Wyrzutnie powietrza

Wiadomości wstępne  

 Wyrzutnie powietrza służą do usuwania zużytego powietrza wentylacyjnego na zewnątrz do budynku. W zależności od miejsca usytuowania dzielą sie na ścienne i dachowe, a w zależności do budowy na pionowe i poziome. Wyrzutnia powinna usuwać powietrze już wstępnie oczyszczone, jednak w wielu przypadkach na przewodach wyrzutowych wentylacji nie ma zamontowanych filtrów, dlatego usytuowanie wyrzutni względem obiektów budowlanych jest ściśle określone. 

 wentwy1.jpg

Rys. Wyrzutnie powietrza. a,b,c – dachowe pionowe, d-dachowe poziome, e-ścienne

 

Wyrzutnie ścienne

 

Mają identyczną budowę jak czerpnie ścienne, różnią się tylko kierunkiem przepływu powietrza, dlatego w katalogach często sprzedawane są pod jednym numerem. Podobnie jak czerpnie dzielą się na okrągłe i prostokątne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, nierdzewnej lub emaliowanej, z blachy aluminiowej lub z tworzywa sztucznego.

 

Wyrzutnie dachowe

 

Sytuowane są w otwartej przestrzeni na dachu budynku i mocowane na podstawach dachowych, jako zakończenie pionów wentylacji mechanicznej. Mogą być o przekroju okrągłym lub prostokątnym.  W zależności od kształtu w handlu stosowane są osobne określenia literowe dla poszczególnych typów wyrzutni, np. typu a, b, c, d i e.

Wyrzutnia typu A – ma kształt prostokątny, może mieć otwory wywiewne zabezpieczone siatka lub bez zabezpieczenia. Pozwala to na małe opory przepływu, ξ = 1,15. 

  

Fot. Wyrzutnie dachowe typu A.

 

Wyrzutnie typu B – ma również kształt prostokątny, posiadają standardowo żaluzje, a od strony wewnętrznej dodatkowe zabezpieczenie w postaci siatki stalowej. Mają większe opory przepływu powietrza, współczynnik ξ = 1,8.

  wentwy5.gif

  Fot. Wyrzutnie dachowe typu B ( po lewej) i typu C (po prawej)

 

Wyrzutnie typu C – maja kształt okrągły, posiadają daszek i otworzy wyrzutowe zabezpieczone siatka lub bez zabezpieczenia. Współczynnik strat miejscowych wynosi ξ = 1,3.

 

Wyrzutnie typu D – są również okrągłe ale nie posiadają daszka chroniącego kanał przed deszczem, dlatego dla zabezpieczenia wentylacji przed opadami mają w swojej konstrukcji kołnierz zbierający śnieg lub wodę deszczową i odprowadzający je na zewnątrz. Współczynnik oporów 1,25.

   

Fot. Wyrzutnia dachowa typu D.

 

Wyrzutnie typu E – maja kształt okrągły, chronią kanał wentylacyjny przez opadami z góry i z boku dzięki dodatkowej zabudowie cylindrycznej. Współczynnik oporów na poziomie ξ = 1,3-1,5

  

Wyrzutnia dachowa typu G – wykonywana jest jako pionowa o dużej wysokości, dlatego wymaga dodatkowego mocowania do dachu bocznymi odciągami. Przy średnicy kanału 900mm wysokość wyrzutni wynosi prawie 5m.

   

Wyrzutnie dachowe poziome

 

Produkowane są w postaci łuków i kolan segmentowych (stąd inna nazwa – kolano wyrzutowe), zwykle o przekroju okrągłym, rzadziej prostokątnym. Często na końcu zabezpieczone siatką stalową. Poniżej dwie konstrukcje firmy ALNOR.

wentwy12.gifwentwy13.gif