Odwodnienia liniowe

   Charakterystyka ogólna

Służą do odprowadzania wody z terenów utwardzonych, a ich głównymi elementami są korytka i ruszty. Produkuje się je w wersjach przystosowanych do różnych obciążeń, sklasyfikowanych wg normy DIN-19580 od A do F.

  • Klasa A15 (o dopuszczalnym obciążeniu do 15 kN) dotyczy obszarów, po których poruszają się wyłącznie piesi i rowerzyści.
  • Klasa B125 (o dopuszczalnym obciążeniu do 125 kN) obejmuje drogi, ciągi piesze, parkingi dla samochodów osobowych.
  • Klasa C250 (o dopuszczalnym obciążeniu do 250 kN) jest przeznaczona do montażu na ulicach i chodnikach w strefach przy krawężnikowych oraz na poboczach dróg.
  • Klasa D400 (o dopuszczalnym obciążeniu do 400 kN) może być montowana na jezdniach, autostradach, parkingach dla samochodów osobowych i ciężarowych.
  • Klasa E600 (o dopuszczalnym obciążeniu do 600 kN) obejmuje powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, narażone na szczególnie duże obciążenie kołowe, np. drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych.
  • Klasa F900 (o dopuszczalnym obciążeniu do 900 kN) dotyczy powierzchni specjalnych, np. na lotniskach.

Budowa odwodnień liniowych

 Odwodnienia liniowe składają się z koryt odwadniających wykonanych z betonu, polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych, zamocowanych w nawierzchni i przykrytych rusztami. Zbierana w nich woda, spływa poprzez studzienkę zbiorczą z osadnikiem do kanalizacji lub bezpośrednio do odbiornika w postaci rowu melioracyjnego bądź studni chłonnej. System może być montowany w każdej nawierzchni utwardzonej, także już istniejącej, przy niewielkich nakładach roboczych. Nadaje się szczególnie do odwadniania parkingów, boisk sportowych, wjazdów do garaży, wejść do metra, a także ulic i placów o dużym nachyleniu. W tym ostatnim przypadku, umieszczenie odwodnienia poprzecznie do ulicy, zapobiega w czasie dużych opadów deszczu tworzeniu się samoistnych strumieni, przerywając je w samym zarodku.

odwod1.jpg

Rys. Elementy odwodnienia liniowego. U góry ruszt, u dołu od lewej – studzienka zbiorcza, koryto, denko do koryta.

Koryta

            Mogą być płaskie lub ze spadkiem wewnętrznym od 0,5-3,0%.  Koryta ze spadkiem są zwykle ponumerowane, co ułatwia ich późniejszy montaż. Dostępne są też koryta kaskadowe w których spadek dna odbywa się w sposób skokowy.  Pojedyncze elementy koryt mają długość 0,5 lub 1,0m. Szerokości koryt wynoszą 10, 13, 15, 20, 25, 30 a nawet 50cm. Wysokości wahają się natomiast od 5cm do 100 cm. W niektórych systemach oprócz koryt prostych można też spotkać elementy kątowe 90° i 45°, łukowe lub w kształcie litery „T”. Długość pojedynczego kanału odwodnienia liniowego zależy w dużej mierze od stopnia nachylenia terenu i budowy koryt. Przy korytach płaskich kanał może mieć długość:

–          20-25m, przy jednokierunkowym spadku i skrajnie położonej studzience

–          do 50m, przy dwukierunkowym spadku i centralnie położonej studzience.

Przy korytach z wewnętrznym spadkiem, maksymalna długość kanału zależy od ilości ponumerowanych elementów i wynosi od 20-30m.

odwodliniowe2.jpgodwodliniowe3.jpg

odwodliniowe4.jpg

Fot. Różne rodzaje i materiały korytek. U góry po prawej polimerobeton, po lewej – beton,  dołu koryto z PP.

odwodliniowe5.jpg

Fot. Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej

Ruszty 

 Mają różnorodne wykonanie w zależności od klasy obciążenia. Dla najniższych klas, terenów zielonych, boisk, basenów pływackich, preferowane są ruszty tworzywowe z U-PVC, mocowane zwykle w sposób zatrzaskowy. Przy większych obciążeniach stosowane są ruszty stalowe ocynkowane i ruszty żeliwne. Montaż może się tutaj odbywać w sposób zatrzaskowy, śrubowy lub kombinowany. Dla najwyższych obciążeń (autostrady, lotniska) koryta wyposażane są w ruszty żeliwne, skręcane; dostępne są też koryta bezrusztowe, monolityczne ze specjalnie ukształtowanym przykryciem, jak też korytka z rusztem szczelinowym.

odwodliniowe6.jpg

Fot. Ruszty i koryta z PVC (BISAN)

odwodliniowe7.jpg

odwodliniowe8.jpgodwodliniowe11.jpg

Fot. Ruszty szczelinowe u góry i u dołu po lewej, po prawej ruszt monolityczny zintegrowany z korytkiem (ACO DRAIN Monoblock)

odwoliniowe12.jpg

Rys. W systemach monoblockowych ruszty uchylne znajdują sie tylko w strefach rewizyjnych kanału.

