Grzejniki kolumnowe PURMO

Wiadomości wstępne

 Od lat byliśmy przyzwyczajani do grzejników płytowych, w różnych konfiguracjach (żebrowane, gładkie, z grillem, bez, itd.). To chyba efekt ich niskiej relatywnie ceny, co przy ofertach przetargowych miało decydujące znaczenie. A nie są to przecież grzejniki łatwe w utrzymaniu czystości, szczególnie modele z grillem, które bardzo szybko zarastają kurzem, i po każdym rozpoczęciu sezonu grzewczego wydzielają charakterystyczny zapach. Podobnie jest z grzejnikami konwektorowymi. Oprócz niewątpliwych zalet, jak mała pojemność wodna, mają jedną dużą wadę, wąskie przestrzenie miedzy aluminiowymi lamelkami, co sprzyja osadzaniu kurzu. Osoby cierpiące na alergię, lubiące czystość i wysoką estetykę wykonania oraz (dodajmy to od razu)  z bardziej zasobnym portfelem szukają więc konstrukcji bardziej higienicznych, pozbawionych wąskich zakamarów i niedostępnych dla szczotek szczelin.  Rozwiązaniem takim mogą być grzejniki kolumnowe spawane. Wiedza monterów na temat tych grzejników jest jednak zdecydowanie mniejsza. Mało kto wie, jak zamawiać poszczególne konstrukcje, jakie są dostępne wysokości, ile należy montować wieszaków, jakie są podejścia pod tego typu konstrukcje. Chciałbym odpowiedzieć na wszystkie te pytania, musiałem jednak skupić się na konkretnym rozwiązaniu, bo modeli w sklepach internetowych znajdziemy setki. Wybrałem markę PURMO. Firma oferuje bardzo wiele modeli, dlatego mam nadzieję, że opisane metody montażu w większości pokryją się z rozwiązaniami stosowanymi przez inne firmy. 

Grzejniki kolumnowe PURMO

Firma Purmo oferuje w grupie grzejników kolumnowych stalowych serię o nazwie DELTA. Na dzień pisania tego artykułu w skłąd serii wchodzą grzeniki:
– Delta Laserline
– Delta Laserline Ventil
– Delta Twin M
– Delta Bar
– Delta Column Bench

Modele powyższe stanowią obecnie niemal 100% rynkowej oferty innych firm pod względem konstrukcyjnym. Poniżej zdjęcia poszczególnych rozwiązań i dane techniczne.

grzeko1.jpg

 grzeko2.jpggrzeko3.jpg

Fot. Grzejniki od lewej – Delta laserline i laserline ventil

grzeko4.jpggrzeko5.jpg

Fot. Grzejniki Delta Twin M i Delta Bar. U dołu – Delta Column Bench

grzeko6.jpg

Wymiary

Możliwości są tutaj ogromne, bowiem przedstawione w katalogach rozmiary grzejników pokazują tylko gotowe projekty. W praktyce na specjalne zamówienie można otrzymać grzejnik o niemal dowolnych wymiarach z dokładnością do milimetra. Z uwagi na czytelników podaje jednak wymiary podstawowe.

Delta laserline

grzeko7.jpg

Grzejniki powyższe produkowane są jako 2-6 kolumnowe. Wysokości katalogowe H i rozstaw króćców h, wynoszą:

grzeko8.jpg

grzeko9.jpg

Zawieszenia

Zawieszenia nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia grzejnika. W wykonaniu standardowym grzejnik Delta Laserline i Delta Laserline Ventil nie jest wyposażony w zaczepy mocujące. W zależności od typu i wielkości grzejnika należy dobrać odpowiednią ilość i rodzaj zawieszenia i zamówić je osobno. Jako zawieszenie standardowe dla grzejników bez zaczepów do dyspozycji mamy zestaw montażowy ze wspornikami kątowymi i zestaw montażowy z konsolami wwiercanymi. Zestawy te zawierają każdorazowo odpowiednią liczbę wsporników lub konsol

(zestawy 4 lub 6 elementowe), uchwytów do grzejnika, niezbędne śruby i kołki (każdorazowo należy sprawdzić ich przydatność u klienta!), odpowietrznik, korek oraz instrukcję montażu.(* Uwaga: Grzejnik o wysokości 155 mm można montować tylko za pośrednictwem wsporników podłogowych z kotwą pierścieniową FK5 lub wsporników ściennych WK155).

grzeko10.jpg   grzeko11.jpggrzeko12.jpg

Rys. Zawieszenie podstawowe dla grzejników bez zaczepów. Po prawej stojak podłogowy do grzejników niskich 155mm SK2.

grzeko13.jpg  grzeko14.jpg

Rys. Po lewej konsola mimośrodowa, po prawej konsola ścienna do grzejników niskich 155mm typ WK155.

Zaleca się przy tym montowanie górnych uchwytów grzejnika bezpośrednio pod górnym króćcem przyłączowym.

Na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa wsporników wwiercanych lub wsporników ściennych w innych wariantach wykonania niż standardowe, do mocowania grzejników wyposażonych fabrycznie w przyspawane zaczepy montażowe. Dobierając ilość zawieszeń (na podstawie przedstawionych nomogramów), należy przestrzegać liczby wymaganych punktów zawieszenia. Każdy punkt zawieszenia u góry (zalecana pozycja bezpośrednio pod króćcem przyłączowym) i każdy punkt zawieszenia u dołu tworzą pionową oś zawieszenia. Należy każdorazowo sprawdzić nośność i stabilność ścian dla występującego obciążenia wynikającego z wielkości dobranego grzejnika. Do montażu na podłodze grzejników o wysokości od 300 do 1000 mm służą stojaki podłogowe typ SK 2 z regulowaną wysokością montażu od podłogi. Na każdą oś zawieszenia zaleca się jeden stojak podłogowy. Grzejniki Delta Laserline standardowo dostarczane są bez zaczepów mocujących i dlatego są uniwersalne, ponieważ dają możliwość obrotu. Grzejniki bez zaczepów niezależnie od montażu „z prawej” lub „z lewej” strony zawsze można zamawiać jako wykonanie w wariancie z podłączeniem z lewej strony.

