Instalacje mgły wodnej

Wiadomości wstępne

Instalacje mgły wodnej w odróżnieniu do instalacji tryskaczowych i zraszaczowych nie korzystają z otwartego strumienia wody, rozpylonego za pomocą płytek rozdeszczających, tylko z drobnokropelkowej mgły wodnej, uzyskiwanej przez urządzenia wysokociśnieniowe i sprężone powietrze. Pojedyncza kropla takiego systemu ma nie więcej niż 0,2mm.

instmg1.jpg

Rys. Porównanie wielkości kropli w różnych systemach (Hi-FOG)

Rozwiązanie takie zapewnia do 90% mniejsze zużycie wody. Mgła wodna wypełnia przestrzeń objętą pożarem podobnie jak gaz i bardzo skutecznie chłodzi otaczające powietrze, dzięki czemu tłumi ogień zanim zdąży się on

rozprzestrzenić. Obecnie na rynku możemy spotkać wiele rozwiązań mgły wodnej, jak np.:

– system HI-FOG

– system SEM-SAFE

– EXTINGUISHmist Telesto 

 

Mgła wodna w czasie gaszenia powoduje znacznie mniejsze straty niż woda. Pierwotnie rozwiązanie to zostało wymyślone dla zabezpieczenia przeciwpożarowego statków wycieczkowych. Obecnie z mgły wodnej mogą korzystać wszystkie obiekty publiczne. Wysokociśnieniowa mgła nadaje się do gaszenia ciał stałych, łatwopalnych cieczy, oleju jadalnego, płonących osób, a także urządzeń pod napięciem.

 

instmg2.jpg

  •  Fot. Budowa pojedynczej dyszy mgłowej (SPRINKLER)

Typowy system gaśniczy mgłą wodną składa się z:

– wysokociśnieniowej pompy

– zaworów sekcyjnych

– systemu rurociągów (zwykle stal nierdzewna)

– tryskaczy mgłowych lub otwartych głowic mgłowych

System posiada tez standardowo zbiornik wodny. Opcjonalnie może zawierać filtry wody, rurociągi niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe. uruchomienia systemu, rozpoczęcie akcji gaśniczej rozpoczyna się:
–  w systemach wyposażonych w tryskacze mgłowe z chwilą pęknięcia szklanej ampułki. Ampułki maja różne kolory znamionujące temperaturę zadziałania dla różnych zastosowań.
 
instmg3.jpg
Fot. Tryskacze mgłowe Hi-FOG

instmg4.jpg

Fot. Głowice mgłowe (HI-FOG)

– w głowicach mgłowych dopływ wody do dysz umożliwia zawór sekcyjny, który uruchamiany jest poprzez system detekcji (czujkę temperatury, dymu, itp.)

instmg5.jpg

Rys. System gaszenia mgłą wodną z czujnikiem dymu (Rys. BRESS)

W Polsce na chwilę obecną nie ma przepisów określających zasady stosowania projektowania i instalowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną. Do projektowania należy więc stosować normy zagraniczne (dane na dzień 10.2019):

-NFPA-750 „Standard on Water Mist Fire Protection Systems”

-VdS 2498 „Guidelines for Water Extinguishing Systems Requirements”

 

W zależności od zastosowanego systemu wymagane jest następujące ciśnienie w instalacji (dane wg NFPA):

– niskociśnieniowe, zakres ciśnień do 12,1 bar

– średniociśnieniowe, zakres ciśnień od 12,1 do 34,5 bar

– wysokociśnieniowe, zakres ciśnień powyżej 34,5bar