Odwodnienia tunelowe

Zastosowanie

 

 Odwodnienia tunelowe to specjalistyczne techniczne kanały odwadniające, z horyzontalną szczeliną, której zadaniem jest szybkie i równomierne zbieranie i odprowadzanie wody opadowej z  tuneli i dróg prowadzonych w głębokim wykopie i zgłębieniach terenu. System odwodnienia tunelowego składa się z kanałów ze szczeliną i bez szczelin, studzienek kontrolnych i rewizyjnych (część górna, część dolna), zaślepek. Bardzo wysoka przepustowość hydrauliczna, której zadaniem jest odprowadzanie wody w trudnych i ekstremalnych warunkach

odwotunel1.jpg

Fot. Kanał odwodnienia tunelowego (SYTEC).

odwotunel2.jpg

Fot. Odwodnienie tunelowe firmy ACO.

ACO Drain system T, to rozwiązania dla tuneli i dróg prowadzonych w głębokim wykopie obejmujące następujące elementy: kanały odwodnieniowe, kanały do kabli elektrycznych oraz elementy wentylacyjne. Dostępne w klasie obciążenia C 250. Stanowią monolityczne kanały odwadniające o bardzo dużej przepustowości, wykonane z betonu.