Nowością rynkową są specjalistyczne odwodnienia liniowe torowisk tramwajowych ACO DRAIN tram

ACO TramACO DRAIN® Tram

Odwodnienia liniowe mogą być wykorzystywane na bieżniach lekkoatletycznych do szybkoego odprowadzania wody deszczowej z bieżni tartanowej. Oferoway tutaj system firmy ACO nosi nazwę ACO Sport 1000 i zbudowany jest z koryt z polimerobetonu z przykryciami (rusztami) w formie krawężników w kolorze białym z otworami przelewowymi.

odwodliniowe13.jpgodwodliiowe14.jpg

Fot. Odwodnienia liniowe ACO Sport 1000, po lewej system z przykryciem tworzywowym w kształcie krawężnika, po prawej system szczelinowy.

    Korytka i przykrycia mają długość 100 cm i występują jako odcinki proste oraz łukowe o promieniu 36,5 m (na życzenie może być inny promień). Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odpływowych podłączonych do kanalizacji deszczowej.

    Różnorodność elementów umożliwia optymalną zabudowę kanału z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni bieżni i ewentualnej różnicy wysokości między bieżnią a przyległym obszarem.

    Korytka szczelinowe przeznaczone są do wbudowania w bieżni położonej na tej samej wysokości co przyległy segment. W zależności od potrzeby mogą zostać pokryte 13 mm warstwą sztucznej nawierzchni lub zostać wyposażone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w nakładany profil elastyczny (strefy przejściowe).

    Korytka otwarte w odróżnieniu od korytek szczelinowych zawsze muszą posiadać przykrycie z tworzywa sztucznego. Mogą być wbudowane na całym obwodzie bieżni z wyjątkiem stref przejściowych dla sprzętu (maszyny do pielęgnacji) i ludzi.

    W przypadkach gdy poziom bieżni znajduje się 5 cm poniżej poziomu boiska względnie innego przylegającego segmentu płyty stadionu należy stosować korytka otwarte z jednostronnie podwyższoną krawędzią boczną stanowiącą oparcie dla murawy.

 Odwodnienia liniowe są obecnie najbardziej uniwersalnym systemem odprowadzania wód deszczowych z terenu. Charakteryzują się dużą wydajnością i pewnością działania oraz łatwością i szybkością montażu. 

Charakterystyka wybranych systemów odwodnienia liniowego

Nazwa systemu

Klasa obciążeń

Materiał

Zastosowanie

 

Uwagi

ACO

S100K-S300K

B125-F900

Koryta-polimerobeton, Ruszty- żeliwo sferoidalne

-Place manewrowe

– stacje benzynowe

– punkty przeładunkowe kontenerów,

– drogi kołowania samolotów

Ruszty mocowane systemem Powerlock – rygiel przesuwny z piórem ze stali nierdzewnej

E100K-E300K

A15-E600

Koryta z polimerobetonu, ruszty stalowe ocynkowane lub żeliwne

– pobocza dróg,

-obszary parkingowe,

– parkingi,

– perony, stacje benzynowe

Bezśrubowe mocowanie rusztów systemem Quicklock, koryta układane poziomo, kaskadowo lub ze spadkiem wewnętrznym 0,5%

ACO Sport

Koryta z polimerobetonu, ruszty z tworzywa sztucznego

– bieżnie, trybuny, boiska sportowe, korty tenisowe

W wykonaniu specjalnym z mocowaniem sztucznej murawy

H100 DT

A15

Koryta i ruszty ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej

– tarasy, balkony, loggie, dachy zielone, wysunięte części elewacji

Koryta perforowane, umożliwiające drenowanie wody.

GALA G100

A15-C250

Koryta z polimerobetonu, ruszty żeliwne lub stalowe ocynkowane

– obszary budownictwa jednorodzinnego, wjazdy do garaży

Umożliwia wykonanie połączeń kątowych T i skrzyżowań kanałów.

MEA

MEADRAIN 1000

A15-F600

Koryta z polimerobetonu, ruszty ze stali ocynkowanej, żeliwa, stali szlachetnej

– system o szerokości koryt 100 mm o wszechstronnym zastosowaniu, w wersji VF możliwość niskiej zabudowy 6 lub 8 cm.

Montaż rusztów systemem bezśrubowym CLIPFIX lub śrubowym, dla klas D400-F900 mocowanie 8 śrubami systemem zatrzaskowym PROFIX. Układanie ze spadkiem dna do 30 elementów.

MEADRAIN 1500

C250-F900

Jw.

– optymalny system do odwadniania dużych powierzchni, koryta o szerokości 150 mm i wysokości do 320mm

Dno koryt bez spadku lub kaskadowe z kaskadą wysokości 5cm

MEADRAIN 2000

C250-F900

Jw.

– do odwadniania dużych powierzchni, koryta o szerokości 200mm i wysokości od 250-380mm

Dno koryt bez spadku lub kaskadowe z kaskadą 5cm.

MEADRAIN 3000

C250-F900

Jw.

– do odwadniania bardzo dużych powierzchni, koryta o szerokości 300mm i wysokości 390mm.

