Montaż grzejników płytowych

Wstęp (materiał na podstawie katalogów firmy PURMO)

Grzejniki płytowe z profilowaną i płaską płytą czołową dostarczane są w opakowaniu ochronnym umożliwiającym montaż grzejnika bez konieczności rozpakowywania. Grzejniki pakowane są fabrycznie w folię termokurczliwą.

Na dodatkowe opakowanie pod folią składają się 2 umieszczone wzdłużnie na spodzie i u góry każdego grzejnika wytrzymałe arkusze tektury falistej chroniące jego krawędzie. Dodatkowo naroża grzejników chronione są przez

cztery osłony z tworzywa sztucznego. Podczas montażu grzejnika w instalacji należy otwierać opakowanie tylko

w wymaganym miejscu. Dopiero po wykonaniu wszystkich prac w pomieszczeniu mogących uszkodzić grzejniki usuwa się całe opakowanie. W trakcie nagrzewania całe opakowanie musi być już całkowicie usunięte. Pojedyncze grzejniki ustawiane są pionowo na drewnianych paletach i ściągane razem taśmą zapobiegającą niekontrolowanym ruchom grzejników podczas składowania i transportu.

Montaż grzejników płytowych profilowanych

montgr3.jpgmontgr4.jpg

montgr5.jpg

Zalecane podłączenia

montgr6.jpg

Grzejnik płytowy z przyłączami dolnymi

montgr7.jpg

montgr8.jpg

Grzejnik z podłączeniem dolnym środkowym

montgr9.jpg

Grzejnik płytowy higieniczny montowany na konsoli

montgr10.jpg

montgr11.jpg

Wymagane ilości zawieszeń szpitalnych Montclac MCK108 (należy je zamawiać osobno). W zamówieniu należy podać wysokość grzejnika

montgr12.jpg

montgr13.jpg

1) Dla długości 1000 mm – 1 zestaw podwójny 

2) Dla długości 2000 mm – 1 zestaw potrójny 

3) Dla długości 3000 mm – 2 zestawy podwójne 

Grzejniki powyższe mogą być też łączone odpodłogowo, według zasad jw.

Grzejniki płytowe gładkie i z przetłoczeniami poziomymi – zasady podłączeń identyczne jak dla grzejników profilowanych. 

Grzejniki płytowe niskie 200mm

Grzejniki te mogą być mocowane na ścianie lub na wspornikach podłogowych (model D). W obu przypadkach uchwyty lub zawieszenia należy zamawiać osobno.

montgr14.jpg

montgr15.jpg

Zasady zamawiania zawieszeń do grzejników niskich

montgr16.jpg

Grzejniki wysokie Vertical

Wpływ sposobu rozwiązania podejścia na moc grzejnikamontgr18.jpg

Podejście boczne – Najpopularniejsze rozwiązanie umożliwiające  podłączenie grzejników zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Przewód zasilający powinien być podłączony do górnego króćca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%. Podłączenie boczne może być stosowane w grzejnikach bocznozasilanych, a po wyjęciu wkładki zaworowej również w grzejnikach dolnozasilanych.

Podłączenie krzyżowemontgr19.jpgZalecane do grzejników o długości ponad

2000mm, a także do tych, których długość czterokrotnie przekracza wysokość. Podłączenie to zapewnia równomierny rozkład

temperatury na całej długości grzejników. Przewód zasilający powinien być podłączony do prawego lub lewego górnego króćca grzejnika,

natomiast powrotny do przeciwległego króćca dolnego. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%.

Podłączenie krzyżowe może być stosowane w grzejnikach bocznozasilanych, a po wyjęciu wkładki zaworowej również w grzejnikach dolnozasilanych.montgr20.jpg

Podłączenie siodłowe – Stosując ten rodzaj podłączenia, moc cieplna

grzejników będzie o około 10% niższa od mocy znamionowej. Podłączenie siodłowe najczęściej stosowane jest w grzejnikach

bocznozasilanych, gdy instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona jest w listwach przyściennych nad podłogą. Może być stosowane

po wyjęciu wkładki zaworowej również w grzejnikach dolnozasilanych.

montgr21.jpg

Podłączenie dolne – Stosowane w podłączeniach grzejników dolnozasilanych.

Oś przewodu zasilającego położona jest zawsze 80 mm od bocznej krawędzi

grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%.

Podłączenie dolne środkowe – Stosowane w podłączeniach grzejników dolnozasilanych.montgr22.jpg Zaletą takiego sposobu podłączania jest fakt, że niezależnie od długości,

wysokości i głębokości grzejnika, położenie przyłączy do instalacji można ustalić już na etapie budynku będącego w stanie surowym i nie ulegnie ono zmianie przy doborze konkretnej wielkości tego typu grzejnika. Odwrotne

podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%.

Podłączenie pośredniemontgr23.jpg

 Grzejniki dolnozasilane mogą być podłączane

jednocześnie do króćców bocznych i dolnych. Możliwe są rozwiązania pośrednie: boczne i krzyżowe przedstawione na rysunkach. Rozwiązania te odpowiadają opisanym powyżej podłączeniom: bocznemu i krzyżowemu.