Instalacje c.o. zalistwowe

Wiadomości wstępne

 

Podejścia pod grzejniki w systemie zalistwowym są alternatywnym rozwiązaniem układów pętlicowych dwururowych,  w których przewody (zasilający i powrotny) biegną w ozdobnej listwie przypodłogowej. Rozwiązanie takie umożliwia montaż ogrzewania także w budynkach już istniejących, remontowanych, bez konieczności kucia podłogi, czy przewiercania stropów. Listwy prowadzące przewody mogą być też wykorzystywane dla innych instalacji, np. kabla elektrycznego, telefonicznego, instalacji alarmowej, itp.  

W instalacji zalistwowej występuje problem kolizji rur na podejściach pod grzejniki. Rura zasilająca prowadzona u góry listwy, koliduje z powrotem z grzejnika. Konieczne jest   stosowanie specjalnych złączek, tzw. trójników obejściowych. Komplet przyłączny do grzejnika jest z tego powodu dość drogi, ale ma zwartą budowę niemal niewidoczną dla obserwatora.  Ogrzewanie zalistwowe jest dzięki temu wandaloodporne i bardzo atrakcyjne wizualnie.

cozalis1.jpg  cozalis2.jpg

Fot. Przykłady dwóch tzw. garniturów grzejnikowych, czy inaczej przyłączy obejściowych do instalacji zalistwowych.

Rys. Sposób prowadzenia przewodów w listwie , po lewej- (REHAU RAUSOLO) listwa niska tylko dla rur c.o., po prawej (REHAU RAUDUO) listwa wysoka umożliwiająca prowadzenie także innych instalacji.

cazali8.jpgcozali9.jpg

Rys. Podejście pod grzejnik w układzie zalistwowym (REHAU).

11507512px300x300.jpg

Rys. Podejście z wykorzystaniem rurek obejściowych ze złączami zaciskowymi z pierścieniem pełnym (REHAU), po prawej te same złączki ale dla końcowego grzejnika w układzie.

Rys. Wykorzystanie złączek obejściowych dla przyłącza siodłowego i grzejnika zasilanego z boku.