Instalacje w układzie pętlicowym

Wiadomości wstępne

 Systemy pętlicowe można najogólnie podzielić na jednorurowe i dwururowe. Pierwsze rozwiązanie jest bardzo rzadkostosowane dlatego poniżej zostana omówone tylko systemy dwuruwowe.

System pętlicowy dwururowy jest jednym z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej pod grzejnikami. Pętla dwururowa może byc wykonana z przepływem przeciwprądowym, tzn. zasilenie i powrót płyną w przeciwnych kierunkach (zob. rys. poniżej), jak i współprądowym (układ Tichelmana), gdzie zasilenie i powrót płyną w obu przewodach w tym samym kierunku. Drugie rozwiązanie umożliwia rozdzielne usytuowanie pionów zasilającego i powrotnego w różnych częściach budynku. 

Rys. Układ pętlicowy dwururowy. Ozn. zawór grzejnikowy z tuleją zaciskową do rurki miedzianej 15mm, 2-trójnik zaciskowy z rurka miedzianą niklowana L=750mm, 3-trójnik zaciskowy z rurką L-350mm, 4-zawór powrotny grzejnikowy kątowy, 5-zacisk na rurkę miedziana, 6-rurka prosta Cu 15mm + korpus obejścia do ogrzewań dwururowych + zawór grzejnikowy, 7-śrubunek na rurkę miedziana Cu15mm, 8-przyłączka do grzejnika z tuleją zaciskową, 9-rurka typu „L” ze złączką zaciskową długa, 10-rurka typu „L” ze złączką zaciskową krótka.

 

W układach pętlicowych dwururowych grzejniki łączone z boku mogą być zasilane w sposób krzyżowy lub jednostronnie. Zasilanie krzyżowe wymaga użycia na podejściu pod grzejnik długich rurek miedzianych ( na zasileniu 750mm, na powrocie 350mm). Grzejniki pośrednie w pętli przyłączane są rurkami z przylutowanymi na końcach trójnikami. Trójniki łączy sie następnie z rurami z użyciem złączek zaciskowych zaprasowywanych lub wciskanych praską. Przy jednostronnym zasilaniu do podłączenia grzejnika konieczny jest specjalny zawór z korpusem obejścia do ogrzewań dwururowych. W firmie HERZ zawory takie mają na korpusach oznaczenie 2 lub 100, zawory włoskie (np. Giacomini) będą posiadały ozn. „bitubo”.

Rys. Po lewej-zawór zespolony dla grzejników łączonych odpodłogowo, po prawej -układ Tichelmana.

Grzejniki ostatnie w pętli o przepływie przeciwprądowym z przyłączami bocznymi wymagają na zasileniu i powrocie użycia rurek typu „L” długich i krótkich. Generalnie rozwiązania takie nie są zalecane z uwagi na łatwość uszkodzenia przyłączy przez dzieci oraz mało atrakcyjny wygląd. Zdecydowanie lepsze są grzejniki zasilane odpodłogowo, podejścia są wtedy krótkie i zwarte. Jedyny problem stanowi odcięcie grzejnika. Przy grzejnikach nisko położonych, niemożliwe staje sie zamocowanie dodatkowego zaworu odcinającego pod grzejnikiem, dlatego minimalna wysokość grzejnika płytowego nad podłogą powinna wynosić 15cm przy zaworach o figurze prostej i 10 cm przy zaworach o figurze katowej.

 

Rys. Po lewej zawory odcinające dla grzejników łączonych odpodłogowo o figurze prostej  kątowej, po prawej – blok przyłączeniowy do grzejnika dla rur PP systemu AQUATHERM.

Uwagi

W systemie pętlicowym rury zaleca sie prowadzić linia falistą, szczególnie pomiędzy dwoma grzejnikami na tej samej ścianie, aby umożliwić pracę termiczną przewodów. Maksymalna moc pętli zależy od rodzaju użytych rur i zwykle nie przekracza 5000 W. Odpowietrzanie wymaga zamocowania na każdym grzejniku zaworu odpowietrzającego i zapewnienia w przewodach prędkości samoodpowietrzania. Wszystkie złącza chowane są w posadzce dlatego wymagana jest ich aprobata techniczna dla tego typu zastosowań.

petldw7.jpg 

Rys. Montaż grzejnika zasilanego z boku w układzie pętlicowym dwururowym