Ogrzewanie w systemie suchym

Wiadomości wstępne

Ogrzewania podłogowe w systemie suchym oparte są na bazie jastrychów wykonanych z płyt podłogowych układanych na zakład, gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych.  Przeznaczone są przede wszystkim dla pomieszczeń suchych  lub okresowo wilgotnych (płyty gipsowo-włóknowe), dla podłóg systemu lekkiego na stropach drewnianych lub wykonanych w budynkach o budowie szkieletowej. Jastrychy suche są szybkie w montażu i znacznie lżejsze od pływających wykonanych systemem mokrym. System suchy wymaga specyficznego montażu rur grzejnych. Rury musza być umieszczone poniżej jastrychu, w specjalnych rowkach płyt izolacyjnych. Narzuca to rozstaw rur  i ogranicza możliwości precyzyjnego dopasowania ich mocy do wymagań pomieszczenia.

Budowa grzejnika podłogowego

Grzejnik podłogowy w systemie suchym zbudowany jest z płyty izolacyjnej systemowej, najczęściej ze styropianu z wypustkami lub wyżłobionymi fabrycznie rowkami do montażu rur. Dla zapewnienia lepszego „odbicia” ciepła w wielu rozwiązaniach systemów suchych dodatkowym elementem są aluminiowe lamele, układane bezpośrednio pod rurami. Lamele zwiększają odbicie strumienia cieplnego w kierunku podłogi, zapewnią jej wyrównanie w warstwie układanego jastrychu.

coposu1.jpg

Rys. KISAN comfort floor dry.

 

Rys. Wavin Tempower, system ogrzewania podłogowego w systemie suchym, schemat i praktyczne wykonanie.

 

Fot. Roth TBS

  

Fot. Danfoss Speed up