Pompy

Definicja pomp

 
Pompami nazywamy maszyny do transportu i podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z obszaru niższego ciśnienia do obszaru ciśnienia wyższego.
 

Podział pomp

 
W zależności od rodzaju napędu pompy dzielą się na:
–         ręczne (np. zdrój uliczny, pompa skrzydełkowa)
–         elektryczne
–         spalinowe
–         pneumatyczne
–         strumieniowe
a ze względu na rodzaj wykonywanej pracy na:
–         ssące
–         tłoczące
–         ssąco-tłoczące
Ze względu na zasadę działania pompy możemy podzielić na:
–         wyporowe
–         wirowe
–         strumieniowe 
Wyporowe
– o ruchu posuwisto-zwrotnym
–         tłokowe
–         nurnikowe
–         przeponowe
– o ruchu obrotowo-zwrotnym
–     skrzydełkowe
–  o ruchu obrotowym
–         zębata
–         krzywkowa
–         łopatkowa
–         śrubowa
–         ślimakowa
 
Wirowe
–         odśrodkowe jedno i wielostopniowe
–         śmigłowe
–         samozasysające
 

Pompy wyporowe

Definicja

    Pompy wyporowe, to pompy  których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pomocą organu roboczego  ( tłoka, nurnika, przepony). W pompie wyporowej praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia. 

Podział pomp wyporowych

 • pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym

  >tłokowe jednostronnego działania

  >tłokowe dwustronnego działania

  >pionowe z tłokiem zaworowym

  >nurnikowe jednostronnego działania

  >nurnikowe dwustronnego działania

  >przeponowe

  >wielotłokowe

  • promieniowe
  • osiowe
 • pompy o ruchu obrotowo-zwrotnym

  >skrzydełkowe

  • podwójnego działania
  • poczwórnego działania
 • pompy o ruchu obrotowym

  >łopatkowe

  • promieniowe

  • osiowe

  >zębate

  • o uzębieniu zewnętrznym

  • o uzębieniu wewnętrznym

  >krzywkowe

  • jednowirnikowe

  • dwuwirnikowe

  • trójwirnikowe

  >wałeczkowe

  >śrubowe

  • jednowirnikowe

  • dwuwirnikowe

  • trójwirnikowe

  >ślimakowe

  >tarczowe

  >przewodowe

 • Pompy o ruchu obiegowym

  >puszkowe

Zasada działania pompy wyporowej

 

Działanie pompy wyporowej omówimy na przykładzie pompy tłokowej z jednym tłokiem. Tłok (1) poruszając się wewnątrz cylindra w kierunku wału korbowego ruchem postępowo-zwrotnym powiększa objętość komory zaworowej (2), obniżając tym samym ciśnienie w niej panujące, co powoduje otwarcie zaworu ssawnego (4) i napływ do niej wody z rurociągu ssawnego (3). W wyniku powrotnego ruchu tłoka następuje przepchanie wody znajdującej się w komorze (2) do rurociągu tłocznego (6). Przepływ wody regulują naprzemiennie otwierające się i zamykające zawory: ssawny (4) i tłoczny (5).

pompwy4.gif

•Zalety pomp tłokowych:

–zdolność do samozasysania,

–praca przy dużej wysokości ssania (do 9,5 m),

–stałość wydajności przy zmiennej wysokości pompowania,

–możliwość uzyskania bardzo dużych wysokości pompowania,

–stosunkowo duża sprawność.
•Wady pomp tłokowych:

–mała wydajność,

–duża liczba części,

–nierównomierność wytwarzanego ciśnienia.

 

Schematy  działania pomp wyporowych

 

pompwy1.gif

  Pompa tłokowa jednostronnego działania – pompowanie cieczy odbywa się tylko w  suwie sprężania.


 

pompwy2.gif

  Pompa tłokowa dwustronnego działania 


 

pompwy3.gif

Pompa tłokowa pionowego działania– ruch tłoka w dół otwiera zawór zwrotny i przepuszcza wodę nad tłok, w czasie ruchu w górę, grzybek zaworu szczelnie przywiera do gniazda powodując podnoszenie cieczy.


pompwy4.jpg

Pompa nurnikowa jednostronnego działania – organem roboczym jest nurnik, ruch posuwisto-zwrotny nurnika powoduje zwiększanie lub zmniejszanie się przestrzeni roboczej. Cofanie – wytwarza podciśnienie które unosi dolny zawór i powoduje zassanie cieczy do przestrzeni roboczej, ruch do przodu zamyka dolny zawór i otwiera górny. Ściśnięta ciecz zostaje przepompowana na wyższy poziom.


 

pompwy5.jpg

Pompa nurnikowa podwójnego działania – pompowania cieczy odbywa się przy obu kierunkach ruchu nurnika. Doskonale nadaje się  do cieczy silnie zanieczyszczonych.


pompwy6.jpg

Pompa przeponowa – pompowanie cieczy odbywa się w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego elastycznej membrany, co powoduje powstanie na przemian podciśnienia i nadciśnienia w przestrzeni roboczej.


pompwy7.jpg

Pompa skrzydełkowa – pompa o ruchu obrotowo-zwrotnym z tzw. tłokiem skrzydełkowym, która wykonując ruchy wahadłowe powoduje zwiększanie i zmniejszanie się komór roboczych, tym samym przepompowywanie cieczy z przestrzeni pod tłokiem do przestrzeni nadtłokowej.


pompwy8.jpg

Pompa o ruchu obrotowym łopatkowa – posiada element roboczy w postaci wirnika z przesuwalnymi łopatkami. W czasie ruchu obrotowego łopatki wirnika są silnie dociskane siłą odśrodkową do kadłuba, ciecz zagarniana jest przez łopatki i przemieszczana do części tłocznej w przestrzeni międzyłopatkowej.


pompwy9.jpg

Pompy zębate o uzębieniu: po lewej – zewnętrznym, po prawej – wewnętrznym. Ciecz przemieszczana jest w przestrzeniach pomiędzy zębami a kadłubem. Zaletą jest duża wysokość podnoszenia.


pompwy10.gif

Pompa krzywkowa jednowirnikowa


pompwy11.gif

Pompa krzywkowa dwuwirnikowa


pompwy12.gif

Pompa krzywkowa z trzema wirnikami


pompwy13.gif

Pompa wałeczkowa – pompa w której organem roboczym jest wirnik umieszczony mimośrodowo w stosunku do kadłuba.

pompwy14.gif

Pompa śrubowa jednowirnikowa– pompa w której wirnik wykonany jest w postaci jednozwojowej śruby o falistym zarysie gwintu, toczącej się po wewnętrznej powierzchni elastycznej tulei o dwuzwojowym gwincie wewnętrznym.

pompwy15.gif

Pompa śrubowa trójwirnikowa – pompa z jednym wirnikiem śrubowym czynnym i dwoma wirnikami biernymi tzw. satelitami współpracującymi podczas pompowania.

pompwy16.gif

Pompa ślimakowa – w jej konstrukcji elementem roboczym jest ślimak i ślimacznica. Bardzo wytrzymała na ciecze lepkie. Nadaje się do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznym (transportu roztopionego plastiku)

pompwy17.gif

Pompa wyporowa puszkowa – pompa w której organem roboczym jest tłok puszkowy poruszający się ruchem obiegowym wewnątrz puszki złożonej z dwóch współśrodkowych pierścieni.