanie wymagań użytkownika — Wymagania dotyczące czystości powietrza

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 – wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM)     
PN-EN ISO 16890-2:2017-01 – wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza          
PN-EN ISO 16890-3:2017-01 – wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Część 3: Określanie skuteczności filtracji metodą grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w zależności od masy zatrzymywanego pyłu      
PN-EN ISO 16890-4:2017-01 – wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej — Część 4: Metoda kondycjonowania mająca na celu wyznaczenie minimalnej badawczej skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek      
PN-V-68000:2000 Wentylacja mechaniczna — Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochrony zbiorowej — Wymagania ogólne