Zasady włączania do sieci kanalizacyjnej (kolektora)

Zasady wykonywania trójników siodłowych

 Połączenia przykanalika z kolektorem sanitarnym może być wykonane za pomocą:
– studzienki kanalizacyjnej
– przyłącza siodłowego (wcinki)
 Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach:
–          wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków, do obliczeń można przyjąć, że kanał wypełnia się w 70%,
–          kąt wcinki „a”, powinien się mieścić pomiędzy 45¸90° (zalecane 60°)

przykmon3.jpg

Wcinki przy użyciu przyłączy siodłowych są obecnie najprostszą metodą połączenia z kolektorem. Mogą być wykonane niemal w dowolnym miejscu i czasie, także jako wariant przyszłościowy, zabezpieczony korkiem do momentu wykonania przykanalika. Dostępne na rynku rozwiązania, pozwalają łączyć przykanaliki tworzywowe praktycznie ze wszystkimi typami kolektorów.

Na zdjęciu  , przykładowe rozwiązanie przyłącza siodłowego CONNEX firmy FUNKE, z wahliwym kulowym kielichem umożliwiającym odchylenia od 0-11  a nawet (kielich fabekun) 13°. Szczelność połączenia, w zależności od rodzaju rury wynosi od 0,5-5,0 m słupa wody. Po prawej trójnik firmy REHAU dla sieci z PVC.

przykmon5.jpg 

Możliwości montażu  przyłączy siodłowych firmy FUNKE

przykmon6.jpg

Przyłącza siodłowe AWADOCK (U GÓRY)- Materiał: polipropylen (PP) oraz uszczelka Q-TE-C (polimer elastoplastyczny)

Wymiary: rury DN 160 i DN 200 przyłączane do kolektora DN 200-1200

Możliwości wykonania przyłączy: podłączanie rur gładkich PP/PVC, kamionkowych lub żeliwnych do kolektorów betonowych, żelbetowych, kamionkowych lub do kolektorów z PP/ PVC o gładkich ściankach i strukturalnych z PE

Cechy szczególne: innowacyjna uszczelka z materiału Q-TE-C, która przy ewentualnej nieszczelności wchłania wodę i zwiększa swoją objętość, doszczelniając miejsce wycieku; przyłącza wyposażone w przegub kulowy, który umożliwia płynne ustawienie rury przykanalika pod kątem +/- 7,5° w dowolnym kierunku od osi przyłącza; szczelność do 1 bara; brak możliwości wciśnięcia przykanalika w kolektor.

Instrukcja montażu AWADOCK dla rurociągów strukturalnych

1. Miejsce przyłącza należy odsłonić i oczyścić. Za pomocą wiertarki w miejscu przyłącza należy wykonać otwór o odpowiedniej średnicy (patrz tabela poniżej). Otwór należy wykonać prostopadle w stosunku do osi rury (najlepiej jest osadzić wiertarkę ze statywem na grzebiecie rury). Należy kontrolować wymiary po stronie wewnętrznej rury strukturalnej. Należy również oczyścić wewnętrzną stronę otworu.

przykmon7.jpgprzykmon8.jpgprzykmon9.jpgprzykmon10.jpg

2. Należy zapewnić, że zestaw AWADOCK CP nie jest zabrudzony.

Uszczelkę przyłącza AWADOCK CP należy wprowadzić w otwór bez

środka ślizgowego. Należy uważać na to, aby znajdująca się wewnątrz

ścięta krawędź ściśle przylegała do ścianki wewnętrznej rury. Strzałki

na zewnętrznej części uszczelki muszą wskazywać kierunek wzdłuż rury

3. Gwint zewnętrzny korony wkręcającej należy posmarować środkiem

ślizgowym. Potem w delikatny sposób osadzić koronę wkręcającą.

Pierwsze obroty, do momentu gdy korona wkręcająca pewnie tkwi w uszczelce, wykonuje się ręcznie. Następnie koronę wkręca się w uszczelkę przyłącza równomiernie i centrycznie za pomocą klucza montażowego (osprzęt dodatkowy) aż do ostatniego zwoju gwintu. Następnie należy wkręcać (maksymalnie ½ obrotu), do momentu gdy pionowe oznaczenia (¬) są ponad strzałkami uszczelki. Przy tym należy uważać, aby ścięta krawędź końcowa nie odłączyła się od ścianki

wewnętrznej rury.

 4. Końcówkę rury, która jest przyłączana, należy posmarować środkiem ślizgowym i do oporu wsunąć w koronę wkręcającą AWADOCK.