Instalacje nawadniające

Budowa instalacji nawadniającej

 

Nawadnianie ogrodu ma na celu utrzymanie w strefie glebowej odpowiedniej wilgotności, niezależnie od pogody. System nawadniający stanowi kompleksową instalację podłączoną do wodociągu, wyposażona w czujnik opadów (deszczomierz), programator, instalację rozdzielczą rozprowadzającą wodę, urządzenia tryskaczowe i zraszaczowe. 

nawogr1.gif

 

Czujnik opadów

 

Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości przewodzące wody. W misce czujnika (fot. poniżej ) znajdują się dwa styki elektryczne, podczas opadów deszczu

nawogr2.jpgstyki w wodzie zwierają obwód elektryczny blokując uruchomienie programatora. Po wyschnięciu wody obwód automatycznie zostaje otwarty.

 

Programator

 

 Jest sercem instalacji nawadniającej. Programator zapisuje w pamięci odpowiadający użytkownikowi program podlewania i odpowiednio włącza dopływ wody do zraszaczy o określonych porach. Istnieje możliwość wielokrotnego powtarzania cyklu podlewania w ciągu dnia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. W razie potrzeby można zablokować nawadnianie w określonych dniach (np. w sobotę podczas wieczornych przyjęć w ogrodzie) lub uruchomić ręcznie wybraną sekcję (np. po wysypaniu nawozów należy niezwłocznie podlać rośliny).

nawogr3.jpgZawory

 

W instalacji nawadniającej stosowane są najczęściej zawory elektromagnetyczne, których otwieraniem i zamykaniem steruje programator. zawory umieszczone są w specjalnych skrzynkach pod poziomem gruntu zabezpieczonych przed uszkodzeniem. (zob. fot. u dołu)

 

 

 

 

 

nawogr4.jpg

nawogr5.jpg

 

Zraszacze

 

Stanowią końcowy element instalacji rozdeszczający wodę. W zależności od konstrukcji i zasady działania zraszacze w instalacjach nawadniających można podzielić na :

– podziemne (wynurzane)

– naziemne

a także zraszacze: turbinkowe, młoteczkowe, głowice deszczujące.

nawogr6.jpg