Ujęcia wody

Klasyfikacja ujęć wody

Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągów z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczególnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita) lecz bez urządzeń do podnoszenia wody. W zależności od miejsca poboru (ujmowania) możemy podzielić na :

1) ujęcia wód powierzchniowych

1.1 ujęcia wód opadowych (w Polsce nie stosowane)

1.2 ujęcia wód powierzchniowych płynących

1.2.1 ujęcia wód rzek średnich i dużych

1.2.2 ujęcia wód potoków i małych rzek

1.3 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników naturalnych

1.4 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników sztucznych

2) ujęcia wód podziemnych

2.1 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą ciągów drenażowych

2.2 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą galerii zbiorczej

2.3 ujmowanie za pomocą studzien kopanych

2.4 ujmowanie za pomocą studzien wierconych

2.5 ujmowanie za pomocą zespołu studzien wierconych

2.6 ujmowanie za pomocą studni promienistych

3) ujęcia wód ze źródeł naturalnych

3.1 ujęcia ze źródeł wstępujących

3.2 ujęcia ze źródeł zstępujących

3.3 ujęcia ze źródeł skupionych

3.4 ujęcia ze źródeł warstwowych