Rodzaje instalacji wodociągowych

Podział instalacji wodociągowych

 

Ze względu na przeznaczenie instalacje wodociągowe możemy podzielić na:

– instalacje wody pitnej

– instalacje wody gaśniczej

– instalacje basenowe

– instalacje nawadniające

– instalacje wody technologicznej (np. do płukania)

Ze względu na rodzaj wody:

– instalacje wody zimnej

– instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

     – z cyrkulacją

     – bez cyrkulacji

     – z mieszaczem miejscowym

     – z mieszaczem centralnym

Ze względu na sposób zasilania:

– instalacje zasilane z sieci wodociągowej

– instalacje zasilane z ujęcia własnego

   – głębinowego

   – powierzchniowego

Ze względu na ilość stref zasilania:

– instalacje jednostrefowe (pracujące pod ciśnieniem wody w sieci)

– instalacje wielostrefowe (z podnoszeniem ciśnienia wody w strefach przy użyciu hydroforu lub pomp)

Ze względu na sposób rozprowadzenia przewodów:

– instalacje z rozdziałem górnym

– instalacje z rozdziałem dolnym

a także:

– instalacje rozdzielaczowe, szeregowe, równoległe