Czerpnie powietrza

Wiadomości wstępne  

Czerpnie powietrza należą do końcowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej i służą do czerpania świeżego powietrza z przestrzeni zewnętrznej o swobodnym przepływie. Sytuowane są zwykle w miejscach o małym nasłonecznieniu, głównie po stronie północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej budynku. W zależności od budowy i miejsca lokalizacji czerpnie dzieli się na:

– wolnostojące wykonywane obok budynku

– ścienne

-dachowe

 

Czerpnie wolnostojące

 

Zwane inaczej terenowymi lokalizowane są z dala od budynku, najczęściej wśród krzewów, aby do minimum ograniczyć możliwość pobierania powietrza zapylonego. Stosuje się je w przypadku bardzo dużych ilości powietrza wentylacyjnego lub gdy konstrukcja budynku nie pozwala na zainstalowanie czerpni ściennej bądź dachowej. Czerpnie terenowe wykonywane są jako:

–  murowane z cegły bądź betonu, wytynkowane od środka na gładko i przykryte daszkiem z otworami nawiewnymi zabezpieczonymi żaluzją lub siatką stalową 

– stalowe, ze stali nierdzewnej bądź emaliowanej.

 

Rys. Czerpnie powietrza, po lewej-murowana, po prawej terenowa GWC firmy Klimatsystem ze stali nierdzewnej

 

Fot. Czerpnie terenowe, po prawej czerpnia jednostronna.

 

Czerpnie wolnostojące powinny posiadać otwory czerpne na wysokości minimum 0,6m od poziomu gruntu. Zwykle wysokość ta podwyższona jest do 1,0m a nawet do 1,5m dla terenów górskich, gdzie pokrywa śniegowa może osiągać znaczne wartości.

 

Czerpnie ścienne

 

Montowane są na ścianie zewnętrznej budynku minimum 2,0 m nad poziomem gruntu i zabezpieczone żaluzjami oraz dodatkowo siatką stalową. Chroni to kanał wentylacyjny przed opadami deszczu i ptakami. Czerpnie ścienne wykonywane są zwykle ze stali jako:

– prostokątne

– okrągłe

Czerpnie prostokątne wykonywane są o wymiarach od 200×200 mm do 2000×500, czerpnie okrągłe od ø100-1000mm.

Rys. czerpnie ścienne typu A (prostokątne) i typu B (okrągłe).

 

Czerpnie dachowe

 

Montowane są na dachu budynku stanowiąc zakończenie kanału wentylacyjnego murowanego lub stalowego.  Wykonywane są z cegły (murowane) o konstrukcji podobnej do czerpni wolnostojących lub stalowe ze stali emaliowanej bądź nierdzewnej. Przekrój czerpni dachowych może być okrągły lub prostokątny.

Fot. czerpnia dachowa prostokątna jednostronna.

wentcz8.gifwentcz9.gifwentcz10.gif

Fot. Różne kształty czerpni dachowych. Od lewej typ A, B, C.