Zawory mieszające typu H

Budowa

 Zawory mieszające WITA serii H przeznaczone są dla małych i średnich instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonane są w wersji z przelotem prostym, fabrycznie zasilanie instalacji jest z prawej strony a powrót

z lewej.

Mieszacze typu H produkowane są w wersji trzy jak i czterodrogowej o różnych rozstawach osi:

– 90 mm mieszacz H3,

– 120 mm mieszacz H6, H9,

– 125 mm mieszacz H10.

Korpusy zaworów typu H wykonane są z mosiądzu Ms 58 (H6, H9, H10) jak również z żeliwa GG 25 (H3,

H9). Grzyby obrotowe wykonane są dla wszystkich mieszaczy typu H z mosiądzu Ms 58. Mieszacze

wyposażone są w rączki ze skalą wykonaną z tworzywa sztucznego.

zawcoh13.jpg

Rys. Schemat pracy zaworu trzydrogowego

zawcoh14.jpg

Rys. Schemat pracy zaworu czterodrogowego.

Obejście dla ogrzewania niskotemperaturowego (dla mieszaczy H3, H6, H10)

Dla ogrzewań niskotemperaturowych mieszacze typu H3, H6, H10 wyposażono w przestawną zasuwę

obejściową. Regulowana, mosiężna zasuwa obejściowa znajduje się pomiędzy zasilaniem i powrotem

wody z instalacji grzewczej tuż nad zaworem mieszającym i spełnia rolę zabezpieczenia instalacji przed

wysoką temperaturą na zasilaniu instalacji. Zasadę działania obejścia obrazują rysunki poniżej.

   zawcoh17.jpg

Fot. zawory typu H, po lewej z obejściem, po prawej z siłownikiem i obejściem.

Zawory typu H mogą być wykonane z podwójnym obejściem po stronie instalacji jak i po stronie obiegu kotła. Rozwiązanie takie ma z w swojej ofercie firma WOMIX. Zawór z podwójnym obejściem ma zastosowanie w ukałdzie kotła z pompa obiegowa i pompą zainstalowana w kotłe. Przy regulacji instalacji ogrzewania podłogowego, w obiegu takim może dojść do sytuacji, gdy zawór będzie całkowicie zamknięty (np. Δt =5K w obiegu ogrzewania podłogowego).  Dla umożliwienia przepływu przez kocioł woda powraca do obiegu kotłowego drugim obejściem. zawór działa jak zwrotnica hydrauliczna.

  

Rys. zawór typu H, WOMIX, u góry schemat ideowy zaworu.