Gazomierze bębnowe

Rys. Gazomierz bębnowy Crosleya. Ozn. 1- obudowa, 2- komora robocza.

W gazomierzu bębnowym element pomiarowy wykonany jest w postaci obrotowego bębna, podzielonego na komory o znanej objętości. Bęben znajduje się w obudowie, domykającej układ pomiarowy.  Jest on częściowo wypełniony wodą, która w czasie obrotu bębna stanowi barierę dla gazu, zmieniając objętość poszczególnych komór. Poziom wody jest zawsze stały. Obrót bębna wywołany jest różnicą ciśnień gazu, a objętość przepływającego gazu jest zliczana na podstawie ilości obrotów bębna.

Każda komora w gazomierzu bębnowym ma identyczną objętość. Różnica ciśnień gazu pojawia się pomiędzy komorą napełnioną wodą, a wypełnioną gazem. Wynosi ona około 5mm słupa wody. Dla zapewnienia braku pulsacji, prędkość obrotowa bębna nie powinna być większa niż 2 obr/min. Pomiar podawany jest w m3. Gazomierz bębnowy jest bardzo dokładny, dlatego chętnie wykorzystywany w laboratoriach. Błąd pomiaru nie przekracza 1%. Zakres pomiarowy jest zależny od wymiarów i nie przekracza z reguły 1,4×10-2 m3/s.