Odpowietrzniki automatyczne, pływakowe

Charakterystyka odpowietrzników pływakowych

   W odróżnieniu do odpowietrzników ręcznych odpowietrzniki automatyczne działają samoczynnie dzięki wbudowanym zamknięciom pływakowym. Przeznaczone są do odpowietrzania:
–          grzejników ściennych i sufitowych, schładzania sufitowego
–          ogrzewań podłogowych
–          rozdzielaczy kotłowych i kotłów
–          końcowych odcinków pionów c.o.
–          naczyń wzbiorczych zamkniętych
oraz jako element odpowietrzający w separatorach powietrza.
W zależności od typu, odpowietrzniki automatyczne mogą być montowane:
–          tylko pionowo (zawory automatyczne pionowe)
–          tylko poziomo (zawory automatyczne poziome)
Wydajność odpowietrzników automatycznych nazywana jest zdolnością wydmuchową i zależy od średnicy wylotowej zaworu oraz nadciśnienia panującego w miejscu przyłączenia odpowietrznika..
Odpowietrzniki automatyczne są czułe na zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej. Należy więc umożliwić ich okresową konserwację. Jeśli odpowietrznik nie ma w swojej konstrukcji zaworu odcinającego, należy przed odpowietrznikiem zamontować zawór stopowy (Rys. 1).
odpow3.jpg
Fot. Odpowietrznik z zaworem stopowym motylkowym
 
Zasada działania
 odpow4.jpg
            Zdecydowana większość oferowanych na rynku odpowietrzników automatycznych ma zbliżoną budowę i zasadę działania. W każdym z nich wyróżnić można: mosiężny korpus, pływak, zawór pływakowy (wydmuchowy)  . Przy zapowietrzonej instalacji korpus odpowietrznika wypełniony jest powietrzem, tym samym pływak opada pod własnym ciężarem i otwiera zawór pływakowy. Otwarcie zaworu powoduje usunięcie fazy gazowej przez ciśnienie wody, po czym pływak ponownie unosi się do góry automatycznie zamykając zawór.
 
 
Przegląd konstrukcji
 
GIACOMINI
 
R 88 – automatyczny odpowietrznik do montażu pionowego o szczególnie  małych wymiarach (wysokość z gwintem – 52 mm). Posiada gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/8”, ¼” i 3/8”. Może być montowany bezpośrednio na instalacji lub wraz z zaworem zwrotnym R160. W tym drugim przypadku istnieje możliwość demontażu odpowietrznika bez spuszczania wody z instalacji.
 
odpow5.jpgodpow6.jpg
 
 Fot. Odpowietrzniki do montażu pionowego firmy GIACOMINI. Od lewej R88 i R99
 
odpow7.jpg
Fot. Odpowietrznik R200 firmy GIACOMINI do montażu poziomego w grzejnikach członowych
 
R99 –  w odróżnieniu od modelu R88 posiada przed otworem wylotowym specjalną płytkę z labiryntowym odprowadzeniem powietrza. Rozwiązanie takie uniemożliwia przedostawanie się wody na zewnątrz zaworu. Model dostępny jest w dwóch wykonaniach jako: R99 – bez zaworu zwrotnego i R99/1 z zaworem zwrotnym.
 
R200 –   automatyczny korek odpowietrzający grzejnikowy do montażu poziomego, dostępny w wykonaniu 1” i 5/4”. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby element odpowietrzający znalazł się u góry korka.  Zasada działania podobna jak w konstrukcjach opisanych powyżej, z tą różnicą, że pływak nie jest tutaj w zamkniętej obudowie, ale bezpośrednio zamocowany w grzejniku.
 
FLAMCO
 
Firma oferuje dwa typy odpowietrzników automatycznych o nazwach handlowych Flexvent i Flexvent Super.
 
Flexvent  – odpowietrznik o bardzo małej średnicy korpusu (32 mm), dostępny w wykonaniu prostym i kątowym (Flexvent H – do montażu w grzejnikach), z automatycznym zaworem zwrotnym lub bez (zob. Tabela 1). Układ mechanicznej dźwigni obejmuje zawór wydmuchowy w sposób nieckowaty dzięki czemu zawór chroniony jest przed zanieczyszczeniem. Dodatkowo, w stanie zamkniętym  przed dźwignią znajduje się  zapas powietrza,  wrażliwe elementy zaworu są więc zawsze suche i nie mają styczności z  wodą. Uruchamianie odpowietrzników Flexvent następuje poprzez przekręcenie czerwonej dźwigni o jeden obrót.
odpow8.jpgodpow9.jpg
Fot. Flamco flexvent: u góry z zaworem stopowym, u dołu – w wersji horyzontalnej flexvent H.
 
Flexvent Super (Fot. 9) –  Zawór odpowietrzający o stożkowym korpusie i stosunkowo dużej wysokości (119 mm). Uzyskuje się dzięki temu dużą odległość pomiędzy powierzchnią wody i zaworem wydmuchowym, co wyklucza zanieczyszczenie zaworu. Model powyższy posiada dużą wydajność (średnio 5-cio krotnie większą od odpowietrznika Flexvent), przy ciśnieniu 2 bar, zdolność wydmuchowa wynosi aż 4000 l/h. Nadaje się więc do odpowietrzania szczególnie niekorzystnie położonych części zładu, gdzie mogą się gromadzić znaczne ilości powietrza.
odpow11.jpg
 
 
 
odpow12.jpg
HONEYWELL
 
            Firma   oferuje odpowietrznik automatyczny EA 122 z odmiennie rozwiązanym zaworem stopowym. W celu konserwacji odpowietrznika wystarczy przekręcić korpus zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do pokrycia się symbolu na korpusie ze znacznikiem kreskowym .  Odpowietrznik wykonany jest z wysokiej jakości materiałów; może pracować w temp. do 110°C, przy ciśnieniu max. 6 bar.