Hydropath

Technologia ta stanowi połączenie dwóch rozwiązań: magnetycznej obróbki wody i pola elektrycznego i polega na wytworzeniu w chronionym przewodzie impulsu elektromagnetycznego za pomocą generatora wysokiej częstotliwości kontrolowanego przez mikroprocesor. Urządzenie tworzy ze zmienną częstotliwością impuls wykładniczo tłumionej sinusoidy, o częstotliwości 100-200 kHz. Rodzaj (moc, amplituda, częstotliwość) sygnału zależy od typu i zastosowania urządzenia, które je emituje. Inny jest w urządzeniach typu S, które stosowane są w miejscach gdzie woda przechodzi w stan pary, a inny w urządzeniach typu P, gdzie ilości wody uzdatnianej sygnałem mogą być bardzo duże.

Sygnał generowany z wykorzystaniem energii wtórnego pola elektrycznego i wzmocniony efektem rezonansu „fali stojącej” pozwala na przekazywanie energii o odpowiednio dużej mocy bezpośrednio do wody (cieczy będącej przewodnikiem). 

 

Rys. Sygnał generowany w przewodzie rurowym (rys. Hydropath)

 

Pole elektryczne jest skierowane prostopadle do osi rury (radialnie), a impulsy rozchodzą się wzdłuż rury w obu kierunkach.

W wodzie, radialne pole elektryczne odpycha podobnie naładowane jony wapnia z powierzchni rury w kierunku jej osi. Impulsy skierowane wzdłuż osi rury ułatwiają łączenie sie poszczególnych jonów w struktury przestrzenne tzw. klastry  W przypadku przesycenia roztworu, gdy pojawiają się warunki sprzyjające krystalizacji (zmiana temperatury, ciśnienia), klastry stają sie zarodkami krystalizacji wokół których gromadzą sie kolejne jony tworząc kryształy o wymiarze 10-50 mikronów (1/10 do 1/2 grubości ludzkiego włosa). Kryształy te są unoszone wraz z przepływającą wodą. Promieniowo skierowane pole elektryczne przesuwa wolne elektrony wewnątrz ściany rury od wewnętrznej do zewnętrznej powierzchni, tak że wewnętrzna powierzchnia rury ma słaby ładunek dodatni. Jony wapnia rozpuszczone w wodzie, mają również ładunek dodatni. Nie mogą więc osadzać się na ściankach rury i są odpychane w kierunku osi rury.

 Sygnał rozchodzi się w obu kierunkach przepływu wody, więc nie ma znaczenia, czy woda płynie czy stoi. Przy tak wysokiej częstotliwości zmian propagacji sygnału, sieć rurociągów można traktować jak zamknięty obwód elektryczny.

 

Fala rozchodzi się w rurach promieniście (emisja jest od środka przekroju rury na zewnątrz, zob. rys po prawej), ta właściwość emitowanego sygnału, powoduje odsuwanie elektronów w ściankach rury na zewnątrz rury, co daje efekt pasywacji powierzchni rury. Powierzchnia rury pozbawiona elektronów ( pasywna elektrochemicznie) traci zdolności korozyjne. Metal, z którego wykonano rurę zachowuje się „prawie” jak metal szlachetny.

 

Zasięg działania urządzenia

 

W technologii Hydropath wykorzystuje się efekt rezonansu w „fali stojącej”. Fala ta zachowując swoją siłę działania, rozprzestrzenia się wzdłuż osi rury, z kierunkiem linii sił pola magnetycznego skierowanym od środka rury na zewnątrz i osiągając zasięg od 60 do100 metrów dla modeli domowych, 700 m dla modeli przemysłowych oraz 2km dla modeli niestandardowych (Custom) licząc od miejsca instalacji w obu kierunkach sieci. Skuteczne działanie obejmuje w tym przypadku całą siec hydrauliczną niezależnie od jej skomplikowanego kształtu pełnego kolan i przewężeń.

