Przejścia przez ścianę zewnętrzną

Przejście pod ławą fundamentową

   Stosowane jest głównie w przypadku budynków niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (W praktyce dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie rurę DN250). Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby wystawała z każdej strony ławy minimum 0,5m.        

   . Na rurę osłonową zaleca się stosować rury stalowe czarne zabezpieczone przed korozją, bądź rury z tworzyw sztucznych. Minimalna odległość rury osłonowej od stropu ławy fundamentowej winna wynosić 5cm. Otwór na rurę osłonową zaleca sie wykonywać metodami bezwykopowymi np. przez przewiercanie.

Przejście nad ławą fundamentową

  Przejścia przez ścianę zewnętrzna budynku musi być szczelne na parcie wody gruntowej i umożliwiać naturalne wydłużanie sie rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejścia murowe wykonuje się w tulejach ochronnych które mogą być:

– monolityczne

– segmentowe

Tuleje monolityczne wykonane są jako produkt gotowy przystosowany do żądanej grubości przegrody budowlanej,

mają uszczelką gumową pierścieniową i mogą być dodatkowo obsypane materiałem ziarnistym ułatwiającym

stabilizowanie w przegrodzie. Przejścia ścienne mają standardowo jedną uszczelkę O-ringową i dostępne są

dla średnic przewodów 110-400 mm.

Stosuje się również konstrukcje ulepszone które mają dwie uszczelki i jako całość, stanowią mufę dwukielichową

montowaną w murze. Produkowane są dla średnic przewodów 110-200 mm, o długościach 200, 240, 300 i 365 mm.

Stosowana jest tu specjalna guma pęczniejąca pod wpływem wilgoci do 200% pierwotnej objętości. Zapewnia to

szczelność przepustu do 7 bar.

Tuleje segmentowe produkowane są z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech różnej długości elementów, do

sklejenia na placu budowy na żądaną długość. Element środkowy o długości 115 mm, zwany bazowym, wyposażony

jest w uszczelkę O-ringową zapewniającą minimalną szczelność do 5 m słupa wody. Elementy boczne mają długość 90 lub 140 mm. Konfiguracja poszczególnych elementów pozwala na osiągnięcie tulei przełazowej o długości 115, 205, 255, 345 lub 395 mm.

przejmur1.jpgprzejmur2.jpg

Tuleja monolityczna dwukielichowa                                      Tuleja segmentowa