Rury wywiewne i zawory napowietrzające

Zastosowanie

W instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej swobodny spływ ścieków możliwy jest dzięki projektowaniu średnic przewodów na 50-70% wypełnienie kanałów przy przepływie obliczeniowym, pozostały procent przekroju rur wypełnia powietrze. Dopływ powietrza do kanalizacji realizowany jest poprzez kominki wentylacyjne wyprowadzone ponad powierzchnię dachu lub za pomocą specjalnie skonstruowanych zaworów napowietrzających. Kominki wentylacyjne (zwane potocznie „wywiewkami”) umieszczane są zawsze w przestrzeni swobodnej, z dala od dachowych czerpni powietrza, na takiej wysokości od połaci dachowej, aby w okresie zimowym nie dochodziło do przytkania otworów wentylacyjnych zalegającym dach śniegiem. Nieco wyżej wyprowadza się więc wywiewki ponad dachy płaskie niż strome. Wywiewka, oprócz funkcji wentylacyjnej pełni też rolę usuwania do atmosfery gazów kanałowych (metanu, siarkowodoru), zalegających w kanalizacji. Zgodnie z przepisami polskimi wywiewki powinny być zawsze montowane na instalacjach kanalizacyjnych podłączonych poprzez przykanaliki do sieci kanalizacyjnej, pełniąc w tym wypadku rolę przewietrzania studzienek. Wywiewki pełnią też rolę wentylacyjną na innych obiektach kanalizacyjnych, jak:

– szamba (montaż bezpośrednio na zbiorniku)

– przydomowe oczyszczalnie ścieków (montaż na zakończeniach rur drenażu rozsączającego)

– ujęcia głębinowe (jako wentylacja studni)

Zawory napowietrzające – w odróżnieniu od wywiewek nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo, otwierając sie przy wystąpieniu w kanalizacji podciśnienia. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, lub zakończeniach długich podejść pod przybory. W tym ostatnim przypadku zabezpieczają przybory sanitarne przed zasysaniem wody z zamknięć wodnych (syfonów), chroniąc pomieszczenia przed przenikaniem gazów kanałowych. Zawory powinny być zawsze montowane pionowo, w przestrzeni o swobodnym dopływie powietrza. Nie wymagają wyprowadzania ponad dach, mogą być mocowane bezpośrednio w pomieszczeniach, ale zawsze powyżej najwyżej położonego zamknięcia wodnego. Przy montażu zaworu w przestrzeni o niskiej temperaturze (poddasza nieużytkowe) zaleca się zabezpieczenie zaworu kołpakiem ochronnym ze styropianu (dostarczany jest razem z zaworem). 

 

Wywiewki kanalizacyjne

 

W zależności od rodzaju pionu kanalizacyjnego wywiewka może być wykonana z tworzywa sztucznego (PVC lub PP), żeliwa, a na dachach pokrytych blachodachówką lub z pokryciem ceramicznym – z materiałów zgodnych z pokryciem dachowym w identycznym jak dach kolorze.

Wywiewki z PVC produkowane są o średnicach 50,75,110,160 i 200mm. Kompletna wywiewka składa się z: kominka wentylacyjnego z daszkiem i otworami wentylacyjnymi o odpowiedniej powierzchni, rury wentylacyjnej o średnicy „d”, kieliszka (elementu redukcyjnego na średnicę pionu Dy), kołpaka ochronnego. W  handlu coraz częściej  dostępne są tylko same kominki wentylacyjne, pozostałe elementy trzeba dokupić osobno w zależności od potrzeb.

  wywiew2.jpg

Rys.1 Budowa wywiewki, po lewej kominki wentylacyjne z PVC.

 

na dachach z balchy falistej lub dachach ceramicznych przejście rura wentylacyjna przez połać dachową stwarza niebezpieczeństwo powstania przecieków. Wielu producentów blachodachówki proponuje tutaj własne rozwiązania zakończenia pionów wentylacyjnych tak kanalizacyjnych jak i wentylacji naturalnej. Wykonanie wentylacji pionu jest w tym wypadku bardziej estetyczne i w wielu wypadkach pełni element dekoracyjny dachu.

wywiew3.jpgwywiew4.jpg

Fot. 1 Kominek wentylacyjny firmy  Klöber-HPi Polska po lewej, po prawej rura wywiewna na dachu bitumicznym, zabezpieczona kołnierzem stalowym.

 

Na dachach bitumicznych krytych papą dodatkowym elementem występującym przy montażu sa kołnierze ochronne ze stali umożliwiające obróbkę cieplną wokół wywiewki.

Na pionach wykonanych z zeliwa w technologii kielichowej mocowane są rury wywiewna zeliwne, o średnicach nominalnych dołacznika (trapera) od 50-200 mm. Rury wywiewne żeliwne dostepne sa na rynku krajowym w Koneckich Zakładach Odlewniczych  w dówch typach (zob. rys).

wywiew6.jpgwywiew8.jpg

Rys. Rury wywiewne KZO

 

 

 

 

Zawory napowietrzające

 

Wykonywane są standardowo z tworzyw sztucznych i dostępne dla rur o średnicach 50,75 i 110 mm. Dla małych pionów zawór napowietrzający posiada z reguły tylko jeden wlot, przy średnicach 110 mm – jeden lub dwa wloty powietrza. zasada działania pokazana jest na rys. poniżej. zawór napowietrzający posiada wewnątrz korpusu elastyczna lekka membranę, która przy wystąpieniu podciśnienia w kanalizacji unoszona jest do góry, wpuszczając powietrze do przewodów. Po ustąpieniu podciśnienia samoczynnie opada pod własnym ciężarem zapewniając szczelność kanalizacji i nie dopuszczając do rozprzestrzenia sie gazów kanałowych.

 

wywiew9.jpgwywiew11.jpg

Fot. zawory napowietrzające firmy WAVIN, po lewej, po prawej zawór podwójny Alcaplast APH110.