Instalacje wody pitnej

Zdroje uliczne

 

Definicja

Powszechnie dostępne dla ludności urządzenia wmontowane w uliczny przewód wodociągowy służące do pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tych przewodów.

 

Budowa – zdroje przeznaczone są dla wody zimnej o maksymalnej temperaturze 40°C, składają się z części nadziemnej i podziemnej. W skład części nadziemnej wchodzi kolumna i głowica czerpalna.

  zdroj2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj3.jpg

W części podziemnej znajduje sie rura osłonowa, odwadniacz i zawór odcinający oraz przyłącze dla sieci wodociągowej. Zdroje są cały czas pod ciśnieniem wody z sieci. Na czas zimy dla zabezpieczenia przed zamarzaniem powinny być izolowane. Odmianą zdroju ulicznego jest pompa uliczna ręczna. Pompa taka zwana inaczej abisynką, nie jest podłączona do sieci wodociągowej a bezpośrednio wkręcona lub wbita w grunt. Na końcu kolumny posiada filtr gruntowy. Poziom wody gruntowej nie może być usytuowany głębiej niż 7m poniżej poziomu terenu. Zasada czerpania wody polega na pompowaniu ręczną dźwignią do momentu, aż woda z ujęcia nie zostanie zassana do głowicy i wylewki. Znajdujący się w konstrukcji zawór zwrotny klapowy nie pozwala przy pompowaniu opaść wodzie, jednocześnie nie jest on całkowicie szczelny aby przy braku poboru woda mogła stopniowo, pod własnym ciężarem opaść na dno studni.

zdroj4.jpgzdroj5.jpg