Uzbrojenie instalacji parowych

Odwadniacze

Odwadniacze są urządzeniami mającymi za zadanie odprowadzać z odbiorników ciepła w instalacjach parowych kondensat powstający w wyniku oziębienia i skraplania się pary wodnej w grzejniku, nie dopuszczając jednocześnie do przenikania pary do przewodów kondensatu. Ze względu na budowę i zasadę działania odwaniacze dzielą się na:

– odwadniacze pływakowe

– odwadniacze termiczne

– odwadniacze termiczno-dynamiczne

Odwadniacze pływakowe – posiadają wewnątrz pływak   w postaci kuli, jeśli ilość kondensatu maleje lub całkowicie zanika, kula opada pod własnym ciężarem i połączona z nią dźwignia zamyka zawór, nie dopuszczając do wydostania sie pary.

 

odwadn1.jpg

Odwadniacze termostatyczny z regulatorem membranowym – posiada membranowy zawór z termostatem alkoholowym otwierający przepływ przy spadku temperatury kondensatu poniżej temperatury pary nasyconej o 5-10 stopni.

odwadn2.jpg

Odwadniacz bimetaliczny – posiada element bimetaliczny reagujący odkształceniem pod wpływem temperatury, charakteryzuje się zwłoką czasową w porównaniu do poprzednich rozwiazań.

odwadn3.jpg

 Jednosyfonowy przyrząd bezpieczeństwa

 

Służy do zabezpieczania instalacji parowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

uzbrpa6.jpguzbrpa7.jpg

uzbrpa8.jpg