 

Urządzenia

 

Domowy uzdatniacz wody HydroFLOW hs38

filtry13.jpgUrządzenie sprawdza się na małych i średnich instalacjach o długości instalacji wodnej do około 120 m. Częstotliwość indukowanego w cieczy sygnału wynosi około 150kHz. Nośnikiem sygnału jest ciecz. Nie ma znaczenia dla prawidłowości pracy urządzenia materiał rury z którego jest ona wykonana. Urządzenia można montować zarówno w poziomie jak i w pionie, zawsze jednak prostopadle do osi rury. Opaski dołączone do zestawu pozwalają na stabilny montaż na rurach o różnych średnicach zewnętrznych. Jeżeli temperatura cieczy wewnątrz rury chwilowo lub na stałe przekracza 50°C, montaż urządzenia należy wykonać na otulinie izolacyjnej.

 

Cena urządzenia około 1160 zł w dniu 20.10.2017

 

Poniżej podstawowe parametry pracy i zasady instalacji . Model pracuje na napięciu w sieci do 230V, stopień ochrony IP20, zakres temperatury pracy od 0 do +50ºC.

 

 

 

Zasady montażu

1. Urządzenie wypakuj z kartonu. Szeroką obejmę z tworzywa zamontuj na rurze zdj.1.

2. Osadź górną część urządzenia na opasce zdj.2.

3. Połącz dolną część z górną zdj.3.

4. Usuń zawleczkę zdj.4.

5. Podłącz wtyczkę zasilacza do urządzenia i do gniazdka 230 V.

6. Czerwona dioda LED powinna świecić intensywnym światłem. Oznacza to że sygnał jest emitowany do cieczy.

Instalacja HydroFLOW HS38/S38 na rurze o średnicy do 38mm

1. Urządzenie wypakuj z kartonu. Wąską obejmę z tworzywa zamontuj na płytce.

2. Osadź górną część urządzenia na płytce z opaską zdj.2.

3. Zamontuj urządzenie na rurze zdj.3.

4. Połącz dolną część z górną zdj.4.

5. Usuń zawleczkę i podłącz urządzenie do zasilania.

6. Czerwona dioda LED powinna świecić intensywnym światłem. Oznacza to że sygnał jest emitowany do cieczy.

 

Uzdatniacz wody HydroFLOW hs40

filtry17.jpg

 

HydroFLOW hs40 jest urządzeniem, zabezpieczającym przed powstaniem osadów mineralnych w tym kamienia kotłowego w średniej wielkości instalacjach komercyjnych oraz w większych domach lub budynkach z kilkoma mieszkaniami. Urządzenie to usuwa już istniejące osady kamienia kotłowego z instalacji.

 

Cena na dzień 20.10.2017

4165 zł

 

Stopień ochrony: IP 20 Napięcie: 230 V Napięcie zasilacza: 12 V Pobór mocy max.: 1,2 W Waga : 0,3 kg Wymiary : W 152 x S 110 x G 30 mm ( po zainstalowaniu) Maksymalna średnica zewnętrzna rury : 63mm Certyfikat CE (oznaczenie na obudowie uzdatniacza i zasilacza) Zakres temperatury pracy : 0 do +50°C (wymagana izolacja termiczna przy przekroczeniu zakresu)

 

Uzdatniacz wody HydroFLOW i INDUSTRIAL RANGE

 

filtry18.jpgUzdatniacz wody HydroFLOW i INDUSTRIAL RANGE przeznaczony jest do stosowania w instalacjach przemysłowych i dużych instalacjach obiektów komercyjnych lub użyteczności publicznej. Zapewnia szeroki zakres uzdatniania wody obejmujący zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego, dezynfekcję wody, zabezpieczanie przed powstawaniem osadów biologicznych, ograniczenie korozyjności instalacji. Jego zastosowanie pozwala na szybkie usunięcie bakterii Legionella z instalacji ciepłej wody użytkowej.

Urządzenie HydroFLOW i INDUSTRIAL RANGE nie wymaga serwisowania i nadzoru. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, po wznowieniu dostawy automatycznie wraca do normalnej pracy.

