Oczyszczanie mechaniczne

Wstęp

scieme1.gif

scieme2.gif

 scieme3.gif

scieme4.gif

scieme5.gif

Przykładowy schemat technologiczny mechanicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych pokazuje poniższy rysunek.

scieme1.jpg

W schemacie uwzględniono przeróbkę osadów  z produkcją biogazu w tzw. WKF-ach, czyli wydzielonych komorach fermentacyjnych. Przy braku części biologicznej oczyszczalni, osad po komorze jest tylko odwadniany i przekazywany do rolniczego wykorzystania, pod warunkiem oczywiście spełnienia norm sanitarnych. Gaz pofermentacyjny magazynowany jest w zbiorniku i wykorzystany do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni, podgrzewania osadu w WKF-ie, jak też jako nadwyżka kierowany do sieci miejskiej lub spalany bezpośrednio na „świeczce”. Rozwiązanie takie pozwala na obniżenie masy zawiesin o 60-70% i BZT5 o około 30%.  (źródło: „Kanalizacja – oczyszczanie ścieków”, Marek Roman)