Instalacje ciepłej wody użytkowej

Wiadomości wstępne

 

Ciepła woda użytkowa, to woda o podwyższonej temperaturze max. (+55-60°C), przeznaczona do higieny osobistej oraz na potrzeby gospodarstw domowych. Wielkość zużycia c.w.u. zależy od wielu czynników jak: wyposażenia sanitarnego mieszkania, pory roku, pory dnia, przyzwyczajeń mieszkańców, kultury osobistej a także charakteru budynku. Średnio w skali kraju zużycie ciepłej wody na mieszkańca wynosi około 130 litrów na dobę.

  Instalacje ciepłej wody liczone są od zaworu przy urządzeniu do jej przygotowania (np. podgrzewacza), aż do punktów poboru. Zgodnie z przepisami ciepła woda powinna być doprowadzona zawsze z lewej strony baterii lub mieszacza. Instalacje o pojemności przekraczającej 3 litry (objętość wody w rurach pomiędzy podgrzewaczem wody a punktem jej poboru) powinny być wyposażone w cyrkulację. Instalacje c.w.u. powinny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, a instalacje wyposażone w zasobniki c.w.u. dodatkowo muszą mieć przeprowadzaną okresową w tzw. dezynfekcję termiczną (przegrzewanie wody do temperatury >70°C w celu zabicia bakterii Legionelli.

 

Podział instalacji c.w.u.

 

Ze względu na budowę i zasadę działania instalacje ciepłej wody użytkowej można podzielić na:

– instalacje z miejscowym przygotowanie ciepłej wody

– instalacje z centralnym przygotowaniem ciepłej wody

Pierwszy typ instalacji można dalej dzielić na:

– instalacje z podgrzewaczami przepływowymi

– instalacje z podgrzewaczami pojemnościowymi

a ze względu na źródło ciepła podgrzewacza na:

– instalacje z pogrzewaczem elektrycznym

– instalacje z podgrzewaczem gazowym

– instalacje z podgrzewaczem (bojlerem) podłączonym do trzonu kuchennego

Instalacje z centralnym przygotowaniem c.w.u. dzieli się dalej na:

– instalacje z kotłem dwufunkcyjnym

– instalacje z zasobnikiem ciepła

– instalacje z węzłem wymiennikowym

a ze względu na ilość przewodów w instalacji i sposób dostarczania ciepłej wody na instalacje z cyrkulacją i bez cyrkulacji.

c.d.n.