Dno koryt bez spadku.

NICOLL

A15-C250

Kanały z PP, ruszty z PVC wzmocnionego, dla C250 ruszt żeliwny z blokadą

– do odwadniania wjazdów do garaży, chodników, placów zabaw, boisk, basenów; koryta szerokości 130 i 200 mm bez  wewnętrznego spadku

Kanały łączone na zacisk bez użycia kleju, ruszty z PVC przykręcane śrubami

AS

AS100

A15-E600

Kanały z betonu wzmocnionego włóknem syntetycznym, ruszty stalowe ocynkowane lub żeliwne

– odwadnianie nawierzchni ulic, placów, parkingów, stacji paliw, myjni, itp. koryta o szerokości 102mm i wysokości 223-320, ze spadkiem 0,6% lub bez spadku

Kanały łączone zaprawą klejową na felc. Ruszty zatrzaskowe dla klasy A15, w wyższych klasach przykręcane

AS150

A15-E600

Jw.

– większa wydajność dzięki szerokości koryta 152mm pozwala na odwadnianie większych powierzchni, koryta bez spadku wewnętrznego o wysokości 260, 300 lub 340 mm

Połączenia jw. Długość koryt 665mm

AS200

C250-E600

Koryta jw., ruszty żeliwne

– odwadnianie ulic, stacji benzynowych o dużym natężeniu ruchu, koryta o szerokości 202 mm i wysokości: klasa C, E – 295, 335, 383mm; klasa D- 310, 350, 398mm

Kanały wykonane bez spadku o stałej wysokości jak obok lub ze spadkiem wewnętrznym 3,2% o wysokości od 335-527mm (klasa C,E), 350-542 mm )klasa D), połączenia jw.

ANCOR SYTEC

C250-F900

Koryta z  polimerobetonu, ruszty stalowe lub żeliwne, także koryta z rusztem zintegrowanym

– odwadnianie ulic i placów, autostrad, lotnisk, placów manewrowych, koryta o szerokości 100-500 mm i wysokości 120-1000 mm

Kanały dostępne z dnem płaskim i z dnem ze spadkiem 0,5%, montaż rusztów śrubowy.

MARLEY

A15-C250

Koryta z PVC lub PP, ruszty z twardego PVC, stalowe ocynkowane

– odwadnianie terenów zielonych, boisk, placów zabaw, basenów pływackich, wjazdów do garaży i ulic o małym natężeniu ruchu, kanały o wymiarach 100×50, 130×70, 130×90, 130×134, 153×111

– kanały bez spadku, Montaż bez użycia kleju, dostępne elementy narożne 90° i 45°, kanały o szerokości 130 i 100mm z rusztami tworzywowymi, kanały 130×90 i 153×111 z rusztami stalowymi klasy A15 do C250

PLASTMO Polska

A15

Koryta  z wysokoudarowego spienionego PVC, ruszty z blachy ocynkowanej

– odwadnianie terenu w zabudowie jednorodzinnej, wjazdy do garaży, chodniki; koryta o szerokości 13 cm i wysokości 9cm

–  system o małej wydajności na indywidualne potrzeby odbiorców

HAURATON POLSKA

 standard

A15-C250

Koryta z betonu włóknistego, dł. 500 lub 1000mm  ruszty stalowe ocynkowane, stalowe nierdzewne, żeliwne, mosiężne

– strefy ruchu pieszego, wjazdy do garaży, tarasy, ulice o małym natężeniu ruchu, koryta o szerokości 141 i wys. 125-245, ze spadkiem 0,6% lub bez

– łączenie korytek na pióro i wpust, ruszty mocowane na śruby lub zacisk

super

A15-F900

Jw.

– dworce, stacje benzynowe, lotniska, obszary przemysłowe, koryta ze spadkiem 0,6% lub bez o szerokości 160-680mm i wysokości 160-650mm

– mocowanie rusztów na śruby lub na zatrzaski SIDE-LOCK

dachfix

A15-C250

Koryta ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, ruszty ocynkowane, niedzewne, żeliwne, miedziane, mosiężne

– dachy, tarasy, koryta o szerokości 130-500mm i wysokości 58-160

– mocowanie kanałów za pomocą kołnierzy połączeniowych, ruszty: na zatrzaski, śruby lub z poprzeczną blokadą

recyfix

A15-D400

– koryta z PE-HD lub PVC, ruszty – stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo

– teren zabudowy jednorodzinnej i zwartej, ulice, place; koryta o szerokości 142-420 i wys. 50-380mm.

– ruszty mocowane na zatrzaski lub blokadą poprzeczną, koryta łączone na wpust i pióro

URANOS

Uranos PB

A15-C250

– koryta z polimerobetonu lub z betonu wibroprasowanego, ruszty stalowe ocynkowane, nierdzewne, żeliwne

– ulice, pobocza, parkingi, ciągi piesze i rowerowe, kanały; szerokość koryta 130, wys. 70, 100, 140, 160, 170mm (koryta z betonu wibroprasowanego 250×250)

– montaż koryt na wpust i pióro, koryta bez spadku, na zamówienie ze spadkiem 0,5%, ruszty przykręcane