Montaż zlewozmywaków

  Przepisy ogólne 

           Zlewozmywaki, obok zmywarek do naczyń, są jedynymi przyborami sanitarnymi instalowanymi w kuchni. Wysokość ich zamocowania zależy od typu zlewozmywaka:
– zlewozmywaki do pracy stojącej mocowane na szafkach mają wysokość montażu uwarunkowaną wysokością szafki która wynosi 85 lub 90 cm
– zlewozmywaki do pracy siedzącej w zakładach zbiorowego żywienia należy mocować na wysokości 75 cm
           Sposób rozwiązania podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego zależy   od rodzaju baterii zlewozmywakowej i syfonu. Szczególnie ten ostatni element budzi wśród monterów wiele kontrowersji, tak popularna w przypadku umywalek symetria przestaje tutaj obowiązuje. 
            Podejście wodociągowe pod baterię zlewozmywakową wykonujemy średnicą ½”, tak na wodzie zimnej jak i ciepłej. Jeśli w kuchni ma się znajdować dodatkowo zmywarka do naczyń, średnicę podejścia dla wody zimnej należy przeliczyć. Teoretycznie, konieczność zwiększenia   średnicy o jedną dymensję może pojawić się przy baterii zlewozmywakowej bez perlatora i stosunkowo długim podejściu, niekorzystnie położonym względem pionu. W pozostałych przypadkach oba urządzenia można zasilać średnicą ½”.
            Podejście kanalizacyjne pod zlewozmywak wykonujemy przewodem o średnicy minimum 50 mm.
 

Zlewozmywak jednokomorowy z baterią stojącą

            Zlewozmywaki jednokomorowe mogą być montowane na szafkach (posiadają wtedy standardowo ruszt ociekowy) lub mogą być wpuszczane w blat. W obu przypadkach bateria zlewozmywakowa powinna się znaleźć w osi przyboru, lub przynajmniej w osi powinny być  wytrasowane oczka pod zawory kątowe. Rozstaw oczek (wymiar Wc-Wz) należy przyjmować 100 mm, natomiast wysokość montażu od podłogi (W), 550-620 mm (600).

montzlew1.jpg 

Rys 1

            Trasowanie podejścia kanalizacyjnego (krytego w ścianie) uzależnione jest rodzajem syfonu.

A)     syfon zwykły butelkowy – podejście należy trasować w osi odpływu z miski zlewozmywakowej

B)      syfon S-owy, przegubowy (Rys. 1 u góry) – podejście powinno się znaleźć w osi lub maksymalnie ±80 mm od osi odpływu z miski.

C)      Syfon oszczędzający przestrzeń (Rys. 3) – oś podejścia może być oddalona od osi odpływu ze zlewozmywaka od 0-275 mm.

Wysokość podejścia kanalizacyjnego (wymiar A) należy przyjmować w granicach:
–          420-520 mm (500) dla syfonów butelkowych i S-owych
–          345-535 mm (510) dla syfonów oszczędzających przestrzeń
Rys. 2 Zlewozmywak jednokomorowy z z syfonem przegubowym i przelewem, z odgałęzieniem na zmywarkę

 

Zlewozmywak dwu- lub trzykomorowy z baterią stojącą  

            Rozwiązanie podejścia wodociągowego będzie tutaj zależało od rodzaju baterii stojącej. Przy bateriach standardowych, oczka pod zawory kątowe mogą się znaleźć w osi zlewozmywaka. Jeśli jednak zakupimy baterię z wyciąganą wylewką (Rys. 4), korzystniej jest przesunąć oczka w lewo lub prawo.  Zabezpieczymy w ten sposób wąż baterii przed uszkodzeniem o zawory (może się na nich zaczepiać). Wielkość przesunięcia (wymiar C) nie powinna przekraczać 150 mm. Pozostałe wartości (Wc-Wz, W) przyjmujemy jak dla zlewozmywaka jednokomorowego.

montzlew3.jpg

Rys.3 Zlewozmywak dwukomorowy z bateria z wyciąganą wylewką.

