Przewody i kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej

Przewody i kształtki prostokątne

Wykonywane są jako spawane lub łączone przez felcowanie (zamki blacharskie). Kanały prostokątne produkowane są jako niskociśnieniowe dla ciśnienia przepływającego powietrza od -400 do 1000 Pa i średniociśnieniowe, na ciśnienie od -1000 do 2500 Pa. Grubość blachy stalowej do wykonywania kanałów wynosi:

 wentoc2.jpg

Przewody wentylacyjne prostokątne przy większych rozmiarach są mało sztywne i podczas przepływu powietrza mogą wpadać w drgania. Aby temu zapobiec stosowano dawniej tzw. „kopertowanie” blach, czyli poprzeczne ich zaginanie. Współcześnie blachy usztywnia się przez falowanie, na urządzeniach zwanych falowarkami. Duże przekroje kanałów wzmacnia się też rurkami stalowymi na większej długości boku, a przy kanałach o wymiarach ponad 1m, w sposób krzyżowy.

wentoc3.jpg

typy falowania blach

wentpr6.jpgwentpr2.jpg

Fot. Kanał wentylacyjny z falowaniem blachy

Standardowe wymiary kanałów prostokątnych dla kanałów o wymiarze boku do 2000mm.

wentoc10.jpg

Kształtki wentylacyjne

Nazwa kształtki wentylacyjnej

 Kształtka

Kolano łukowe 90° o stałym przekroju
Kolano o zmiennym przekroju kolano_o_zmiennym_przekroju_kba
Dyfuzory symetrycze wentoc6.jpg
Dyfuzory asymetryczne dyfuzor_asymetryczny_kra
Zaślepka zaslepka_prostokatna_kbo
Trójnik prosty
Trójnik asymetryczny

trojnik_asymetryczny_kta

Rozgałęzienie kombi rozgalezienie_kombi_ktsa
Rozgałęzienie proste

rozgalezienie_proste_khs

 Redukcja symetryczna
Redukcja asymetryczna redukcja_asymetryczna_kua
Odsadzka symetryczna

odsadzka_symetryczna_kes

Odsadzka asymetryczna

odsadzka_asymetryczna_kea