Przybory sanitarne

Z punktu widzenia terminologii sanitarnej, przybory sanitarne nie stanowią uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej. Zaliczają się do osobnych urządzeń sanitarnych zamontowanych na początku instalacji, w których dochodzi do powstawania ścieków. Do urządzeń sanitarnych zalicza się także urządzenia mechaniczne w których powstają ścieki, jak: pralki, zmywarki.

W folderze omówiono tylko podział i budowę przyborów sanitarnych, zasady montażu opisane sa w osobnym dziale: montaż instalacji kanalizacyjnych.