Możliwe podłączenia

Grzejnik laserline

grzeko15.jpg

grzeko16.jpg

Przy zamawianiu należy koniecznie podać typ podłączenia grzejnika
np. Podłączenie środkowe prawe jak poniżej

                              grzeko17.jpg

Grzejnik Laserline Ventil

grzeko18.jpg

grzeko19.jpggrzeko20.jpg

Wyznaczanie ilości podpór

Ilość wieszaków grzejnikowych zależy od wysokości grzejnika i ilości kolumn, czyli  w praktyce od wagi grzejnika z wodą. W praktyce wymaga to odczytania danych z nomogramu dla poszczególnych wersji grzejników. Poniżej nomogram dla grzejnika dwukolumnowego i sposób czytania dla 40 elementów. Grzejnik taki razem z wodą waży już ponad 100kg i wymaga 6 punktów zawieszenia, przy czym 2 punkty tworzą jedną pionową oś zawieszenia. Dla grzejników montowanych na stojakach podłogowych jedna oś tworzy jeden stojak.

grzeko21.jpg

Średnio można przyjąć, że na każde 50 kg grzejnika powinna przypadać jedna oś montażowa, jednak nie mniej niż dwie na grzejnik.

Grzejnik Delta Twin M

grzeko22.jpg

Delta Twin M to grzejnik dostarczany łącznie z drążkiem na ręcznik w kolorze grzejnika z chromowanymi uchwytami.

• Wysokość : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm

• Długość : 500 mm (10 elementów), 600 mm (12 elementów)

Podłączenie : podłączenie dolne, środkowe; króćce z gwintem wewnętrznym 2 x G ½” (odstęp 50 mm), odpowietrzenie z prawej strony u góry (odpowietrznik w zestawie)

• Zawieszenie : zaczepy mocujące przyspawane z tyłu grzejnika, elementy zawieszenia uwzględnione w zakresie dostawy (zestaw składający się z 4 wsporników RK2)

Grzejnik Delta Bar

grzeko23.jpg

Dekoracyjny grzejnik kolumnowy całkowicie spawany laserowo. Spłaszczony przekrój rur zewnętrznych o profilu Delta dla zwiększenia mocy cieplnej

• Wysokość : 940 (750)* mm, 1090 (900)* mm

• Długość : 720 (700)* mm, 920 (900)* mm, 1120 (1100)* mm (UWAGA- wymiary w nawiasie dotyczą samego grzejnika)

• Głębokość : 4–kolumnowy – 224 mm; 5–kolumnowy – 262 mm

• Podłączenie : zasilanie z lewej strony od dołu w skrajnym elemencie, gwint wewnętrzny G ½”; powrót z prawej strony od dołu w skrajnym elemencie G ½”; fabrycznie zamontowana wkładka zaworowa z nastawą wstępną wraz z głowicą termostatyczną z gwintem przyłączeniowym M 30×1,5 mm, z lewej strony u góry; zawór odpowietrzający G ½” z prawej strony u góry

• Zamocowanie : zestaw dekoracyjny do montażu do podłogi i do osłonięcia podłączeń grzejnika z możliwością zamocowania górnego blatu u klienta;

• Zakres dostawy : dostawa ze wspornikiem i zestawem dekoracyjnym, bez górnego blatu; kołki i śruby mocujące zestawu dekoracyjnego do podłogi a także do montażu górnego blatu nie wchodzą w zakres dostawy.

Delta Column Bench

grzeko24.jpg

Połączenie grzejnika i ławki do siedzenia. 4 do 7 elementów 6-cio kolumnowych leżących poziomo jeden nad drugim.

• Wysokość : 387 (200)*, 437 (250)*, 487 (300)*, 537 (350)* mm

• Długość : 1535 do 2835 mm

• Głębokość : 300 mm

• Podłączenie : zasilanie z lewej strony od dołu w skrajnym elemencie, gwint wewnętrzny G ½”; powrót z prawej strony od dołu w skrajnym elemencie G ½”; W Column Bench z zewnętrznym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną wraz z głowicą termostatyczną z gwintem przyłączeniowym M 30×1,5 mm, z lewej strony u dołu; odpowietrznik z gwintem G ½” z prawej strony u góry. Zamocowanie – zestaw dekoracyjny do montażu do podłogi i do osłonięcia podłączeń grzejnika z możliwością zamocowania górnego blatu u klienta;

• Zakres dostawy : dostawa kompletna ze wspornikami (3. wsporniki począwszy od długości grzejnika większej niż 2000 mm) i zestawem dekoracyjnym, bez górnego blatu (dostawa na zamówienie w zależności od życzenia klienta)

Inne uwagi

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70-100 mm od podłogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 5-10%. Jeżeli odległość od podłogi i parapetu jest mniejsza od 70 mm, należy zastosować grzejniki o mniejszej wysokości. Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien zostać zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć

przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą lutowniczą, a także inne działania mogące powodować deformację

grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.