Kotły gazowe

Wiadomości wstępne

Kotły gazowe są najchętniej kupowanymi i instalowanymi w polskich domach kotłami bezobsługowymi. W odróżnieniu do kotłów na paliwo stałe, wymagających (nawet przy 5-tej klasie) okresowej kontroli i czyszczenia, kotły gazowe są całkowicie automatyczne.

Zalety

– niska waga, możliwość montażu konstrukcji wiszących

– małe rozmiary pozwalające zmieścić kocioł w wąskiej przestrzeni

– czystość i bezobsługowość

– łatwość regulacji mocy grzewczej

– możliwość stosowania zamkniętej komory spalania (większe bezpieczeństwo użytkownika)

– wysoka sprawność 

– możliwość odprowadzania spalin przez ścianę (wybrane konstrukcje), tym samym brak konieczności montażu drogiego komina

Wady

– konieczność doprowadzenia gazu do budynku

– zagrożenie wybuchem gazu

– duże wymagania dla instalacji w budynku (mała pojemność wodna, system zamknięty, regulacja termostatyczna) 

 

Podział kotłów gazowych

Kotły te można dzielić według szeregu kryteriów:

ze względu na budowę i zasady montażu na:

– kotły wiszące i stojące

– kotły stalowe i żeliwne członowe

ze względu na zasadę działania na:

– jednofunkcyjne i dwufunkcyjne (z zasobnikiem c.w.u. lub bez)

– atmosferyczne, wentylatorowe ( z otwartą i zamkniętą komorą spalania), kondensacyjne (z głębokim schładzaniem spalin)

 

Kotły jednofunkcyjne

kotlyg1.jpg

To jednostki służące do podgrzewania wody na potrzeby centralnego ogrzewania jak też zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Posiadają trzy króćce przyłączeniowe, gazu (1) wody zimnej lub powrotnej c.o. (2) i wody gorącej, zasilenia c.o. (3). Wyposażone są w jedną pompę obiegową i naczynie wzbiorcze przeponowe. Dopływ powietrza (7) do palnika może być otwarty, bezpośrednio z pomieszczenia, lub zamknięty (kotły z zamknięta komora spalania) z przestrzeni zewnętrznej poprzez osobny kanał powietrzny, lub dwuścienną rurę spalinowo-powietrzną. Spalanie gazu odbywa się w komorze spalania (6). Gorące spaliny ogrzewają wymiennik ciepła (5). W kotłach z zamkniętą komorą spalania, odbiór ciepła może być dwustopniowy, z głębokim schładzaniem spalin, w wyniku czego dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. takie kotły mają najwyższa sprawność powiększoną o ciepło skraplania pary wodnej i noszą nazwę kondensacyjnych. W kotle kondensacyjnych dochodzi do wykraplania sie kondensatu, który musi być zagospodarowany przez użytkownika. Kondensat odprowadzany jest osobnym przewodem (2) i przy małych jego ilościach może być bezpośrednio kierowany do kanalizacji.

 

Rys. (po prawej) schemat budowy kotła gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego (IMMERGAS)

 

Ilość kondensatu zawarta w spalinach waha się od 1,6-1,7 litra na każdy m3 spalonego gazu. Przy dziennym spalaniu na poziomie 6m3 będzie to wiadro wody o stosunkowo niskim pH. Kondensat można  odprowadzać do kanalizacji poprzez syfon, lub bezpośrednio przez zrzut nad kratkę ściekową w pomieszczeniu.  

kotlyg2.jpg

 

 

 

Kotły dwufunkcyjne przepływowe

 

 

Rys. (po lewej) kocioł dwufunkcyjny w werwskji przepływowej kondensacyjny ozn. 1- komora spalania z wymiennikiem ciepła spaliny/woda, 2- odprowadzenie spalin, 3-odprowadzenie kondensatu, 4- zespół gazowy, 5- zespół wentylatora tłoczący mieszankę gazową powietrzną do komory spalania, 6- pompa obiegowa, 7- naczynie wzbiorcze przeponowe, 8- wymiennik ciepła przepływowy ciepłej wody użytkowej, 9- zawór różnicowo-upustowy, 10- zawór bezpieczeństwa, 11- zawór trójdrogowy, 12-czujnik ciśnienia wody w układzie.

 

Kotły dwufunkcyjne przeznaczone są do przygotowania ciepła na potrzeby c.o. i ciepłej wody użytkowej. W wersji przepływowej, kocioł posiada dodatkowy wymiennik ciepła płytowy, lub wężownicowy sterowany zaworem trójdrożnym. Jeśli kocioł pracuje w reżimie c.o. przepływ wody jest z pominięciem wymiennika (8). Powrotna woda z instalacji co płynie bezpośrednio do górnego wymiennika ciepła (1) i po ogrzaniu wraca do instalacji (patrz rys. po lewej poniżej). Jeśli w instalacji pojawia się pobór c.w.u. (nastąpiło odkręcenie baterii czerpalnej z ciepła wodą), kocioł przełącza się w tryb przygotowania ciepłej wody. Zawór trójdrożny przełącza się wymuszając krążenie wody poprzez wymiennik ciepła (8).   

 

kotlyg3.jpg  kotlyg4.jpg

Rys. Zasada pracy kotła dwufunkcyjnego przepływowego. Po lewej w reżimie c.o., po prawej w reżimie przygotowania ciepłej wody użytkowej (rys. Vaillant).

 

Rozwiązanie takie pozwala na szybkie przygotowanie c.w.u. ale w niewielkiej ilości, rzędu kilku do kilkunastu litrów na minutę. Nie nadaje się więc w instalacjach z wanną, a jedynie do kabiny natryskowej wyposażonej w zwykły natrysk, o małej wydajności. Jeśli w mieszkaniu jest wanna, albo kabina z deszczownicą, konieczne jest zastosowanie kotła z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem wolnostojącym.

 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem

kotlyg5.jpg

Rys. Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem pojemnościowym (Immergas). Oz. G- dopływ gazu, AC- odpływ ciepłej wody użytkowej, AF – dopływ wody zimnej, R – powrót c.o., M – zasilanie c.o.

 

W odróżnieniu do kotłów przepływowych, pozwalają na większą ilość dostępnej natychmiast ciepłej wody. Pojemność zasobnika wbudowanego wynosi zwykle do kilkudziesięciu litrów, ale dzięki najczęściej warstwowemu podgrzewaniu wody, możliwa do pobrania jej ilość jest porównywalna z dwu-, a nawet trzykrotnie większym zasobnikiem wolnostojącym.   W powyższym przykładzie (rys.) kocioł w momencie poboru ciepłej wody, przełącza zawór (17) tak, że woda grzewcza płynie obejściem i zasila wężownicę grzejną zasobnika pojemnościowego, po czym od razu wraca do wymiennika ciepła. Krótki obieg wody pozwala na jej szybkie ponowne ogrzanie i oddanie ciepła w zasobniku. Zasobnik w momencie poboru c.w.u. w pierwszej kolejności oddaje nagrzaną wcześniej wodę. Na jej miejsce wpływa woda zimna przewodem AF i ogrzewa się od wężownicy grzejnej. Wydajność w l/min. zależy od ustawionej temperatury ciepłej wody.