 

            Podejście kanalizacyjne należy trasować na wysokości (A):
–          400-500 mm (450) dla syfonu butelkowego
–          425-525 mm (500) dla syfonu s-owego przegubowego (syfon ten pokazuje  Rys. 6),
–          265-475 mm (450) dla syfonu oszczędzającego przestrzeń (Rys. 4 i 5)
Zwracam uwagę, że ostatni zakres wartości odnosi się zarówno do zlewozmywaka dwu- jak i trzykomorowego.
Oś podejścia kanalizacyjnego może się pokrywać z osią zlewozmywaka (syfony podwójne butelkowe) lub może być przesunięta w lewo lub prawo o wymiar (B) równy:
–          0-80 mm dla syfonów podwójnych S-owych przegubowych
–          0-275 mm dla syfonów oszczędzających przestrzeń dla zlewozmywaków jednokomorowych
–          0-345 mm dla syfonów j.w. dla  zlewozmywaków dwukomorowych.
Zwracam uwagę, że wymiar „B” nie jest liczony do osi zlewozmywaka tylko do osi odpływu z miski zlewozmywakowej. Jest to podstawowy błąd popełniany przez monterów. Rozstaw osi odpływów z misek (wymiar „Z” na Rys. 6) nie jest wartością stałą i waha się od 145-215 mm. Choć wartość średnia wyniesie tutaj 180 mm to w standardowych konstrukcjach misek spotkamy się raczej z wymiarem maksymalnym 215 mm. Kupując syfon przegubowy pojedynczy z podejściem zmywarkowym nie możemy w tym wypadku trasować podejścia w osi zlewozmywaka, bowiem:

                                        215: 2 – (0-80mm) = 27,5-107,5 mm   

Do podłączenia takiego syfonu zabraknie nam więc blisko 3 cm.

montzlew4.jpg

Zlewozmywak dwukomorowy z baterią ścienną 

            Ścienne baterie zlewozmywakowe należy trasować na wysokości od 250-350 mm nad górną krawędzią miski. Najczęściej przyjmujemy tutaj wymiar minimalny 250 mm, stąd odległość oczek czerpalnych od podłogi wyniesie:
(850-900) + 250 = 1100-1150 mm
            Odległość osi oczek czerpalnych od ściany (wymiar „L” na Rys. 5), będzie zależała od typu zlewozmywaka i dla zlewozmywaków standardowych wyniesie:
–          400 mm dla zlewozmywaków jednokomorowych z rusztem ociekowym i dwukomorowych bez rusztu ociekowego
–          800, 900, 1000 mm dla zlewozmywaków dwukomorowych z rusztem ociekowym odpowiednio 400, 500 i 600 milimetrowym.
W praktyce do powyższych wartości powinniśmy dodać od 20-30 mm, bowiem szafka zlewozmywakowa prawie nigdy nie jest całkowicie dosunięta do ściany.

Jeśli w kuchni chcemy zamontować zmywarkę do naczyń, musimy wytrasować dodatkowe oczko pod zawór czerpalny do zmywarki. Oczko takie znajdzie się pod miską zlewozmywakową z lewej lub prawej strony na wysokości (W) równej 600 mm.

            Trasowanie podejścia kanalizacyjnego wykonujemy na identycznych zasadach jak powyżej.

montzlew5.jpg

 Montaż zlewozmywaka na blacie     


 Zlewozmywaki mogą być wpuszczane w blat lub mocowane pod blatem. Pierwsze rozwiązanie wymaga wycięcia w blacie otworu montażowego pod zlewozmywak. należy użyć do tego celu szablonu dostarczonego wraz z miską zlewozmywakową (NIE NALEŻY GO NISZCZYĆ W CZASIE ROZPAKOWYWANIA!). Wycięty wyrzynarką otwór jest podatny na zawilgocenie, dlatego należy go zaimpregnować silikonem. Przed umieszczeniem zlewozmywaka w otworze na całym obrzeżu przyboru należy umieścić uszczelkę, chroniącą przed zaciekaniem wody pod obrzeże miski. tak przygotowany zlewozmywak wkładamy do otworu i przykręcamy uchwytami montażowymi do blatu.

 

 Zlewozmywaki montowane pod blatem wymagają blatów z fabrycznie wyciętym i zabezpieczonym płyta MDF otworem. Zadaniem montera jest wyznaczenie z drugiej strony blatu otworów montażowych do uchwytów. W tym celu odwracamy blat i za pomocą szablonu odrysowujemy krawędź miski zlewozmywakowej. Następie w czterech miejscach trasujemy otwory pod zaczepy, wiercąc w nich otwory o średnicy kołka montażowego i głębokości nie większej niż 1/2 grubości blatu. Brzeg zlewozmywaka smarujemy bezbarwnym silikonem, przykładamy do blatu i przykręcamy.