Styropian

Właściwości styropianu

 Styropian (inaczej spieniony polistyren) jest materiałem o niskiej nasiąkliwości  i paroprzepuszczalności, ale kruchym i łatwo łamliwym, chętnie niszczonym przez gryzonie. Wytrzymuje temperatury do 80°C, w wyższych temp. zaczyna się proces „topienia” styropianu.  Płyty i kształtki styropianowe rozpuszczają się też w rozpuszczalnikach, olejach mineralnych, itp., zamieniając się w cienką, płynną warstwę polistyrenu.

Oznaczenia izolacji styropianowych

Od stycznia 2004 r wszystkich producentów styropianu obowiązuje europejska norma PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja”, zharmonizowana z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWA o wyrobach budowlanych.

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z sierpnia ub. roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 198 poz. 2041) wyraźnie stwierdza, iż deklarację zgodności można wystawiać tylko z dokumentem odniesienia (normy), nie mającej statusu normy wycofanej.

   Efektem wprowadzenia tych nowości jest nie tylko zmiana nazewnictwa styropianowych wyrobów do izolacji termicznej, ale także całe systemowe podejście do tych wyrobów.

   Do tej pory wyznacznikiem rodzaju płyt i możliwości zastosowań był parametr gęstości (np. FS 15).

Obecnie parametrem klasyfikującym wyroby ze styropianu są naprężenia ściskajšce przy 10% odkształceniu względnym. Np. oznaczenie EPS 70 oznacza płyty styropianowe EPS (z ang. Expanded PolyStyrene – polistyren ekspandowany czyli spieniony) o deklarowanym poziomie naprężeń ściskających nie mniejszym iż 70 kPa.

Jednocześnie musi być spełniony drugi parametr, czyli deklarowana wytrzymałość na zginanie, który dla EPS 70 wynosi min. 115 kPa. Oba te parametry łącznie stanowią tzw. Typ Wyrobu np. EPS 70

„Nowe” oznaczenia „Stare” oznaczenia
EPS 50 – 042     SZCZELINA FS 12
EPS 70 – 040     FASADA FS 15
EPS 80 – 036     FASADA FS 15
EPS 100 – 038    DACH/PODŁOGA FS 20
EPS 200 – 036    DACH/PODŁOGA/PARKING FS 30
EPS 250 – 036    PODŁOGA/PARKING FS 40

Zastosowanie styropianu w instalacjach sanitarnych

W instalacjach sanitarnych styropian ma ograniczone zastosowanie, głównie w instalacjach niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe, ścienne), gdzie często oprócz funkcji izolacyjnej, pełni rolę powierzchni montażowej dla przewodów. Płyty styropianowe wykonywane są tutaj zwykle z dodatkowym pokryciem z folii polietylenowej i aluminiowej lub jako tłoczone. Oba rozwiązania mają ułatwić montaż przewodów, zapewniając pewność zamocowania, a w przypadku tłoczenia, także obniżenie wymaganej grubości wylewki jastrychowej.

            Z miękkiego styropianu pokrytego folią aluminiową wykonuje się ekrany zagrzejnikowe, z kolei wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna styropianu oraz łatwość formowania znalazły zastosowanie w produkcji nosników styropianowych do przyborów sanitarnych jak i w ochronie antyroszeniowej i akustycznej płuczek ustępowych, tak w wersji natynkowej jak i podtynkowej.

Ekrany zagrzejnikowe

Ze styropianu wykonuje sie tzw. ekrany zagrzejnikowe refleksyjne. Ekrany takie wykonane są z elastycznej taśmy styropianowej o grubości od 3 do 6 mm i szerokości 500 mm oraz aluminiowej folii o grubości 0,007 – 0,009 mm, podklejonej papierem o gramaturze 60 – 120 g/m2. Folia aluminiowa, podklejona papierem, sklejana jest w czasie produkcji wraz z taśmą styropianową. Powstała w ten sposób warstwa stanowi izolację termiczną oraz odpromiennik ciepła.

 Płyty styropianowe do ogrzewań podłogowych

Produkowane są jako gładkie z pokryciem z folii aluminiowej i polietylenowej z nadrukiem siatki kwadratów ułatwiającej montaż rur, jak i w formie tłoczonej płyty z wypustkami. Na rynku dostępnych jest kilka odmiennych rozwiązań:

Rolljet – to płyty styropianowe firmy PURMO wykonywane o grubości 20-35 mm pokryte folią PE z wtopioną siatką kotwiącą; przystosowane do przenoszenia obciążeń od 500 do 3500 kg/m2. Szerokość płyt wynosi 1m, długość od 9-15m.

styrop2.jpg

Flatjet – płyta styropianowa PURMO dwudzielna o budowie jak wyżej ale grubości 50mm i wymiarach 1x2m

Noppjet – płyty styropianowe firmy PURMO z wypustkami, o grubości 11 mm ze styropianu EPS-200 o wytrzymałości do 6000 kg/m2.

styrop3.jpg

Knauf Therm expert floor heating 200 – płyty styropianowe z wypustami firmy Knauf  produkowane o grubości 20 i 30 mm,  produkt: wykonany ze styropianu EPS 200

– wymiary płyty wraz z zakładką: 1120 x 720 mm

– wymiary płyty bez zakładki: 1100 x 700 mm

– kształt krawędzi: prostokątny – zakładka

– wymiary rurki: średnica od 16 do 20 mm

– skręt rurki: 50 mm

– wysokość wypustek: 27 mm
styrop4.jpg

Płyty izolacyjne R982 – firmy giacomini maja kolor zielony i produkowane sa w dwóch wielkościach  T50 o wymiarach 123x73cm i T75 o wymiarach 123×78 cm.

R982styrop6.jpg