Magazynowanie gazu

Wiadomości wstępne

Gaz ziemny może być magazynowany w postaci ciekłej lub gazowej, pod ciśnieniem. Magazynowanie gazu skroplonego LNG, wymaga bardzo niskich temperatur, rzędu -162°C. Rozwiązanie takie ma zwykle na celu transport dużych ilości gazu na odległość (np. flotą statków). Pozwala zmniejszyć objętość gazu ziemnego aż 600 krotnie. Na dłuższą metę jest jednak nieopłacalne, ze względu na duże koszty utrzymywania gazu w postaci skroplonej. Długotrwałe magazynowanie gazu odbywa się więc z reguły w postaci gazowej pod ciśnieniem i może być realizowane w zbiornikach:

– podziemnych, zwanych też PMG, czyli podziemnymi magazynami gazu

– zbiornikach nadziemnych

Na stronie zostaną omówione oba rozwiązania