Wysokość instalacji: < 2000m, Zakres temperatury pracy: -20 do +50°C (wymagana izolacja termiczna przy przekroczeniu zakresu) Wilgotność: maks. 80% przy 31°C , spadająca liniowo do 50% przy 40°C Izolacja: obudowa połączona z uziemieniem Filtr EMI: FCC 20780 Klasa B VDE 0871 poziom A Zabezpieczenie nad napięciowe: 10-20% powyżej standardowego Monitoring: obwód normalnie otwarty lub 5 V na wyjściu ( przewód w opcji, na zamówienie)

 Tabela. parametry techniczne

Uzdatniacz wody HydroFLOW s RANGE – kotły parowe

filtry21.jpgUzdatniacz wody HydroFLOW s RANGE został zaprojektowany do ochrony kotłów parowych wysokociśnieniowych, wytwornic pary i innych urządzeń wytwarzających parę lub zasilanych parą wodną. Uzdatniacz wody chroni przed powstawaniem twardych osadów kamienia kotłowego oraz korozją wywołaną między innymi środkami chemicznymi. Unikalna technologia umożliwia zastąpienie dotychczas stosowanych chemicznych metod uzdatniania wody służącej do produkcji pary. Ma to znaczenie szczególnie w tych procesach gdzie nie wskazane jest stosowanie środków chemicznych które mogą na przykład reagować z produktem.

Zastosowanie tej technologii gwarantuje bezpieczne i długotrwałe użytkowanie urządzeń bez stosowania drogich dodatków chemicznych.

W przypadku uzdatniania wody dla turbin parowych, technologia Hydropath stosowana jest jako jeden z etapów uzdatniania, których celem jest uzyskanie wody zdemineralizowanej.

Materiał obudowy: anodowane aluminium, UL V-0 polikarbonat Certyfikat CE (oznaczenie na obudowie transducera i zasilacza) Zabezpieczenie IP: zasilacz ( PSU) IP66 IEC 60528, transducer IP68 IEC 60529 Norma bezpieczeństwa: IEC 61010-190 +A1:92 +A2:95 ~EN6 1010 CENELEC Kategoria instalacji: CAT II, Wysokość instalacji: < 2000m, Zakres temperatury pracy: -20 do +50°C (wymagana izolacja termiczna przy przekroczeniu zakresu) Wilgotność: maks. 80% przy 31°C, spadająca liniowo do 50% przy 40°C Izolacja: obudowa połączona z uziemieniem EMI Filtr: FCC 20780 Klasa B VDE 0871 poziom A Zabezpieczenie nad napięciowe: 10-20% powyżej standardowego Monitoring: obwód normalnie otwarty lub 5 V na wyjściu ( przewód w opcji, na zamówienie)

Tabela. parametry pracy

 

Uzdatniacz wody HydroFLOW CUSTOM RANGE

Uzdatniacz wody HydroFLOW CUSTOM RANGE to urządzenie przemysłowe, dostosowywane na etapie produkcji do indywidualnych potrzeb klienta. Zabezpiecza instalacje i urządzenia przed powstaniem osadów mineralnych, biologicznych, zwiększoną korozyjnością oraz poprawia flokulację zanieczyszczeń.

Urządzenia i ich miejsce montażu dobierane są indywidualnie. Każdorazowo po montażu wykonywany jest pomiar propagacji sygnału fali elektromagnetycznej.

Urządzenia nie wpływają na pracę innych urządzeń elektronicznych i pomiarowych, nawet tych zamontowanych w bezpośredniej bliskości do miejsca montażu urządzenia. Uzdatniacz wody CUSTOM dostępny jest dla średnic rur od 225mm (10″) do 3000mm (120″). Urządzenia od średnic 1000mm mają dodatkowe moduły sygnałowe (2-6) działające synchronicznie z jednostką główną. Uzdatniacz wody HydroFLOW CUSTOM RANGE ma większą moc niż standardowe urządzenia HydroFLOW a jego zasięg w pełni skutecznego działania wynosi 2000m w obie strony od miejsca montażu.

Zasilanie 230V, moc od 300-400W, IP65/IP68.

Więcej na stronie internetowej firmy https://hydropath.pl/h/