Instalacje zraszaczowe

Ogólne zasady montażu instalacji zraszaczowych

 
Urządzenia zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe działają na podobnej zasadzie jak instalacje tryskaczowe. Różnica polega na tym, że w instalacjach zraszaczowych na rurociągach rozprowadzających wodę umieszczone są zraszacze. Zraszacze nie mają zamknięcia, co powoduje że woda podawana jest jednocześnie we wszystkie miejsca chronionego obszaru. Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania budynków, chłodzenia łatwo palnych obiektów wszędzie tam, gdzie można się spodziewać szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, uruchamiane są one samoczynnie lub ręcznie.

Urządzenia zraszaczowe można podzielić na dwie grupy w zależności od celu, w którym zostały zastosowane:

 

  • urządzenia zraszaczowe gaśnicze służące do gaszenia pożaru,

  • urządzenia zraszaczowe zabezpieczające, przeznaczone do ochrony zagrożonych obiektów i urządzeń technologicznych przed nadmiernym rozgrzaniem się na skutek promieniowania cieplnego oraz przed rozprzestrzenianiem się pożaru.

 

Gaśnicze urządzenia zraszaczowe mogą być stosowane do gaszenia tych wszystkich materiałów, które można ugasić wodą, w tym również do gaszenia cieczy palnych o temperaturze zapłonu powyżej +60oC.
Głównymi elementami składowymi urządzenia zraszaczowego są:

 

  • instalacje przewodów rurowych (przewodu zasilającego, rozdzielczego, przewodów rozprowadzających ze zraszaczami) podłączone do źródła zasilania,

  • automatyczny zawór wzbudzający lub zawór uruchamiany ręcznie.

Skuteczną ochronę za pomocą urządzeń zraszaczowych zabezpieczających uzyskuje się, zapewniając następujące zużycie wody do zraszania:

Tabela 4

Wskaźniki zużycia wody w urządzeniach zraszaczowych w zależności od rodzaju chronionego materiału

Rodzaj materiału lub obiektu

Wskaźnik zużycia wody

Czas gaszenia

[min.]

[s/m2]

[min/m2]

Materiały stałe (drewno, materiały drewnopochodne, tkaniny)

0,10

6

 

 

10

Celuloid, taśma filmowa nitro, paliwo stałe rakietowe

0,30

18

Ciecze palne o temperaturze zapłonu powyżej +60OC

0,20

12

 

 

 

5

Oleje w transformatorach i wyłącznikach elektrycznych

0,25

15

Ciecze palne rozpuszczalne w wodzie

0,30

18

W urządzeniach zraszaczowych przewody rozprowadzające nie są na stałe wypełnione wodą, a zraszacze rozmieszczone na przewodach są otwarte. Urządzenia zraszaczowe działające grupowo, w których każda grupa zraszaczy uruchamiana jest pobudzaczem, mają przewody wypełnione wodą w części dochodzącej do pobudzaczy. Pobudzacze stosuje się w urządzeniach gaśniczych, a nie zabezpieczających. Otwarcie pobudzacza następuje samoczynnie przez odblokowanie zamka przy wzroście temperatury w pomieszczeniu powyżej określonej wartości (np. +70oC) lub w wyniku pęknięcia ampułki szklanej utrzymującej zamek w położeniu zamkniętym.