Montaż kuchenek gazowych

Informacje ogólne

 Kuchenki gazowe należą do urządzeń gazowych typu A, czyli pobierających powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i odprowadzające do niego spaliny. Zgodnie z polskimi przepisami kuchenki gazowe o mocy do 11 kW można montować w pomieszczeniach o minimalnej objętości 20 m3, posiadające co najmniej jedno otwierane okno i kratkę wentylacyjną.

– Kratka wentylacyjna powinna być usytuowana nie więcej niż 150 mm licząc od sufitu do górnej powierzchni otworów. Powierzchnia kratki lub kratek powinna wynosić ≥144 cm2.

Rys. 1

– Odciągi miejscowe z kuchenek gazowych (okapy) powinny być zamontowane na minimalnej wysokości nad kuchenką rzędu 650mm (niektórzy producenci zalecają większą wartość 750mm, z uwagi na wygodę korzystania z okapu). Długość przewodu spalinowego od okapu do wlotu do kanału nie powinna przekraczać 2m.

 

– Minimalna odległość kuchenek od okien wynosi 0,5m (rys.2). Przepis ten chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia przez podmuch z otwartego okna, lub w wyniku przewrócenia garnka na kuchni przez skrzydło okienne.

Rys.2

 

– Nie zaleca się instalować nad kuchniami gazowymi szafek wiszących z uwago=i na niekorzystny wpływ temperatury i zakłócony przepływ spalin. Minimalna odległość w pionie powinna tuta wynosić co najmniej 1,0m. (rys.3). Odległości od szafek dolnych przy kuchniach wolnostojących powinny wynosić minimum 20 mm.

Rys.3.

 

– Na podejściu do kuchenek gazowych należy instalować zawór gazowy w odległości nie większej niż 1,0m od kuchenki i na wysokości nie mniejszej niż 0,7m od podłogi.

– Średnica podejścia gazowego pod kuchenkę gazową powinna wynosić 1/2″. Przyłącze gazowe od zaworu do kuchenki może być wykonane przewodem elastycznym.