Uponor Siccus SW

Wiadomości wstępne (wszystkie rys. Uponor)

 

System oferowany przez firmę Uponor to ogrzewanie i chłodzenie ścienne dla niskotemperaturowych instalacji grzewczych do zastosowania zarówno w budynkach mieszkalnych jak i lokalach usługowych. W zależności od wybranego rozwiązania system ogrzewania jest montowany w konstrukcji ściany

pod płytami lub w warstwie tynku. Systemy ogrzewania ściennego mogą być łączone z każdym typem

systemu ogrzewania wodą. System może być montowany na ścianach nośnych i działowych, a także na ścianach zewnętrznych. W tym ostatnim przypadku należy zwrócić uwagę na izolacyjność ściany. Panel ścienny siccus posiada opór cieplny R=0,622 m2K/W, dlatego należy wyliczyć punkt rosy, aby ocenić, czy nie będzie konieczna dodatkowa folia izolacyjna zapobiegająca wilgoci. Generalnie ogrzewania i chłodzenia ścienne oferowane przez firmę Uponor można podzielić na następujące grupy produktów:

– Siccus SW, panel mocowany w ścianie szkieletowej, do stelaży gipsowo-kartonowych

– Siccus, panel ścienny o budowie identycznej jak panel podłogowy, ale o mniejszej wysokości 14mm, mocowany do ściany litej na klej

– Fix14, ogrzewanie ścienne podtynkowe

 

Ogrzewanie ścienne na ścianie szkieletowej

 

Ściany szkieletowe kryte płytami gipsowo-kartonowymi to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie w budynkach. Krycie może być wykonane pojedynczą płytą 12,5mm, ale też podwójną coscie21.jpga nawet potrójną, w zależności od potrzeb akustycznych, wytrzymałościowych lub ochrony ogniowej. Z punktu widzenia ogrzewania i chłodzenia ściennego grubość płyty nie powinna przekraczać 12,5mm. Należy też zwrócić uwagę, czy producent dopuszcza do ich montażu z ogrzewaniem ściennym. W systemach Uponor ogrzewanie ścienne dla ścian szkieletowych nosi nazwę Siccus SW. Opiera sie na specjalnie skonstruowanych  panelach z zamocowaną meandrowo rurą, mocowanych do profili ściennych   CW75 lub CW100, za pomocą samoprzylepnych folii. Rury z polietyleny sieciowanego PE-Xa posiadają średnicę 14x2mm. Cały panel waży zaledwie 2,4 kg i może być montowany przez jedną osobę. Przy montażu paneli Siccus SW należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie profili pionowych ściennych. Zgcoscie22.jpgodnie z wymaganiami modułu, rozstaw ten wynosi dokładnie 625mm. To trochę inny rozstaw, niż przy tradycyjnym montażu, gdzie profile z uwagi na rozmiary płyt GK mocujemy zwykle co 600mm, lub nawet co 400mm.

 coscie23.jpg

 coscie24.jpg

Rys. Wymiaru modułu, po prawej Uponor Siccus SW na ścianie z pojedynczym i podwójnym szkielecie

coscie25.jpg

Przykład rozwiązanie (rys obok) : Uponor Siccus SW montowany na wewnętrznych ścianach Standardowe ściany szkieletowo -stojakowe są często wyposażone w WLG 40 izolacja z wełny mineralnej o grubości ≥ 40 mm, co jest spowodowane ulepszaniem bezpieczeństwa

przeciwpożarowego. Takie ściany spełniają wymogi izolacyjne ścian działowych pomiędzy ogrzewanymi pokojami.

 

Rys. Ściana wewnętrzna Uponor Siccus SW zamontowana

z pojedynczą ścianą szkieletowo-stojakową (widok poziomy)

1 Płyta kartonowo-gipsowa

2 Uponor Siccus SW

3 Rura Uponor PE-Xa 14 x 2 mm

4 Pusta przestrzeń

5 Izolacja

6 Profil CW75

 

Ogólne zasady montażu systemu Siccus SW pokazują poniższe rysunki. Są to rysunki firmy Uponor i musze sie do nich odnieść. Grafik pokazując szycie ściany gipsowo-kartonwoej nie zwrócił uwagi, że moduł płyt GK nie pozwala na ich montaż pionowy w tym przypadku. Płyty sprzedawane w Polsce mają rozmiary szer.1200mm i długość 1000, 2000, 2600mm. Przy rozstawie słupków 625mm nie jest możliwe poprawne szycie płyty ustawionej pionowo. Zależy ją w takim wypadku położyć poziomo, a odcinki pionowe mocować tylko dla skrajnych przestrzeni ściany. W płycie o długości 2600mm moduł 625mm zamknie się 4 razy 4×625=2500mm. Podczas przykręcania płyt należy zwrócić uwagę na miejsca zamocowania rur pomiędzy panelami. Rury łączone są w ścianie złączkami zamozaciskowymi na przestrzeni około 20cm. Należy ja dokładnie wyznaczyć i w tym obszarze nie mocować wkrętów. 

coscie26.jpg

Uwaga – modułów Siccus SW nie wolno przycinać!  Na ścianie musi się zmieścić ich pełna ilość