Ogrzewanie powietrzne podlogowe

Wiadomości wstępne

Powietrzne ogrzewania podłogowe noszą nazwę fundamentów grzewczych, instalowane są najczęściej w budynkach posadowionych na tzw. „płycie fundamentowej”.  Źródłem ciepła w tego typu ogrzewaniu jest nagrzewnica powietrza lub piec nadmuchowy, wtłaczający pod ciśnieniem nagrzane powietrze do systemu rur grzejnych umieszczonych w płycie podłogowej lub stropowej. Rury mogą być wykonane ze stali lub z tworzyw sztucznych, umieszczane sa z reguły między podwójnym zbrojeniem płyty. Gorące powietrze przepływając rurami ogrzewa całą płytę fundamentową, zapewniając długotrwałe oddawanie temperatury do pomieszczenia. Ten typ ogrzewania nazywany jest akumulacyjnym, jednorazowo nagrzana płyta oddaje ciepło nawet do kilkunastu godzin. Na rynku krajowym system fundamentów grzewczych nie jest zbyt popularny. Dominuje szwedzki system Legalett z rurami tworzywowymi i centralą grzewczą umieszczoną symetrycznie względem płyty.

copopo3.jpg

Fot. System ogrzewania powietrznego na bazie płyty fundamentowej, w centralnej części widoczna nagrzewnica powietrza (LEGALETT).

Zalety

-Bezpieczne i niezawodne działanie, brak grzejników w domu, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz.

Wady

-Długi czas nagrzewania, ograniczona możliwość regulacji, wymagana bardzo duża izolacyjność wokół płyty (zalecana grubość styropianu od 15-20 cm), duży koszt

copopo4.jpg

Rys. Przekrój przez fundament grzewczy (Legalett)

Fundamenty grzewcze nie musza być zasilane z osobnych wydzielonych źródeł ciepła. Do ogrzewania poiwtrza może byc wykorzystany kominek z