Termostaty elektroniczne

Wstęp

Termostaty elektroniczne są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami regulacji miejscowej. Pozwalają na programowanie temperatury na każdy dzień tygodnia, często z możliwością ustawienia aż trzech różnych temperatur w ciągu dnia. W sumie daje to aż 21 nastaw realizowanych przez programator, co pozwala znacznie zaoszczędzić ciepło  w budynku i dopasować temperaturę w pomieszczeniu do indywidualnych potrzeb.

To nie jedyna zaleta głowic elektronicznych. Zwykła głowica termostatu grzejnikowego posiada tylko możliwość regulacji wartości temperatury w pomieszczeniu dostosowując wielkość przepływu ciepła przez grzejnik w taki sposób, aby utrzymać wartość zmierzonej temperatury przez czujnik termostatu na określonym przez użytkownika poizomie. Jej praca polega więc na otwieraniu i zamykaniu wkładki zaworowej. Sterowanie jest w miarę dokłądne pod warunkiem nie wystąpienia żadnych niekorzystnych zjawisk, np. otwarcia okna, zasłnięcia grzejnika, itp.

Głowica elektroniczna jest pod tym względem bardziej doskonała. Pozwala nie tylko utrzymać zaprogramowaną temperaturę, ale też reagować na wystepujące zakłócenia, np.

– funkcja „otwarte okno” powoduje, że głowica automatycznie zamknie przepływ ciepła przez grzejnik jeśli w pomieszczeniu w krótkim czasie spadnie temperatura, np.zostanie rozszczelnione okno dla wietrzenia pomieszczenia. Powoduje to znaczną oszczędnośćenergii, grzejnik nie traci niepotrzebnie ciepła, które przy zwykłej głowicy uciekłoby na zewnątrz.

– funkcja „odkamienianie” powoduje, że zawór raz w tygodniu sam całkowicie się otworzy, aby wypłukać gromadzące się zanieczyszczenia,

– funkcja „tryb urlopowy” pozwala na zmianę o dowolnej godzinie i w dowolnym dniu ustawień temperatury, w celu oszczędnosci energii w budynku. Zrobi to za nas sama głowica na podstawie programu czasowego.

To tylko niektóre z możliwości głowic elektronicznych. Wiele rynkowych modeli potrafi wręcz uczyć się  w pierwszych dniach po zainstalowaniu, kiedy należy uruchomić przepływ, aby osiągnąć żądane rezulataty (tzw. sterowanie adaptacyjne). Wszystkie głowice wymagają zasilania, zwykle dwóch baterii AA. Nie mogą to być jednak akumulatorki, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania. Czas pracy na nowych bateriach wynosi od 2-3 lat, a konieczność ich wymiany sygnalizowana jest na wyświetlaczu.  Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zaworów termostatycznych elektronicznych znacznie różniących się miedzy sobą dlatego postaram się omówić je oddzielnie.