Ujęcia wód źródlanych

Źródła wstępujące

ujecia5.jpg

ujecia6.jpg

Źródła zstępujące

ujecia7.jpg

 

ujecia8.jpg