Zasady montażu deszczomierzy

Sposób lokalizacji deszczomierza w terenie decyduje o jakości i dokładności jego wskazań. Lokalizacja urządzeń do pomiaru wielkości opadu atmosferycznego powinna zostać wybrana zgodnie z wytycznymi WMO Nr 8 (ang. World Meteorological Organization). Wytyczne te wymagają, aby:
• instalacja była wykonana na powierzchni ziemi w miejscach o dobrej ekspozycji tzn. bez przeszkód przechwytujących opad atmosferycznych, np. budynki, drzewa,
• w pobliżu deszczomierza brak powierzchni twardych, mogących powodować zjawisko rozbryzgu,
• należy unikać miejskiej warstwy dachowej powodującej powstawanie pól wiatru przenoszących opad atmosferyczny,
• należy unikać obiektów powodujących turbulencje powietrza wokół deszczomierza.

Przepisy WMO Nr 8 wprowadzają pięć klas lokalizacji (od 1 do 5). W podziale tym klasa 1 odpowiada najlepszym warunkom, kiedy to lokalizacja może zostać uznana za referencyjną. Z punkty widzenia meteorologii i klimatologii położenie przyrządu spełniające wymagania klasy 1 jest najbardziej optymalne. Natomiast w przypadku klasy 5 okoliczne przeszkody tworzą warunki niewłaściwe dla prowadzenia pomiarów reprezentatywnych dla większych obszarów i w takiej lokalizacji powinno się unikać posadowienia deszczomierzy. Poniżej klasy lokalizacyjne deszczomierzy na podstawie materiałów PM Ecology Sp. z o.o.   

KLASA 1
• Teren płaski, poziomy, otoczony otwartą przestrzenią, o nachyleniu mniejszym niż ⅓ (19°). Deszczomierz otoczony niskimi przeszkodami o stałej wysokości, to znaczy pod kątem od 14° do 26° względem górnej krawędzi deszczomierza. Przeszkody w odległości od 2 do 4 krotności ich wysokości.
• Teren płaski, poziomy, otoczony otwartą przestrzenią, o nachyleniu mniejszym niż ⅓ (19°). W przypadku
deszczomierza sztucznie chronionego przed wiatrem przyrząd nie musi być osłonięty przeszkodami o stałej
wysokości. W takim przypadku wszelkie inne przeszkody muszą znajdować się w odległości co najmniej
czterokrotnej ich wysokości.

Rys. Teren w otoczeniu deszczomierza – kryteria klasy 1 , gdzie d odległość przeszkody od deszczomierza, h wysokość przeszkody względem górnej krawędzi deszczomierza.

KLASA 2
• Teren płaski, poziomy, otoczony otwartą przestrzenią, o nachyleniu mniejszym niż ⅓ (19°)
• Ewentualne przeszkody muszą być usytuowane w odległości co najmniej dwukrotnej wysokości przeszkody (w stosunku do górnej krawędzi deszczomierza)

Rys. 2. Teren w otoczeniu deszczomierza kryteria klasy 2 , gdzie d odległość przeszkody od deszczomierza, h wysokość przeszkody względem górnej krawędzi deszczomierza.

KLASA 3
• Teren otoczony jest otwartą przestrzenią o nachyleniu mniejszym niż ½ (≤ 30°)
• Ewentualne przeszkody muszą znajdować się w odległości większej niż wysokość przeszkody.

Rys. 3. Teren w otoczeniu deszczomierza, kryteria dla klasy 3 , gdzie d odległość przeszkody od deszczomierza, h wysokość przeszkody względem górnej krawędzi deszczomierza.

KLASA 4
• Teren mocno nachylony, stromo opadający (> 30°)
• Ewentualne przeszkody muszą znajdować się w odległości większej niż połowa (½) wysokości przeszkody.

Rys. 4. Teren w otoczeniu deszczomierza, kryteria dla klasy 4 , gdzie d odległość przeszkody od deszczomierza, h wysokość przeszkody względem górnej krawędzi deszczomierza.

KLASA 5

Dotyczy terenu w otoczeniu deszczomierza, w którym w odległości mniejszej niż 1/2 ich wysokości, znajdują się przeszkody (drzewa, budynki, itp.). Klasa ta nie zapewnia dokładnego pomiaru opadów deszczu. Wytyczne WMO Nr 8 szacują ewentualne błędy wskazań dla wymienionych klas w wysokości:

  • klasa 1 – brak błędów
  • klasa 2 – błąd pomiaru do 5%
  • klasa 3 – błąd pomiaru do 15%
  • klasa 4 – błąd pomiaru do 25%
  • klasa 5 – 100% błąd pomiaru