Ogrzewanie podłogowe

Wiadomości wstępne

 

 Ogrzewanie podłogowe jest systemem grzewczym w którym elementem oddającym ciepło do pomieszczenia jest cała powierzchnia podłogi, lub jej wydzielona część. W ogrzewaniu podłogowym aż 70% ciepła przekazywane jest na drodze promieniowania, a tylko 30 % na drodze konwekcji. W zależności od rodzaju czynnika grzejnego ogrzewania podłogowe  dzielą się na:

– wodne

– elektryczne

– powietrzne

Instalacje wodne, ze względu na sposób montażu przewodów grzewczych i wykonania jastrychu grzejnego można dalej dzielić na:

– systemy mokre

– systemy suche

Ogrzewania elektryczne można z kolei różnicować z uwagi na rodzaj elementu oporowego na:

– przewodowe

– siatki i maty grzewcze

-folie grzewcze

 

Rozkład temperatury w ogrzewaniu podłogowym

 

Jest najbardziej optymalny z punktu widzenia komfortu cieplnego. W pomieszczeniu w którym zastosowano grzejnik podłogowy, najwyższa temperatura panuje w strefie stóp dając uczucie przyjemnego ciepła, w strefie głowy, na wysokości 1,8m osiąga około 20° C , przy suficie spada do 16°C. Rozkład taki zapewnia ekonomiczne wykorzystanie ciepła, szczególnie w wysokich pomieszczeniach. 

Rys. Rozkład temperatur w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym.

 

 Parametry pracy ogrzewań podłogowych

 

Ogrzewania podłogowe należą do tzw. instalacji niskotemperaturowych, parametry wody na zasileniu nie przekraczają 55° C.  Na powrocie woda jest niższa średnio 10° C. Tak niskie parametry sa wystarczające dla zapewnienia   temperatury powierzchni podłogi rzędu 26-29° C. Wyższe temperatury są niewskazane tak ze względów zdrowotnych (zapalenia żył, problemy z krążeniem), jak i wytrzymałościowych (podłogi drewniane) i dopuszczalne tylko w tzw. strefach brzegowych oraz w łazienkach. W tych dwóch ostatnich przypadkach temperatura podłogi może być wyższa i wynosić nawet 33-35°C (zob. projektowanie ogrzewań podłogowych).

 

Zalety ogrzewań podłogowych

 

– niskie parametry, możliwość stosowania niekonwencjonalnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła

– większa trwałość przewodów (praca na niższych parametrach)

– wysoka akumulacyjność (oddają ciepło przez wiele godzin po wyłączeniu ogrzewania)

– optymalny rozkład temperatur

– zdrowe dla dzieci, ciepła podłoga umożliwia chodzenie boso i wielogodzinną zabawę

 

Wady ogrzewań podłogowych

 

– niewskazane dla osób z zaburzeniami krążenia

– problemy z regulacją

– bardzo wolne nagrzewanie, do kilku godzin

– ograniczają wykorzystanie powierzchni podłogi (nad ogrzewaniem nie mogą znajdować sie meble, przybory sanitarne)

– narzucają sposób wykończenia podłogi (najlepiej oddają ciepło podłogi kamienne, najgorzej przykryte wykładziną dywanową)

– drogie, duża ilość rur, możliwość montażu  głównie w nowych budynkach