Filtry i odmulacze

Odmulacze

   Zanieczyszczenia łatwo opadające o dużych rozmiarach (piasek, muł), można usuwać na zasadzie spowalniania przepływu wody lub wprawiania jej w ruch obrotowy (efekt centryfugi), z dodatkowym filtrowaniem na siatkach lub stosach magnetycznych. Urządzenia tego typu stosowane są powszechnie w instalacjach c.o. i noszą nazwę odmulaczy, filtroodmulników lub magnetoodmulaczy. Przy mniej zanieczyszczonej wodzie stosowane są filtry siatkowe typu FS

Filtroodmulniki–  przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, unoszonych przez wodę w sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i kotłowniach.  Pozwalają na prawidłowe działanie automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji. Zasada działania polega na spowolnieniu przepływu wody i skierowaniu jej w dół lub po stycznej zbiornika, następuje sedymentacja cięższych zawiesin i osiadanie ich na dnie zbiornika. Mniejsze zanieczyszczenia unoszące się z wodą zatrzymywane są przez filtr siatkowy umieszczony w górnej części korpusu. W filtroodmulnikach dochodzi dodatkowo do częściowego odpowietrzenia wody, dlatego urządzenia te wyposażane są standardowo w zawory odpowietrzające. Zaletą rozwiązania jest bardzo mała strata ciśnienia nie przekraczająca z reguły 0,1 bar.

metnos8.jpg

Magnetoodmulniki – to połączenie magnetyzera z filtrem siatkowym i odmulaczem inercyjno-sedymentacyjnym. W odróżnieniu do filtroodmulników,  woda, podczas przepływu przez urządzenie natrafia na swej drodze na stos magnetyczny wykonany z magnesów stałych o dużej gęstości pola. Zwiększa to efekt usuwania z wody zanieczyszczeń ferromagnetycznych, pochodzących z korozji. Woda po wyjściu z magnetoodmulnika jest nie tylko pozbawiona produktów korozji, ale też namagnesowana, co znacznie ogranicza wytrącaniu się z niej kamienia kotłowego. Urządzenia tego typu zalecane są  w węzłach cieplnych przed wymiennikami ciepła.

metnos9.jpg

Filtry siatkowe FS – wykonywane są w czterech wersjach jako FS1 , FS2, FS3 i FSM. Filtry FS1 i FS2 produkowane są z żeliwa sferoidalnego z przyłączem kołnierzowym, o średnicy od Dn15-250mm. Filtr FS1 ma jedną siatkę a FS2 dwie siatki stalowe o gęstości oczek 100, 230, 300, 400 lub 600 na 1cm2. Filtr FS3 ma korpus z przyłączem gwintowym mosiężny DN 15-32mm, lub żeliwny DN15-50mm i siatkę o gęstości 230 lub 600 oczek. Dostępny jest w wersji bez zaworu spustowego ozn. FS-3 i z zaworem spustowym ozn. FS-3S.  Filtry FSM stanowią wersję magnetyczna ww. rozwiązań, w korpusie filtra, oprócz stalowej siatki znajduje się dodatkowo stos z magnesów stałych zwiększający zdolności filtracyjne zanieczyszczeń ferromagnetycznych.  Dostępny jest w wersji mosiężnej lub żeliwnej z przyłączem gwintowym bądź kołnierzowym. Przykład oznaczenia filtra magnetycznego z przyłączem gwintowym o średnicy przyłącza Dn32 z siatką o gęstości oczek 300 i wykonaniu z żeliwa: FSM-3 –DN32-Z-300.

metnos11.jpgmetnos12.jpg

Filtry siatkowe FS w wykonaniu kołnierzowym i gwintowym.