Armatura zabezpieczająca

 Zaliczamy do niej
– zawory bepieczeństwa
– tłumiki uderzeń hydraulicznych
– naczynia wzbiorcze
– zawory antyskażeniowe

Zawory bezpieczeństwa

Zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zrzut wody przez otwór wypływowy. Ich zadziałanie powoduje stratę wody w instalacji, dlatego coraz częściej w większych instalacjach zastępowane są przez naczynia wzbiorcze. Zawory bezpieczeństwa w instalacjach wodnych ze względu na budowę i zasadę działania możemy podzielić na:

-Membranowe z zaworem zwrotnym i membranowe bez zaworu zwrotnego oraz na zawory o figurze prostej i kątowej.                                                                                                                                                              

Oznaczenia do rys.: 1-korpus zaworu, 2-korpus sprężyny, 3-sprężyna, 4-wrzeciono, 5-grzyb, 6-pokrętło, 7-membrana

Zasada działania-przy braku ciśnienia zawór pozostaje w pozycji zamkniętej, wzrost ciśnienia po stronie napływu oddziaływuje na sprężynę zaworu, w chwili przekroczenia wartości zadanej ciśnienia następuje uniesienie grzyba i samoczynne otwarcie się zaworu i zrzut wody. Po obniżeniu ciśnienia zawór pod wpływem siły sprężyny ponownie się zamyka. Pokrętło (6) służy do ręcznego otwarcia zaworu.

Zawory ZBM produkowane są na ciśnienia otwarcia 3 i 6 bar.

Zawór membranowy z zaworem zwrotnym przeznaczony jest do montażu przy bojlerach i zabezpiecza przed  opróżnieniem zbiornika bojlera z wody przy spadku ciśnienia w instalacji. Produkowany jest najczęściej na ciśnienie 6 bar.

zawor28.jpg

zawor29.jpgzawor31.jpg

Powyżej zawory bezpieczeństwa ZB-8 najbardziej typowe do domowych instalacji z pojemnościowymi podgrzewaczami wody.

Tłumiki uderzeń hydraulicznych

Zabezpieczają instalację wodociągową przed chwilowymi skokami ciśnienia mającymi negatywny wpływ na armaturę czerpalną i przewody wodociągowe. Montowane są zwykle w końcowych odcinkach instalacji bezpośrednio przed armaturą.

Tłumik uderzeń hydraulicznych

Fot. Tłumik uderzeń hydraulicznych Antishock 3/8″ do zamocowania pod umywalką na dopływie do baterii czerpalnej.

Tłumik uderzeń hydraulicznychFot. Tłumik 1/2″ do zamocowania na zakończeniu pionu wodociągowego lub lokalówki

Naczynia wzbiorcze

Ciśnieniowe naczynia przeponowe do wody użytkowej, znajdują zastosowanie przede wszystkim w instalacjach podwyższających ciśnienie i przygotowania c.w.u.

Pracuje zgodnie z zasadą statycznej stabilizacji ciśnienia, wykorzystując poduszkę gazową. Przestrzeń gazowa i wodna są rozdzielone membraną.